Menn – #TakkNei!

Kampanjen #TakkNei oppfordrer norske menn til å si nei til å snakke på konferanser og delta i debatter hvis det ikke er kvinner som også deltar. Maddam oppfordrer alle menn til å delta i denne kampanjen. Vi er lei av debatter og konferanser med kun mannlige talere – nå er det på høy tid at flere kvinner blir invitert til å snakke.

Når var du sist på en konferanse med bare mannlige foredragsholdere? spør initiativtakerne i et innlegg på NRK Ytring. For min del er det ikke lenge siden, og jeg tipper at det gjelder veldig mange.

Det er et stort problem at det er for få kvinnelige konferanse- og debattdeltakere. Det er alltid det samme: Arrangører sier at de ikke kjenner gode kvinnelige innledere på dette temaet, eller at de har spurt kvinner, men at  de har takket nei. Men er det bare kvinnene som sier nei, eller arrangører som først og fremst spør menn? Problemet er nok todelt.

Selv om man er superbevisst denne problemstillingen, er det likevel ikke alltid at man lykkes med å ikke få for mannstunge konferanser og arrangementer. Flere av oss i Maddam har erfaring både med at det er vanskelig å få nok kvinnelige foredragsholdere, og med det å selv takke nei.

Det er flere ting man kan gjøre for å ikke gå i fella og ende opp med et mannstungt program:

  1. Tenk utafor boksen. Det er som oftest flest menn som befinner seg innafor boksen, fordi vi har sett flest menn på scenen før.
  2. Inviter i god tid. Mange kvinner har allerede planer den dagen om de inviteres seint eller synes det er kjipt å bli invitert rett før et arrangement, på grunn av lite tid til forberedelse eller følelsen av å være på reservelaget.
  3. Det er viktig at flere blir bevisst dette. Støtt kampanjer og initiativ som bevisstgjør og tvinger igjennom endring, slik som #TakkNei

Så, til alle menn, vi vil gjerne ha dere med i kampen for et mer likestilt samfunn og likstilte debatter, så skriv under på oppropet og følg oppfordringene i kampanjen. Og kvinner, start med å takke ja til å delta som foredragsholdere når du blir spurt. Og foreslå en annen kvinne hvis du selv må takke nei.

 

TakkNei-kampanjen

#TakkNei til enkjønnet debatt – takk ja til mangfold!

 

Foto: Nina Ruud.

 

Om forfatteren

Mona

One Comment

  1. Crvena 07/03/2014

    Det blir jo spennende i min bransje da det ikke finnes kvinner der… Ikke fordi kvinner ikke er velkomne, men fordi kvinner rett og slett ikke har interesse for faget.