Wikimannmakta

Det skrives fyldigere om kvinnelige pornoskuespillere enn om kvinnelige sportsutøvere på Wikipedia – og det er det på tide at vi gjør noe med. For dette er bare en av konsekvensene av at det kun er ti prosent kvinner blant de hundretusenvis av menneskene som bruker fritiden sin på å skrive på nettleksikonet. For de fleste av oss går det knapt en dag uten at det er et eller annet vi har behov for å søke opp på nett, og Google leder oss som regel rett inn på Wikipedia. Med over godt over 460 millioner unike besøk månedelig så er nettleksikonet en selvfølgelig og massiv del av vårt kunnskapsgrunnlag.

Wikipedia er et av de flotteste demokratiprosjektene internett har gitt oss. Alles kunnskap er relevant og samskriving er en norm gjennom redigering, kildesjekking og korrekturlesing av andres tekster. Alt ligger til rette for at ikke kun én person kan få lov til å ha definisjonsmakten når det kommer til verken politiske skandaler, byhistorie eller biografier.

Konsekvensen av denne mannsdominansen er at det skrives mer om menn enn om kvinner, at temaer hvor kvinner tradisjonelt har mest kunnskap uteblir, og at det forsetter å være et mannlig blikk som styrer det som burde være en kollektiv fortelling om virkeligheten.

Den store utfordringa er at Wikipedia ikke skrives av alle. Blant bidragsyterne bokmåls-Wikipedia er det, i likhet med de fleste andre Wikipedia-versjonene rundt om i verden, en kvinneandel på stakkarslige ti prosent. Konsekvensen av denne mannsdominansen er at det skrives mer om menn enn om kvinner, at temaer hvor kvinner tradisjonelt har mest kunnskap uteblir, og at det forsetter å være et mannlig blikk som styrer det som burde være en kollektiv fortelling om virkeligheten.

Wikimedia er en organisasjon som jobber for å forbedre Wikipedia og andre prosjekter med mål om fri tilgang til kunnskap, og fikk sine første ansatte i Norge for et halvt år tilbake. Vi har kjærlighet til kunnskapsformidling, men er heller ikke redd for å være ærlig på at ting kan bli bedre. Og et av de aller viktigste områdene vi kan jobbe med er å skape en bredere gruppe av bidragsytere.

Å redigere en Wikipedia-artikkel kan være like lett som å skrive i et Word-dokument

Noe av nøkkelen til å få til en endring tror vi ligger i å vise frem at Wikipedia ikke bare er en tumleplass for nerdete gutter (uten å si at det er galt å være en nerdete gutt, så klart), men at det er et sted hvor all kunnskap både trengs og verdsettes, samtidig som det å skrive selv ikke krever inngående tekniske ferdigheter. Å redigere en Wikipedia-artikkel kan være like lett som å skrive i et Word-dokument, og hvis det er noe man ikke selv får til, så er nettleksikonet velsignet med flerfoldige frivillige som synes det er orbausende kjekt å ordne opp i andres tekniske problemer.

Det er ikke kun én løsning på å få opp kvinneandelen blant Wikipedia-bidragsyterne. Vi trenger både bevisstgjøring om hvor lett det er å bidra, skriveverksteder med opplæring, at leksikonet kvitter seg med stempelet som en tumleplass for nerdete gutter og et oppgjør med den til tider avskrekkende og ufine diskusjonskultur på baksiden av artiklene.

Det er ikke sånn at kvinner har skylda for ubalansen, i det et homogent miljø ikke lett rekrutterer annerledes, men vi kan fint ta litt ansvar i fellesskap for å endre situasjonen.

Likestilling kommer like lite av seg selv på Wikipedia som andre steder, men heldigvis er ønsket om en endring stort i både Norge og andre land. Å som kvinne skrive på Wikipedia er en effektiv måte å være med på å gjøre verden til et bedre og mer likestilt sted. Og det er jo noe alle burde ha lyst til å gjøre.

Av gjesteblogger Jorid Martinsen. Hun jobber i Wikimedia Norge med å få opp antallet kvinnelige bidragsytere på Wikipedia. Hun jobber også med husflid og kommunikasjon, er latterlig glad i å bruke tid på digitale vandringer i leksikonartikler, og er utdannet kulturviter fra Universitetet i Bergen.

 

Bilde: Thinkin’ about the code by Ed Yourdon (CC BY-NC-SA 2.0).

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

14 Comments

 1. Petter K. 21/07/2014

  Hvorfor spiller det noen rolle hvilket kjønn de som skriver på Wikipedia, er?

  Du skriver:

  ” ..at temaer hvor kvinner tradisjonelt har mest kunnskap uteblir”

  Så her er det altså de tradisjonelle stereotypene som blir brukt til feminismens fordel, fremfor (som vanlig) å gjøre det motsatte.

  For meg blir dette flaut, og det er åpenbart at “feminist”-esset i ermet kan bli brukt til så mye mer enn rettferdighet bare det blir formulert anderledes.

  “Det er ikke sånn at kvinner har skylda for ubalansen” – Nei, vi kan vel bare gjette hvem som har “skylda” her som vanlig?

 2. Jorid 21/07/2014

  Hei Petter K.,

  Til den første kommentaren din så forstår jeg ikke helt hva du vil frem til, men jeg kan gjerne utdype litt, og samtidig også svare deg på det innledende spørsmålet ditt om hvorfor kjønnsbalanse er viktig:

  I setningen “Konsekvensen av denne mannsdominansen er at det skrives mer om menn enn om kvinner, at temaer hvor kvinner tradisjonelt har mest kunnskap uteblir, og at det forsetter å være et mannlig blikk som styrer det som burde være en kollektiv fortelling om virkeligheten.” forsøker jeg å dekke tre ulike aspekter av kjønnsubalansen.

  I den første delen av setningen henviser jeg til hvordan kvinner av betydning overses når historien skal skrives, på Wikipedia på samme vis som i historieskriving ellers, og det vi ser er en stadig gjenfortelling om en samfunnsutvikling hvor kvinner ses på som statister. Menn generelt skriver lite om kvinner, og dermed trenger vi flere kvinner som skriver, slik at denne vrangforestillingen kan endres på.

  Poenget i den andre delen av setningen, som du mener er flau og stereotypisk, er at det finnes mange områder hvor kvinner har mest kunnskap, men som ikke skrives om på Wikipedia. Jeg mener det er viktig at det skrives om disse tingene også, som dreier seg om alt fra husflid til helse, fordi det handler om en anerkjennelse av kunnskap og hvordan kvinner tradisjonelt har brukt sine liv. Samfunnet vårt bygd opp sånn at skriftlige kilder er en nødvendighet for at noe skal ses på som betydningsfullt, og er dermed også viktig for å vise verdien av kvinneliv.

  Det siste og generelle poenget handler i stor grad om makt. Menn kontrollerer både i formidlingen og i virkeligheten politikk, økonomi og den store historiefortellingen, og for en rettferdig fordeling av makt mellom kjønnene, trengs det en justering her.

  Og til den siste kommentaren din – jeg driver ikke med skyldfordeling, jeg bare understreker at Wikipedia som samfunnet ellers er et selvforsterkende system hvor man må jobbe på flere områder samtidig, og at det er for enkelt å si at “kvinner får vel bare skrive, da”.

 3. Petter K. 21/07/2014

  Hei Jorid,

  jeg blir stadig møtt med argumenter om at kvinner blir generalisert og at kvinner ikke er en gruppe, men enkeltindivider.

  Til deg da, vil jeg først åpne med å si at setningen du har skrevet her,

  “Menn generelt skriver lite om kvinner, og dermed trenger vi flere kvinner som skriver, slik at denne vrangforestillingen kan endres på.”

  ikke bare er stereotypisk dømmende fra din side, men jeg savner også referanser på det du stadfester som fakta her, altså at menn “generelt” skriver lite om kvinner.
  Å generalisere halvparten av jordas befolkning for å ikke skrive om kvinner, blir i mine øyne ikke riktig.

  Videre,

  “[..]det finnes mange områder hvor kvinner har mest kunnskap, men som ikke skrives om på Wikipedia.”

  Du nevner altså at når det kommer til helse og “husflid”, så kan altså kvinner mest.

  Igjen savner jeg referanser på disse påstandene som du tar for gitt at er sant. Du bygger opp teksten på grunnlag av at dette er sant, men jeg har enda til gode å se validert forskning som underbygger at kvinner kan mest om helse.

  Videre har jeg et spørsmål til deg angående det siste du skriver.

  Du sier at det er for enkelt å be kvinner om å skrive på Wikipedia.

  De som skriver på Wikipedia har mulighet til å forbli så og si anonyme, og å fortelle deg det blir vel i feil rekkefølge mellom oss to. Hvorfor vil det på noen som helst måte være “for enkelt” å be kvinner om å skrive informasjon på Wikipedia, hvis det som du sier finnes områder som kun kvinner har kompetanse og kunnskap om å skrive om, deriblant “helse” og “husflid”?

  Hvorfor må vi ta gjøre ekstra tilrettelegging for at kvinner skal kunne skrive på Wikipedia, når det i all virkelighet er akkuratt like enkelt for en kvinne å gå inn å enten endre eller legge til informasjon, som det noen gang har vært for en mann?

  Det er ikke slik at du på bakgrunn av kjønnet ditt blir støtt eller utestengt fra å skrive på Wikipedia og jeg har flere utenlandske kvinnelige venner som har opprettet informasjon på Wikipedia.

  Og av ren nysjerrighet, lurer jeg på hvordan man skal “justere” maktfordelingen mellom kjønn, gjennom en internettside som Wikipedia.

  Skal vi pålegge Wikipedia at halvparten av sidene kun kan opprettes av menn? Skal vi reservere antall brukere på Wikipedia til vi får en 50/50 fordeling mellom kjønnene?

  Min mening (og delvis erfaring) er at for å få en bredt sosialt akseptert likestilling mellom kvinner og menn, må vi slutte å behandle det ene eller det andre kjønnet anderledes, og den ideologien tror jeg vi begge er enige om. Hvorfor ikke oppfordre ALLE til å skrive mer på Wikipedia, fremfor å oppfordre det ene kjønnet mer? Hvorfor ikke oppfordre alle til å bidra med det de kan, uavhengig av kjønn?

  Hvis vi gjør det, vil informasjonen som blir skrevet på Wikipedia ikke bare mer kvalitetssikret, men vil også bli bredere, fordi (tro det eller ei), kvinner er en del av “alle”.

 4. Arild M 22/07/2014

  Kommentar til Petter: hvor sier Jorid at kvinner vet mest om helse og ‘husflid’? Dessuten, hennes mandat er å få opp kvinneandelen, ikke å få ALLE til å skrive.

 5. Erik Ljungberg 22/07/2014

  Din analyse avhenger av at det finnes essenser i verden, noe som ikke er tilfellet. For at det skal finnes et mannlig blikk må det også finnes en mannlig essens, et universelt substratum hvorfra all mannlig erfaring emanerer. Menneskelig erfaring er konstituert av krefter som er langt mer komplekse enn hva som lar seg fange av et binært motsetningspar. Derfor finnes det ikke et mannlig blikk. Det finnes ingen universell mann som ser ut på verden. Mannen er ikke adskilt fra forandringen i verden, en slags permanent enhet som er uberørt av virkelighetens omskiftning, men noe som settes sammen og tas fra hverandre på nye måter hele tiden. Erfaring har ikke to kategorier, mannlig og kvinnelig, men genereres i samspillet mellom de tusen krefter ute i verden.

  Din analyse avhenger også at fortiden har et absolutt forløp, ofte kalt Historien, og at fortellinger om fortiden ikke bare et åsted hvor forskjellige drivkrefter prøver å utøve makt for å oppnå forskjellige formål. Det er ikke som om det finnes en kollektiv fortelling om fortiden hvor alle får sagt sitt og hvor det er en balansert fordeling av alle perspektiver. Å bedrive historie er å reforandle maktforhold i verden til sin egen fordel. Jakten på den ultimate sannheten om historien er en spøkelsesjakt.

  At historieskriving ikke har en ultimat gjenstand og istedet er et forsøk på redistribuere maktforhold i verden til sin egen favør og således er et slags konkurranse-preget spill er også en av grunnene til at kvinner, som i vesten er sosialisert til å unngå konkurranse, også unngår steder som wikipedia.

 6. Joakim 22/07/2014

  Til Arild M: Les Jorid sin kommentar til Petter K sitt første innspill.

 7. Crvena 22/07/2014

  Hvis det er riktig at det er kun 10% av alt som er skrevet på Wikipedia kommer fra kvinner så kan ikke det være menn sin feil. Det er nemlig slik at alle kan bidra på likefot. At kvinner ikke tar seg bryet med å bidra er ikke menn sin feil.

 8. Petter K. 23/07/2014

  Arild M:

  “[..] det finnes mange områder hvor kvinner har mest kunnskap, men som ikke skrives om på Wikipedia. Jeg mener det er viktig at det skrives om disse tingene også, som dreier seg om alt fra husflid til helse”

  Den setningen i Jorid sin kommentar gikk du kanskje glipp av, eller?

  Jeg kan godt bryte den ned for deg slik at du også kan forstå meningen bak den setningen Arild, eller klarer du resten selv?

 9. Tina Johansen 25/07/2014

  Jeg er en av de ti prosent kvinnene som skriver på wikipedia. Synes denne artikkelen er veldig flott, og har selv blitt mye mer var på hva jeg selv skriver om. Noe av det jeg selv har opplevd som ubehagelig når jeg har skrevet noe på wiki, er at jeg har opplevd folk som redigerer som skriver kommentarer som “sukk, her var det enda mer å rette opp” og slikt, da har det gjerne vært saker som har hatt kildehenvisning, men personen som redigerer har ment ikke var relevant å skrive om, det er helt greit, men en trenger ikke å ha attitude på det. Hvorfor er dette relevant her? Fordi hver eneste en av disse er menn, har aldri opplevd at kvinner har rettet og at det har vært ubehagelig. Selvfølgelig er det mange menn som retter opp uten å være bitchy, men om du opplever nok av slike episoder, slutter en å skrive. Netthat mot kvinner og kjønnsdiskriminering i gaming viser at det er vanskeligere å være en kvinne som uttaler seg – hvorfor skal dette være annerledes på wikipedia? Er menn som skriver på wikipedia vesentlig forskjellige fra andre menn som bruker internett?

 10. Petter K. 26/07/2014

  Tina: Greia her er vel at personen som redigerer ikke vet hvilket kjønn du er og du har fullstendig mulighet til å forbli så godt som anonym når du skriver på Wikipedia, og du vet vel strengt tatt ikke personen sitt kjønn heller, ei synes jeg det burde ha noe å si in the first place. Derfor blir du behandlet på lik linje med alle andre som heller ikke klarer å legge til informasjon i henhold til Wikipedia sine retningslinjer. For alt du vet, kan det være èn og samme person som har redigert dine innlegg flere ganger, og dine erfaringer baserer seg i så tilfelle på èn eneste person. Å generalisere og å si at menn oppfører seg “bitchy” når de redigerer på Wikipedia blir latterlig.

  At kvinner blir diskriminert gjennom gaming har i mine øyne ingen betydning for dette temaet heller, da 14åringer som spiller spill på internett sannsynligvis ikke er de samme personene som du mener redigerer alle innlegga du har lagt inn på Wikipedia, med en “bitchy” tone.

 11. Petter K. 26/07/2014

  Dessuten er det rimelig selvforklarende hvorfor du ikke har blitt rettet på av en kvinne på Wikipedia – hele saken her handler jo om at kvinner kun representerer ca. 10% av hele Wikipedias informasjon. Derfor har du ikke blitt rettet på av en kvinne.

 12. Pling 10/08/2014

  Greia er at menn og kvinner er forskjellige. Og nei: orker ikke finne fram referanser akkurat nå.
  Kvinner er riktignok vant med å bli overhørt og latterliggjort, det er likevel slitsomt og det påvirker oss. Og det påvirker kanskje kvinner mer enn menn: Det er kvinnene som blir banka opp når de står fram, sjekk kjente kvinner og trakassering som har vært endel oppe i media. Dette er noe enhver kvinne bærer med seg og som vi også føler skriftlig. Vi vet det er farlig helt inn i kjernen av den vi er. Vi ser heller ikke poenget med krangling og kverulering på samme måte som menn. Og vi er mindre autoritetstro og kan ha vanskeligheter med å akseptere reglene som mennene i wikipedia har laget.
  Og selvsagt handler det jeg skriver i avsnittet over om statistikk og ikke en enkelte kvinne. Du finner alltid noen som orker, noen som tåler litt mer, noen som liker å kverulere – eller at de bare synes at en eller annen sak er så viktig at de holder ut med litt ekstra.
  Jeg forsøkte også så vidt å skrive på noen helsesider i wiki. Forskningen jeg fant fram til ble slettet uten videre. Jeg foretrekker å skrive min egen blogg. Og jeg skriver den bloggen ikke under det navnet jeg bruker her: Orker ikke at kranglete menn skal begynne å lese der bare fordi jeg skriver dette innlegget.
  Egentlig lurer jeg litt: jeg har nettopp nett “skoletid” av Harriet Bjerrum Nielsen, der parallelklassen hadde en mannlig lærer som overhørte totalt jentene i klassen. Jeg lurer jo litt på hvor mye av vår “svakhet” kommer av litt for mange opplevelser av den typen oppgjennom livet?
  Selv har jeg store problemer med det autoritetstro helsesynet som råder på wikipedia, der det autoriteter sier tas for god fisk uansett hva slags forskning de bygger det på. Mye forskning er dårlig gjennomført eller tolket alt for mye inn i, men wikipedia er ekstremt autoritetstro som sagt. Nå har det heldigvis begynt å komme underavsnitt med “ikke anerkjente teorier” der det går an å skrive nye ting som er på vei. Men jeg har allerede et vanskelig liv. Jeg trenger ikke mer latterliggjøring enn jeg allerede opplever i hverdagen (jeg har ME – en innbildt sykdom med innbildte symptomer har jeg hørt)
  Og skal jeg gidde å lete fram masse referanser bare for å kverulere med noen som uansett ikke kommer til å endre mening?

 13. Petter 13/08/2014

  “Greia er at menn og kvinner er forskjellige.”

  NETTOPP. Derfor synes jeg vi kan slutte å late som noe annet.

 14. Pling 14/08/2014

  Ja, Petter. Men jeg ønsker at flere kvinner kunne skrive i wikipedia. Fordi også kvinners kunnskap og syn på verden er viktig. Nettopp FORDI menn og kvinner er forskjellige.