Nu er det dags!

Beata Boucht plakat

Allerede i mars i år begynte Maddam nedtellingen til Nordisk Forum Malmø – “New action on Women’s rights”. Nå er det bare under tre uker igjen. 12.-15. juni skal feminister fra hele Norden møtes for å diskutere, mingle, debattere og sette nye krav til handling for en mer likestilt verden.

På konferansen kommer over 15.000 aktivister, politikere, næringslivstopper, internasjonale ledere, kulturpersonligheter og andre. UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, kommer, Marthe Michelet kommer, Gunhild A Stordalen kommer og selvsagt kommer Maddam. Vi skal prøve å rapportere så godt vi kan fra mangfoldet av workshops, debatter og arenaer disse fire dagene. Det er også et heftig kulturprogram.

 

kulturprogram Nfr

Inkluderende prosess

Arrangørene består av kvinnebevegelser fra alle de nordiske landene. Fra norsk side er det paraplyorganisasjonen FOKUS som har hatt ansvaret, men på bidragssiden har stort og smått av kvinneorganisasjoner, partier og foreninger deltatt. I demokratisk, feministisk ånd har prosessen med å utvikle konferansen helt fra begynnelsen vært urolig inkuderende, både fra hovedarrangørene i Malmø og FOKUS sin side. Alle har kunnet spille inn på programmet og melde seg på med egne bidrag. Det er tydelig at man ønsker et engasjement nedenfra og at det skal være en konferanse av og for kvinnebevegelsen.

initiativtagere nfr

Det endelige programmet er nå sluppet, on det er utrolig rikt. Det består av tolv hovedtemaer: Feministisk økonomi – økonomisk og sosial utvikling, Kvinners og jenters kropper – seksualitet, helse og reproduktive rettigheter, kvinner i arbeid – likelønn, utdanning og karriere, vold mot kvinner og jenter, miljø, klima og bærekraftig utvikling, omsorgsarbeid og velferdssamfunnet, likestillingsintegrering og likestillingsvirksomheter, fred og sikkerhet, politisk deltakelse og samfunnsutvikling, feminismens framtid i Norden og kvinnebevegelsens organisering, asyl og migrasjon og ny teknologi og media. Hvis man går inn på programmet kan man sortere etter de temaene man er mest opptatt av.

Konservative strømninger

I forbindelse med FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 ble det laget en handlingsplan. Feminister og pådrivere for kvinners rettigheter er på ingen måte tilfreds med denne handlingsplanen. Likevel har den ikke blitt åpnet for reforhandling og det har ikke blitt arrangert tilsvarende konferanser i FNs regi etter dette. Dette skyldes at man er redd for et tilbakeslag. Det handlet ikke bare om at man ikke trodde man hadde kommet fram til noe mer progressivt, det handlet om at man ser hvor grundig konservative holdninger rundt kjønn, seksualitet og kvinners frihet som har festet seg i FNs General forsamling de siste årene. På NORAD sine sider kan man lese en rapport “Lobbying for Faith and Family: A Study of Religious NGOs at the United Nations” om hvordan religiøse, amerikansksponsede lobbyister jobber strategisk opp mot alle land for å sørge for at konservative holdninger får rotfeste.

 

Noradrapport

Feministiske krav

Målet med konferansen er derfor å bli enige om et progressivt, feministisk sluttdokumentet med krav til de nordiske regjeringene, som også skal overleveres FN. Utkastet til sluttdokumentet har allerede vært til høring to ganger hos alle deltagende kvinneorganisasjoner og kan fortsatt påvirkes av alle som vil på nettsiden til Nordisk forum. Det endelige sluttdokumentet er først klart etter alle debattene har funnet sted og konferansen er over. Det er en rekke radikale krav under hvert av konferansens tolv hovedtemaer. Blant annet kreves det at:

“De nordiska ländernas statsbudgetar jämställdhetsintegreras så att könsperspektivet synliggörs i underlag och beslut och att de jämställdhetspolitiska målen systematiskt följs upp och läggs till grund för nya insatser.” (Feministisk økonomi – økonomisk og sosial utvikling)

Sjukvården och rättsväsendet möter kvinnors erfarenheter av oönskade sexuella handlingar, övergrepp och våld med allvar och med respekt för individens integritet och rättssäker behandling. (Kvinners og jenters kropper – seksualitet, helse og reproduktive rettigheter)

Kvinnors rätt till lika lön och karriär stärks och möjligheter att försörja sig själva avsevärt förbättras genom konkreta strukturella åtgärder. Nordens regeringar, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer verkar för faktiska och rimliga arbetsvillkor. Rätt till heltid garanteras i de nordiska länder där kvinnors ofrivilliga deltidsarbete är ett utbrett problem och osäkra anställningar i form av timanställning och visstidsanställning omvandlas till heltidsnorm. (kvinner i arbeid – likelønn, utdanning og karriere).

Bli med!

Det blir utrolig spennende å følge debattene under Nordisk Forum. Jeg tror det vil engasjere mange, og at feminismens nye vår vil bli til en het og kampglad sommer. Det er på tide!

image

Bilde: Faksimile av Beata Boucht-poster, fra hjemmesiden til Norsk kvinnesaksforening

Bilde: Kulturposter, fra hjemmesiden til Nordisk forum, Malmø

Bilde: Slider, fra hjemmesiden til Nordisk forum, Malmø

Bilde: Faksimile av rapportforsiden til “Lobbying for Faith and Family: A Study of Religious NGOs at the United Nation”, fra hjemmesiden til Norad

Om forfatteren

Ingrid

Ingrid

Ingrid er 32 år og offentlig ansatt filosof, men vil helst drive med politikk, samtaler og tøys med de hun er glad i.

Visit Website

Comments are closed.