Å få TV-en i trynet er noe dritt!

knusttv

Jeg har fått TV-en i trynet! Det var det første en god venninne på ungdomsskolen sa til meg, da jeg møtte henne bak idrettsplassen på Skullerud. Gul, blå og hoven som hun var i ansiktet.  – Sorry as, men den der går jeg faen ikke på, du kjenner meg. Det var det første jeg sa, før jeg fikk tenkt meg noe særlig om.  Vi var femten år gamle.

Det var da hun tok en mental 360’, og innrømmet lavt og langsomt at kjæresten hennes hadde banket henne opp. Akkurat som det var hennes feil, og at tilfeldigvis å få en TV i ansiktet var en mye bedre forklaring å gi til en god venninne. Dette var mitt første møte med skammen og tabuene når det gjelder vold i nære relasjoner.

Vold mot kvinner er en årsak til manglende likestilling, og et hinder for reell likestilling mellom kjønnene.

Skammen som mange kvinner (og menn) som er utsatt for vold i nære relasjoner føler er enorm. Vold i nære relasjoner har lenge blitt sett på som en privat sak. Som politiker og 30- åring, møter jeg fortsatt mange som «har fått TV-en i trynet» eller som er høyt utdannede, har gode jobber, og et helvete på hjemmebane de ikke snakker om. Vold i nære relasjoner rammer i alle samfunnslag.  Folk må være mindre redde for å bry seg.

stopp

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Vold mot kvinner er en årsak til manglende likestilling, og et hinder for reell likestilling mellom kjønnene. Kvinner er også i større grad enn menn utsatt for den mest alvorlige volden.

En annen god venninne av meg, opplevde som barn flere ganger å bli låst inne i et skap, mens mammaen hennes ble banket livløs opp utenfor av samboeren sin. Hver gang hun hørte en ambulanse, noe skummelt på nyhetene, eller på radio, løp hun hjem i skrekk, og sjekket om mammaen levde. Når man bor i en gammel blokk, hører man alt. Ingen skal fortelle meg at ingen hørte noe. Når episodene skjer jevnlig, med skrik, hyl, slag, gråting, knusing, må noen si fra. Når man kommer full på skolen har man det ikke bra.

Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom.

Vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig, og anslagsvis utsettes mellom 75-150 000 i Norge hvert år for slik vold (Vista Analyse, 2012). Solberg-regjeringen vil styrke forskningsinnsatsen ved å etablere et nytt forskningsprogram om vold i nære relasjoner i Norge. Dette som et tiltak i handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017).

Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det eneste tabuer ikke tåler, er nemlig å bli tatt frem i lyset og snakket om. La TV-en, og skapet stå i fred.

aina stenersen

Dagens gjesteblogger er Aina Stenersen

Aina er vararepresentant til Stortinget, FrP og tidligere nestleder i Oslo FrP

 

Forsidebilde: Old broken TV i Schmilblicks photostream Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Bilde 2: clear legal basis needed to combat violence against women i European Parliaments photostreamAttribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Bilde 3: Aina Stenersen av FrP media, brukt med tillatelse.

 

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.