Det eneste som kan stoppe en selvmordsbomber…

Dr Kedar

 

“Det eneste som kan stoppe selvmordsbombere fra Hamas er vissheten om at søstrene eller mødrene deres blir voldtatt”

Seksualisert vold

Uttalelsen er fra et radiointervju 1. juli med Mordechai Kedar, en israelsk akademiker ved Bar-Ilan universitetet. Kedar, som også har jobbet for etterretningen i mange år, presiserte at dette ikke var en oppfordring til israelske soldater, men det var et faktautsagn. Bar-Ilan-universitetet er et høyrevridd, israelsk universitet, men til og med her har ledelsen forsøkt å glatte over Kedars utsagn. Men Kedar er ikke alene i å antyde at voldtekt og seksualisert vold mot kvinner kan være et effektivt virkemiddel for å knekke den palestinske motstanden. Dagen etter den kjente uttalelsen til sjefsrabbiner på Vestbredden, Dov Lior, om at det er tillatt i følge jødisk religiøs lov å bombe sivile palestinere og “utrydde fienden”, hang bystyret i Or Yehuda i Tel Aviv opp en plakat hvor det sto “Israeli soldiers, the residents of Or Yehuda are with you! Bang ‘their mother and come back home safely to your mother”:

israelsk oppfordring til voldtekt

Selv om “bang” både på engelsk og hebraisk har dobbel betydning – å slå og å penetrere seksuelt, og “their mother” visstnok også kan bety “med stor kraft” på hebraisk – er de fleste enige om at plakaten henspilte på seksuell vold mot palestinere. I samme tidsrom ble det av flere israelere delt en digital tegning av en halvnaken palestinsk kvinne kalt “Gaza”, med bildeteksten “finnish inside me”.

image

Dehumanisering

At slike uttalelser og holdninger forekommer trenger ikke å bety at de er representative, verken for den israelske befolkningen eller den ellers så nådeløse israelske krigføringsstrategien. Men likevel – uttalelsene er brutale og kanskje mest urovekkende vitner de om at en dehumaniseringsprosess allerede er godt i gang. En dehumanisering som er nødvendig i en krigføring som mange mener minner stadig mer om opptrapping til folkemord.

uttalelsene er brutale og kanskje mest urovekkende vitner de om at en dehumaniseringsprosess allerede er godt i gang

I løpet av de to siste ukene har over 700 palestinere blitt drept. FN anslår at rundt 70 prosent av disse er sivile og at nærmere 24 prosent er barn. Flere tusen er skadet. På israelsk side har i overkant av 30 soldater og minst tre sivile blitt drept. Ut fra tallene og lidelsene er det ingen tvil om hvem som er overgriper og hvem som er offer i konflikten. Det er den israelske stat som bomber skoler, familiehus og en innestengt palestinsk sivilbefolkning. Virkeligheten skriker etter å bli tatt for det den er. Diskusjoner om delt skyld, såkalt nøytralitet og andre «interessante» mikrodebatter er ikke bare feilslåtte, de kan være direkte farlige hvis de får fortsette å hindre at vi som står og ser på griper inn og tar ansvar.

Virkeligheten skriker etter å bli tatt for det den er.

Selv om palestinske kvinner er hardt utsatt i de okkuperte områdene, og det har vært rapportert om seksuell trakassering fra israelske soldater når de har krysset check points, har Israel ikke benyttet seksualisert vold eller voldtekt som ledd i krigføringen. Vi får håpe at dette er en krigsforbrytelse “midtøstens eneste demokrati” aldri heller vil ty til.

Folkemord

I de groveste konfliktene og spesielt der hendelsene har eskalert til folkemord er voldtekt og seksuell vold mot kvinner alltid et element. I Rwanda ble mellom 100.000 og 250.000 kvinner voldtatt i løpet av det tre måneder lange folkemordet i 1994. Det kan være umulig å forstå for oss som lever i fredelige land. Vi har ikke kjent viljen til å skade andre på grunn av eksistensiell trussel som brenner i magen og dunker i brystet. Vi har heller ikke fått signaler eller rett ut ordre fra autoritetspersoner over radioen om at fienden må tilintetgjøres, det er oss eller dem, og alle virkemidler er legitime.

 

Rwanda follkemordpropaganda

“General Dallaire and his army have fallen into the trap of Tutsi femme fatales”

 

Vi skal være på vakt når det nå kommer signaler om at voldtekt som krigføring mot Hamas og den palestisnske sivilbefolkningen er legitimt. Ikke bare på grunn av at det er forferdelig for de kvinnene som blir utsatt for det og at det med rette er kategorisert som en krigsforbrytelse. Seksualisert vold mot kvinner, og barn, som strategisk virkemiddel i krig er nemlig i dobbel forstand et tegn på alvorlig dehumanisering.

For det første er det et symptom på at fienden allerede er dehumanisert. Serbiske soldater hadde ikke klart å holde bosniske kvinner i sex-fengsler, utsatt dem for gruppevoldtekt, barbert dem og tatovert navnene sine på dem hvis de kunne se for seg at dette var en kamerats søster, mor eller venninne. Under annen verdenskrig kunne tyske forskere ikke gjort groteske eksperimenter med kvinners underliv hvis de ikke så på jøder som undermennesker. Når man kan behandle noen som rene objekter uten å føle sympati for lidelsene deres har man utdefinert dem fra sitt etiske univers. Men fienden er ikke bare dehumanisert, hun er også demonisert, når man kan ty til overgrep på denne måten. Man ønsker å påføre andre smerte. I motsetning til det mange har ment, at avstand er det som gjør folkemord mulig, er kanskje seksualisert vold mot kvinner det som tydeligst viser at ondskapen kan være like mye tilstede når offeret er nært.

Når man kan behandle noen som rene objekter uten å føle sympati for lidelsene deres har man utdefinert dem fra sitt etiske univers.

På den andre siden er seksualisert vold mot kvinner også et farlig effektivt virkemiddel i en dehumaniseringsprosess. Massevoldtekter ble i Bosnia brukt bevisst for å knekke fienden. Man ville fornærme bosnjakene og å frata dem ære. Ved å voldta kvinnene ville de bosnisk-serbiske styrkene ta motet fra de bosnjakiske soldatene. De var fedre, menn, brødre og sønner av voldtektsofrene. Dermed ble de ydmyket og krenket av smerten de kvinnelige slektningene og vennene ble påført. Konsekevensen for kvinnene er enda verre. De kan bli pålagt skyld, utstøtt og i alle tilfeller få langvarige mén. Voldtektene begått av serbiske soldater skulle også svekke bosnjakene biologisk. Ifølge serbiske nasjonalister tilhørte en person samme folkegruppe som sin far. Hvis en voldtatt bosnjakisk kvinne fikk barn, regnet de dermed barnet som serber. Seksuell vold mot kvinner kan bidra til å bryte i stykker fiendens samfunn på flere måter. Når seksuelle overgrep er så tett forbundet med skam, også for offeret, blir massevoldtekt en svært effektiv måte å nedverdige og dehumanisere en hel gruppe på. Ofrene ses på som skitne, umoralske og uverdige. Kanskje er dette også noe overgriperne må tillegge ofrene sine i ettertid for å gjenopprette den kognitive dissonansen som oppstår mellom den grusomme handlingen de har gjort og det de egentlig mener er rett.

Når seksuelle overgrep er så tett forbundet med skam, også for offeret, blir massevoldtekt en svært effektiv måte å nedverdige og dehumanisere en hel gruppe på.

Alarm

Når autoritetspersoner, akademikere, rabbinere og bystyremedlemmer antyder at seksualisert vold kan eller bør brukes mot palestinske kvinner for å knekke Hamas og det palestinske samfunnet, er det på tide å våkne. Norge og det internasjonale samfunnet for øvrig har i all sin politiske feighet forsovet seg allerede. Men, for dem som kjenner til hvilken kraft og historisk rolle seksualisert vold og voldtekt har i dehumaniseringsprosesser og folkemord bør alarmen nå ringe høyt og tydelig.

 

Maddam har i sommer hatt flere innlegg relatert til krigen på Gaza:

Kvinner i kamp av gjesteblogger Elisabeth Løland

Oppskrift: Dette kan du svare de selverklærte «nøytrale» i midtøsten-konflikten av Kari Kristensen

John Stuart om okkupasjonen av Gaza av Ingvild Reymert

Gazahjelp i sommervarmen – Hva kan du gjøre? av Nora Fjelldalen

Hvor mange barn må dø på Gaza? av Mona Wærnes

Bilder:

1) Faksimile av youtubeklipp “The Middle East Report – Dr Mordechai Kedar”: http://youtu.be/VSSgmIwzggk

2 og 3) Faksimile av bloggen “Mufta”: http://muftah.org/israels-war-gazas-women-bodies/#.U9i3DCcaySO

4) Propagandabilde fra Rwanda “General Dallaire and his army have fallen into the trap of Tutsi femme fatales” (WP:NFCCP#3): http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Propaganda_cartoon_from_the_Rwandan_Genocide.png

Om forfatteren

Ingrid

Ingrid

Ingrid er 32 år og offentlig ansatt filosof, men vil helst drive med politikk, samtaler og tøys med de hun er glad i.

Visit Website

Comments are closed.