Nordisk forum stiller krav til likestillingsministrene!

I følge arrangørene har det vært 20.000 personer innom Nordisk forum i Malmø denne helgen. Det har vært et enormt program og vi har løpt fra den ene debatten til den andre for å få med oss så mye som mulig. I tillegg har vi saumfart alle bodene og utstillingene i messehallen. Alt som kan krype og gå av kvinneorganisasjoner er representert her. Menstruasjonsbevegelsen? Ja. Internasjonale organisasjoner, organisasjoner for fred og utvikling og organisasjoner for integrering og antirasisme? Definitivt! Partier, kvinneorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner, kunstnere, bloggere, skribenter? Selvsagt!  Vi tar alle med oss nye strategier og ideer, bekjentskaper og tiltakslyst. Det er sånn det er når kvinner samles og snakker om felles kamp og interesser.

Feministmingling

Men nå er det snart slutt. På slutten av konferansen i dag mottar Nordens likestillingsministre 63 krav og anbefalinger i det som til slutt har blitt Nordisk forums sluttdokument. Tidligere idag presenterte Gertrud Åström, fra Sveriges Kvinnolobby, Randi Theil fra det danske kvinderådet og Gro Lindstad fra norske FOKUS det de mente var de fem viktigste kravene som stilles i sluttdokumentet:

• Kjønnsperspektivet og satstningen på likestilling skal synliggjøres i statsbudsjetter og kommunale og regionale budsjetter. De likestillingspolitiske målene skal systematisk følges opp.

• De nordiske regjeringene skal finansiere kvinnebevegelsens organisasjoner og samarbeide på nordisk nivå, minst på samme nivå som andre organisasjoner i sivilsamfunnet så feminismen får gjennomslag og reell liksetilling kan blir en virkelighet.

• Kvinner som har søkt om familiegjenforening skal få egne oppholdstillatelser som ikke er knyttet til mannen.  Utvisning av voldsutsatte kvinner skal stoppes. Kvinner som utsettes for menneskehandel skal gis beskyttelse og hjelp uansett om de kan eller vil vitne i rettssaker.

• Nordens regjeringer, arbeidsgiverorganisasjoner og fagbevegelser skal jobbe for et arbeidsliv som tar hensyn til familie og faktisk arbeidsmiljø og skape rimelige arbeidsvilkår. Rett till heltid skal lovfestes i de landene kvinners ufrivillige deltidsarbeid er utbredt. Midlertidige ansettelser skal reguleres for å hindre misbruk.

• Nordiske myndigheter skal bidra till at kvinner tar plass som aktører, innovatører, organisatorer, lærare, ledere og ambassadører før  bærekraftigutvikling. Klima- og miljørettet bistand skal alltid også ha et kjønnsperspektiv.

image

Hele sluttdokumentet kan leses på Nordisk forums hjemmeside.

Lindstad fra FOKUS sa hun syns det var spesielt inspirerende at det var så mange unge på konferansen. “Jeg overhørte en ung jente som snakket på mobilen sin på toalettet igår. Hun var så entusiastisk over konferansen. Det er et veldig godt tegn,” sa hun til Maddam etter pressekonferansen.  For det er lenge siden man har sett så mange ungdommer på en kvinnekonferanse. Betegnende fortalte Åstrøm fortalte at styringsgruppen hadde måttet legge til en punkt om mens helt på slutten av prosessen. “For det hadde vi glemt,” sa hun. “Vi er jo så gamle at vi ikke har mensen lenger.”

Lindstad mener at kvinnegrupper og feministiske initiativer finnes flere steder, også blant unge kvinner, men de er ikke organisert på samme måte som før. “Samlingssteder som Nordisk forum er viktig fordi det gir en arena for disse å møtes, og vi står sterkere sammen. Men vi skal ikke tro at det feministiske arbeidet ikke lever blant unge i dag.”  Lindstad minner oss på at kampen mot reservasjonsrett i Norge nettopp sprang ut av bloggere, unge kvinnegrupper og løse grupperinger. Det var ikke den tradisjonelle kvinnebevegelsen som satte igang dette arbeidet selv om de ble me etterhvert.

Gammelfeminister

Men hvordan opplever FOKUS at støtten fra norske myndigheter har vært i arbeidet med konferansen? Mens Sveriges likestillingsminister slo på stortromma og ga 10 millioner, både til selve konferansen og forarbeidet, har norske myndigheter bare gitt stusselige 250.000. Lindstad sa det er rart og synd at nordens rikeste land ikke kan bidra mer. “Solveig Horne har heller ikke deltatt på konferansen. Hun ble flydd inn idag til ministerrådsdebatten og utdelingen av dokumentet, men hun har ikke vært tilstede på konferansen ellers.”

Så, Horne: Vi håper du i det minste leser og følger opp de kravene som hele den nordsike kvinnebevegelsen nå stiller seg bak i sluttdokumentet til Nordisk forum. Vi følger med!. – Hilsen Maddam.

Bilder:
Alle bilder er hentet fra Nordisk forums flickr konto: https://www.flickr.com/groups/2632021@N25/

All rights reserved nordisktforum@yahoo.se

Om forfatteren

Ingrid

Ingrid

Ingrid er 32 år og offentlig ansatt filosof, men vil helst drive med politikk, samtaler og tøys med de hun er glad i.

Visit Website

One Comment

  1. Andreas 06/07/2014

    I helgen hadde svenske Folkpartiet (tenk FrP uten rasisme men fortsatt med sin poppis-liberalisme) partimøte.
    http://images.mmcloud.se/api/v1/images/47835675-2c70-4edf-8346-9334aa889802/960.jpg

    Feminisme er litt mer i vinden der i øst enn her i vest. Tragisk at vi er så lite opptatt av arbeidet mot undertrykking og diskriminering.