Hvor mange barn må dø på Gaza?

Hvor mange barn må dø på Gaza før noen stopper Israels bombing? Hvor mange skoler, sykehus, hjem, veier og familier må tilintetgjøres før noen reagerer? Virkelig reagerer?

De 1,8 millioner folkene som bor på Gaza er stengt inne i verdens største fengsel. 1 million av disse menneskene er barn. Omgitt av høye murer og strenge kontrollposter har ikke folk noen mulighet til å flykte fra bomberegnet.

80% av de drepte på Gaza er sivile. 168 er drept siden angrepene startet på tirsdag, og 36 av dem er barn.

Siden årtusenskiftet har et palestinsk barn gjennomsnittlig blitt drept hver tredje dag. Hver tredje dag!

Det blir bare tydeligere og tydeligere at Israel ikke har noen respekt for humanitære rettigheter, og de bryter folkeretten.

Det er absurd å bruke begreper som «kirurgiske angrep» eller «operasjonell infrastruktur» om angrepene, slik Israel gjør. Var det da med kirurgisk presisjon at 36 barn ble drept?

Ingen sivile skal angripes i krig. Det må gjelde både på israelsk og palestinsk side. Samtidig har Israel som okkupant og den sterkeste part hovedansvar for å stoppe angrepene på Gaza og starte våpenhvileforhandlinger. Det kommer de ikke til å gjøre av seg selv.

Fotballstadioen på Gaza har blitt bombet sønder og sammen av Israel - to ganger. Sist var i 2012.

Fotballstadioen på Gaza har blitt bombet sønder og sammen av Israel – to ganger. Sist var i 2012.

Verden må gjøre noe med kjernen av konflikten. Konflikten på Gaza nå skjer ikke i et vakuum, men er et resultat av Israels brutale og folkerettsstridige okkupasjon av Palestina.

Israel har i mange tiår vist seg uvillige til å avslutte de grove bruddene på folkeretten på tross av verbal motstand. Når den hardt pressede Gaza-stripen bombarderes og sivile blir drept er dette et klart eksempel på behovet for sanksjoner som rammer Israel økonomisk.

Vi kan ikke sitte på sidelinjen mens Israel begår disse brutale overgrepene mot folket på Gaza. Utenriksminister Børge Brende burde gå foran og innføre sanksjoner mot Israel, for å vise at vi mener alvor når vi sier at vi ikke aksepterer de israelske folkerettsbruddene.

Det er skammelig at Norge og verden ikke reagerer mer. Vi har muligheten til å handle, og jeg sier som Dante: Det varmeste stedet i helvete er reservert dem som under store moralske kriser opprettholder sin nøytralitet.

36 drepte barn er 36 for mange. Nå må Israels angrep stoppes.

 Forsidebilde: Destruction of Gaza av gloucester2gaza. (CC BY-NC 2.0)
Bilde 2: Foto av Mona Wærnes

Om forfatteren

Mona

One Comment

  1. Kristin 14/07/2014

    1. Det er høyt tvilsomt om man kan definere Gaza som okkupert land all den tid Israel har trekt seg ut og området har selvstyre.
    2. Man kan gjerne kritisere Israel, men dette er en konflikt med to parter. Hvor er kritikken av Gazas selvstyremyndigheter som har som uttalt mål å utslette sitt naboland, og som har bevist sine intensjoner ved selvmordsbombing og rakettangrep? Hva med å innse at Israel også har en rett og en plikt til å beskytte sine innbyggere?
    3. Sivile skal ikke angripes i krig. Dessverre er realiteten den at sivile likevel rammes av krig selv om dette ikke er intensjonen. F.eks. er det påvist av minst 75 sivile ble drept i bombeangrep utført av NATO, med hjelp av Norge, under bombingen av Libya. Det springende punkt må imidlertid være om man bevisst søker å ramme sivile eller ikke. Her er det vel liten tvil om at Israel kommer betydelig bedre ut enn Hamas som bevisst forsøker å ramme sivile både i Israel og egne områder.
    4. Hvor er kritikken mot drap av sivile andre steder i Midt-Østen. f.eks. i Irak og Syria?