Kvinnen som beholder? Klart nei til surrogati på Nordisk forum, Malmø

Surrogati: Er kvinnen bare en beholder som kan kjøpes og leies av dem med nok penger?

Spørsmålet om surrogatimoderskap ble idag diskutert på Nordisk Forum, Malmø. Begrunnelsene var ulike, men svaret fra debattpanelet var unisont. De svenske feministene ønsker å bekjempe surrogati og salg av kvinners kropper på alle arenaer.

image

Arrangørene av debatten var Sveriges Kvinnolobby, Feministisk nej til surrogatmödraskap, Sveriges kvinnelige läkeras förening og Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige.

En av debattantene, skribent Kajsa Ekis Ekman, sa hun mente surrogati må forstås i en historisk kontekst hvor kvinner har blitt sett på som “beholdere” for mannens gener og at vi kun er til for å sikre hans reproduksjon. Selv om dette ikke er et argument surragatiforkjemperne direkte viser til, mente hun at det likevel ligger under og legitimerer deres standpunkt. Ekman presiserte at hun vil forby både kommersiell og altruistisk surrogati. Hun frykter at hvis man forbyr surrogati på kommersiell basis, men tillater det ut fra altruistiske motiver, så vil man likevel få et stort svart marked parallelt med de lovlige ordningene.

image

I Sverige foregår det nå en utredningsprosess hvor man skal se på løsninger for par som er ufrivillig barnløse. Perspektivet i diskusjonene for utredningen har blitt kritisert for å ta utgangspunkt i hvite, vestlige og privilegerte mennesker. I avisen kan man lese emosjonelt sterke reportasjer om par som er ufrivillig barnløse, enten det er heterofile eller homofile par. Man har løftet fram bestemte individers personlige historier, som det er lett å føle sympati med.

“Det er et stort problem at det er de personlige historiene, ikke tall og strukturelle perspektiver, som løftes fram i denne debatten”, sa forsker Johanna Gondouin. “Man kan ikke være mot en personlig historie.” Gondouin har et postkolonialistisk feministperspektiv i forskningen sin, hun mener kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er utsatt for dobbel undertrykkelse. Etter hennes mening anser vestlige anser det som deres rett å kunne bruke indiske kvinner som verktøy for deres mål, å få et ekte genetisk barn. Etter en lang historie med slaveri og kolonialisme er man vant til å se på mennesker fra den tredje verden som laverestående og noen man med rette kan utnytte på den måten man vil. Gondouin fikk medhold i dette fra Mikael Gustafsson fra Vänsterpartiet, som sammenlignet surrogati med prostitusjon. Han mente dette handlet om systematisk kjøp og salg av kvinnekroppen hvor det kjønnet, eller klassen, med mest penger kan utnytte den som står uten makt og egne midler. Han trodde det var disse fellesstrekkene som hadde gjort at Vänsterpartiet på forrige landsmøte til slutt hadde havnet på et “nei” til surrogati, selv om det hadde vært debatt og usikkerhet i forkant.

image

Med i panelet var også kirurg Mia Fahlén. “Hva er en graviditet og hva innebærer det?” spurte hun. Hun viste til at en graviditet innebærer mange både fysiske og psykiske komplikasjoner. Under graviditeten kan man få smerter og ubehag, og selve fødselen kan være direkte kritisk. I Sverige, som har et av verdens beste helsevesen, dør ti kvinner under fødsel hvert år. Etter man har født er det også veldig vanlig med fødselsdepresjoner og en kropp som skal leges etter store påkjenninger. Fahlén mente dette er verdt det hvis det er for å få barn selv, men ikke hvis man tar på seg risikoen for andre. “I intervjuer viser man fram enkeltsurrogater som er lykkelige og fornøyde med handelen. Men dette er ikke representativt. Hvorfor viser man ikke fram forskningen som sier hvor farlig dette er og hvor mange problemer surrogatmødrene utsettes for?” Fahlén mente det var fordi forskningen var for fæl til at journalistene ville legge den fram. “I stedet viser man hvor ille det er at indiske myndigheter har laget forbud mot kjøp av surrogatibarn for utenlandske par.”

Ekman mente journalister framstiller det som et brudd på de vestlige parenes rettigheter. Dette er ressurssterke folk, som er vant til å få det de kan betale for. “Hvis man som feminist argumenterer med at det kan være vanskelig for surrogatmoren å gi fra seg et barn hun har båret på og knyttet seg til i ni måneder blir man kalt biologist. Men hvem er de virkelige biologistene? Hvem er det som absolutt må ha et barn med egne gener og ikke kan adoptere? Hvem er det som kjøper egg fra USA så de kan få hvite barn og tror at barnet automatisk blir intelligent fordi den biologiske moren har høy utdanning? Ikke jeg. Surrogati er grov og systematisk utnytting, og sammen skal vi bekjempe det.”

Malmødemo

Bilder:

“Feministbeholder”: foto av Ingrid Hødnebø

“Surrogatidebatt, Nordisk forum, Malmø”: foto av Ingrid Hødnebø

“Hva er rett?”: all regights reserved by nordiskforum@yahoo.com

“Feministdemo, Malmø”: all rights reserved by nordiskforum@yahoo.com

Om forfatteren

Ingrid

Ingrid

Ingrid er 32 år og offentlig ansatt filosof, men vil helst drive med politikk, samtaler og tøys med de hun er glad i.

Visit Website

3 Comments

 1. Birthe 15/06/2014

  Endelig!!! Kjäre Maddam, har dere lest viral nova på facebook om inlegget om akkurat dette temaet? Der har man lagt ut dette spörsmålet til alle anhengere til Viral Nova om hva de mener om at en lege i India har startet en surrogatfabrik som på lovligt vis skal se til at eksempelvis vestlige par skal kunne bestille en baby med sine gener. Svarene fra amerikanske kvinner er horrible og totalt egosentriske med null forståelse for utsatte indiske kvinner. Jeg har et önske som kvinne, feminist og medmenniske; kan dere oversette det dere har presentert fra mötet og gjöre et inlegg på Viral Nova eller andre medier. Selv har jeg via plan nå velgt å sende penger til en indisk pike hver måned bare for å kunne gjöre litt forskjell. Det spiller ingen rolle om det er plan, unicef el annen seriös aktör, men jeg oppfordrer folk å stötte jenter med penger til utdanning og forhåpentligvis kan de få en större mulighet å kunne påvirke sine liv. Med tanke på de forferdelige nyhetene om hvordan indiske piker har blitt offer for seksuelt vold og drap, kjennes det viktig med sökelys på akkurat India og kvinners utsatthet og synet på kvinners kropper, bl a surrogati. De har store nok problemer om ikke vestlige par også skal utnytte deres utsatthet. Dere gjör en flott jobb!!

 2. Andreas 15/06/2014

  Enig med Birthe, ENDELIG! Norske feminister er ellers noen små fløtepusfeminister som aldri våger å stå for noe stort i frykt for å skape konflikter. Svenske feminister, til gjengjeld, gir totalt bäng i om noen blir fornærmet eller ikke av at de sier det de tenker og mener rett ut.
  Når det gjelder surrogati så var ekstremeksempelet nevnt i svensk presse for noen år siden.
  “Babyfabrik sprängd
  Höll kvinnor fångna och våldtog dem

  På företagets reklambilder låg surrogatmödrarna och myste vid poolen.

  I verkligen var de fångar i en babyfabrik.

  – I vissa fall verkar kvinnorna ha blivit våldtagna, säger Thailands folkhälsominister Jurin Laksanawisit.”
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12616019.ab
  Det er de samme konsekvensene som har kommet frem i norsk presse. De som benytter seg av surrogati er gjerne rike, vestlige personer som utnytter de som er så fattige at de har ikke råd til å si nei. De har ikke råd til å si nei til å få ni måneder med støtte til legehjelp, en trygg plass å bo, mat, i det hele tatt en trygg tilværelse de aldri ville hatt råd til på egen hånd.
  For øvrig, to gode svenske feministiske blogger jeg vil anbefale er:
  http://wdarknessfalls.wordpress.com/
  http://ladydahmer.nu/

  PS. tekstformatet blir sikkert helt ødelagt når jeg trykker, “send kommentar”. Kan ikke noen med litt teknisk innsikt se på hva som kan gjøres for å få kommentarene til å opprettholde riktig linjebryting når man sender inn kommentarer?

 3. Andreas 15/06/2014

  Åh, sweet! Linjebrytingen ordnet seg likevel! Okei, overse siste PS. Det har visst ordnet seg. Takk! : )