Når høyresiden frarøver pappa frihet

Høyresiden har lenge ment at fedrekvoten er ”mindre frihet til familiene”. De har argumentert for at familien må få ”velge” hvordan de vil fordele permisjonen. Som alltid er det grunn til å ta et steg tilbake og spørre seg: frihet for hvem?  

En bekjent av meg har nylig søkt jobb. Som ung mann i etableringsfasen med ønsker om barn i nær fremtid, var det naturlig for han å spørre arbeidsgiver om hvordan det ville være med betalt foreldrepermisjon. Svaret fra den private arbeidsgiveren var som følge: du får full lønnskompensasjon, men kun hvis du kun tar ut fedrekvoten. Det var altså ikke noe rom for han å ”velge” mer permisjon, med mindre han og familien kunne godta det å ha lavere inntekt. Dette er realiteten for mange fedre i dag.

Valgfriheten til far blir tatt bort, det ene sikre kortet han hadde i møte med arbeidsgiver er borte

”Jeg har gitt familiene mer valgfrihet. Men jeg håper fedre vil fortsette med å ta ut permisjon” svarer likestillingsminister Solveig Horne til Aftenposten etter at det ble klart at de vil gjøre det mulig for mor å ta fars permisjonskvote. Hun vil altså gjerne at fedre tar permisjon, hun vil bare gjøre  det litt vanskeligere. Valgfriheten til far blir tatt bort, det ene sikre kortet han hadde i møte med arbeidsgiver er borte.

Likestillingsombudet rapporterer at om lag 90 prosent av fedre i dag tar ut sin fedrekvote. Til sammenlikning var det kun to til tre prosent av fedrene som tok foreldrepermisjon i 1993

Likestillingsombudet rapporterer at om lag 90 prosent av fedre i dag tar ut sin fedrekvote. Til sammenlikning var det kun to til tre prosent av fedrene som tok foreldrepermisjon i 1993. Samtidig vet vi at fra vårt naboland Danmark at antall fedre som tar ut permisjon har gått drastisk ned etter at de tok bort sin kvote. Man trenger ikke være Snåsamannen for å spå at færre fedre nå kommer til å ta ut permisjon.

Likevel er det ingen overraskelse. Høyre og Frp gikk til valg på at hele fedrekvoten skulle bort. Det er bare å slå fast at de nye ideene og bedre løsningene i realiteten var retorikk og tomprat, løsningene er dårlige og retro. Ikke den type retro som er på moten.

Fedrekvotens historie:  

 • 1993: Fedrekvote på 4 uker, reservert far innført av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.
 • 1. juli 2005: Fedrekvoten utvidet til 5 uker under Kjell Magne Bondeviks andre rejgering.
 • 1. juli 2006: Fedrekvoten utvidet til 6 uker under den rødgrønne-regjeringen.
 • 1. juli 2009: Fedrekvoten utvidet til 10 uker under den rødgrønne-regjeringen.
 • 1. juli 2011: Fedrekvoten utvidet til 12 uker under den rødgrønne-regjeringen.
 • 1. juli 2013: Fedrekvoten blir utvidet til 14 uker under den rødgrønne-regjeringen.
 • September 2013: Fedrekvoten reduseres til 10 uker under Høyre/FrP-regjeringen med støtte fra   Venstre og KrF.
 • 2014: Solveig Horne sender forslaget om at mor skal få overta fars permisjonskvote uten noen form   for saksbehandling. Et skritt på vei mot avvikling av fedrekvoten. Med støtte fra KrF og Venstre?

 

Foto: Daddy Daughter by lucianvenutian (CC BY-SA 2.0).

Om forfatteren

Olivia

Olivia

Jeg er født i Rio og vokst opp på Lambertseter i Oslo. Studerer barnevern på HiOA. Aktiv i Oslo SV der jeg er vara til stortinget og fylkesstyremedlem, og i FO-studentene der jeg representerer barnevern i arbeidsutvalget. Jeg er ikke født feminist, men frelst i ung alder.

Visit Website

4 Comments

 1. Anne-Helene 28/06/2014

  Jeg mener det er svært uheldig at fedrekvoten blir så lett å velge bort.

  Men, det jeg funderer på er hva årsaken er til at fedre ikke engasjerer seg mer i den offentlige debatten om disse temaene. Hvorfor er menn så tause? Er det et uttrykk for at menn egentlig ikke synes dette er viktig, at mannsrollen ikke er moden nok til å inkludere det praktiske omsorgsrollen? Regnes omsorg fortsatt som en feminin oppgave?

  Eller er det bare slemme arbeidsgivere og egoistiske mødre som holder fedrene tilbake?

 2. Olivia Author

  Hei Anne-Helene, jeg tror nok definitivt at det er en terskel for mange menn å delta i debatten hvis de har en arbeidsgiver med den holdningen jeg beskriver over. Likevel har jeg sett flere fedre engasjere seg i debatt, og det er bra. Skulle gjerne sett enda flere!

 3. Mari 16/07/2014

  En del fedre jeg har hørt i diskusjonen har også påekt at det er ganske frustrerende at de ikke kan opptjene permisjonsrettigheter selv. Altså er de, slik jeg har forstått det, avhengig at mor til deres barn har tjent opp rettigheter for dem begge. Hva tenker du rundt dette? Stemmer det?

 4. Torbjørn 22/12/2014

  Ett lovlig sent svar her siden du faktisk ikke fikk svar på den.
  Desverre stemmer dette. Fedre har ingen måte å opptjene permisjonsrett selv, og faktisk er det slik at dersom mor ikke har rett i det heletatt faller all permisjon bort…