En feministisk guide til Statsbudsjettet

Det var selvsagt ingen overraskelse for Maddam da Høyre og FrP la fram Statsbudsjettet for halvannen uke siden at det ikke ville være noen feministisk spydspiss. Selv med to kvinner ved roret og finansminister Jensens graviditetsmetaforer, er det blå-blå Statsbudsjettet langt fra et kvinnebudsjett. Det er heller ikke særlig gentlemanaktig – for det kvinnene som betaler regninga og mennene som nyter godt.

Siv Jensen

Til provokasjon og folkeopplysning, her er syv av de verste eksemplene på hvordan kvinner taper i årets budsjett:

1) Mer til rike menn

Formuesskatten øker fra 1 til 0,75 prosent og innslagspunktet for formuesskatten skal økes fra 1 million til 1,2 millioner. I 2012 betalte menn 9 milliarder i formuesskatt, mens kvinner betalte 4,3 milliarder i formuesskatt, ifølge SSB.
Ifølge SSB-tall fra 2012 betaler menn om lag 9 milliarder i formuesskatt, mens kvinner betaler 4,3 milliarder. Kutt i formuesskatten slår derfor kraftig ut til menns fordel.

2) Mindre til fellesskapet

I alt vil kuttene i formuesskatten sørge for 4,1 milliarder kroner mindre i inntekter til staten. I tilegg til dette kommer en rekke andre skattekutt. Totalt for kommunene vil skattekuttene innebære 2,1 milliarder mindre i inntekt. For kvinner er det viktig at det finnes velferdsordninger som barnehage, skole, AKS, sykehjem, pleie og omsorg viktig som er rimelige, tilgjengelige for alle og av god kvalitet. I årets budsjett øker barnehagenes makspris med 100 kroner (for lavinntektsfamilier reduseres den riktignok med 500 kroner) og det gis ingen løfter om å øke opptaket til to ganger årlig.

3) Kvinner og likestilling nedprioritert i utviklingsarbeid

Regjeringa skriver at arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter fortsatt skal være en hovedsatsing i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Samtidig reduseres bevilgningene sammenlignet med fjorårets helhetlige budsjett. Mens det helhetlige bistandsbudsjettet øker med 3,3 prosent forblir budsjettet for kvinner og likestilling uendret.

4) Usynlig satsning på kvinnehelse og vold mot kvinner

Både Solveig Horne og Erna Solberg har trukket fram bekjempelse av vold i nære relasjoner som en av de viktigste kvinnesakene de vil jobbe med. Det har blitt kategorisert som et folkehelseproblem og det har blitt uttalt at de vil følge opp det politiske dokumentet “Et liv uten vold: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017”. Det står likevel ikke tilstrekkelig konkret beskrevet hvordan dette skal gjøres eller til hvilken prislapp. Det nevnes for eksempel ingen holdningskampanje om vold mot kvinner. Statsbudsjettet inneholder heller ingen budsjettposter som viser at regjeringen har ambisjoner om å sette kvinners helse høyt på dagsorden.

5) Kutt i penger til syke kvinner

Regjeringa vil kutte ut sykelønna for dem med små stillingsprosenter. Som kjent er det flest kvinner som jobber deltid, det er også flest kvinner som blir sykmeldt. Disse kuttene er direkte kvinne-kutt.

6) Alenemødre får enda mindre

Overgangsstønaden for enslige forsørgere reduseres fra tre til ett år. Overgangsstønad er en støtte til livsopphold som gis hvis man midlertidig er ute av stand til å forsørge deg selv på grunn av omsorgen for barn. Det samme gjelder dersom man har omsorgen for barn og først etter en utdanningstid eller omstillingstid etter skilsmisse, separasjon eller samlivsbrudd kan få arbeid. Støtten er viktig for mange av dem som sliter mest, og det går ikke bare utover mange kvinner, men mange sårbare barn.

7) Innsparing ved privatisering

Regjeringa sier de vil kutte offentlige budsjetter ved å konkurranseutsette tjenester som f.eks renhold. Dette fører til at lavtlønte (i hovedsak) kvinner får enda dårligere lønn og pensjon. Ett eksempel er outsourcing av renhold i Forsvaret.

……

+ Ett feministisk lyspunkt: Fjerning av skatteklasse 2.
Ligning i skatteklasse 2 for ektepar har vært aktuelt i de tilfellene hvor dette samlet gir lavere skatt enn om de hver for seg lignes i skatteklasse 1. I noen tilfeller gjør dette at det ikke lønner seg for kvinner å arbeide. Skatteklasse 2 er heller ikke tilpasset ulike samlivsformer, kun de som er gift drar fordel av ordningen. Den er derfor kjønnskonsvervativ og umoderne på flere måter. Ett lite feministisk lyspunkt på en ellers ganske dyster liste, altså…

……

Hvis du har tid og ork kan du selvsagt også lese hele Statsbudsjettet selv, på regjeringas nettsider. Hvis du etter dette er uenig i min framstilling eller vil legge til ekstra punkter, skriv det ned i kommentarfeltet under!

 

Bilde: Siv Jensen, fra flickerkontoen Fremskrittsparitet (CC, A, ND).

Om forfatteren

Ingrid

Ingrid

Ingrid er 32 år og offentlig ansatt filosof, men vil helst drive med politikk, samtaler og tøys med de hun er glad i.

Visit Website

3 Comments

 1. Christian 21/10/2014

  Alenefedre får vel strengt tatt mindre de også…

 2. Jonas 21/10/2014

  “Ifølge SSB-tall fra 2012 betaler menn om lag 9 milliarder i formuesskatt, mens kvinner betaler 4,3 milliarder. Kutt i formuesskatten slår derfor kraftig ut til menns fordel.”

  Hvorfor dele det opp i kjønn? Dette er da ikke noe som gagner MENN generelt? Det gagner vel også rike kvinner like mye som rike menn?

  Virker som forfatteren her har sett seg blind på tall og statistikk samtidig som personen totalt glemmer at ikke ALLE menn er rike, og ikke ALLE kvinner er “fattige”. Det finnes rike kvinner, og rike menn. Og det finnes menn og kvinner som begge har deltidsjobber. Å komme med en påstand om at dette direkte er kvinne-kutt og ingenting annet, blir å glemme den andre halvparten av befolkningen. Nok et bevis på at feminismen ikke er for likestilling av begge kjønn – snarere tvert imot. Og det gjør det enda lettere å forstå den første halvparten av ordet feminisme.

  Samtidig lurer feminister på hvorfor de er så få…

Trackbacks for this post

 1. […] Det var ingen overraskelse, men da den borgerlige regjeringa la frambudsjettet sitt i oktober var det langt fra kvinnevennlig. Flere av framskrittene den rødgrønne regjeringa hadde fått på plass ble foreslått og i praksis reversert. Jeg skrev en feministisk guide til statsbudsjettet på Maddam like etter det kom ut. […]