Likestilling fungerer

I Norge i dag er det omlag 40% av kvinnene som arbeider deltid, mens det for menn kun er 14% prosent. Kvinner tar langt mer ansvar for ulønnet arbeid knyttet til omsorg til barn og husarbeid enn menn, men heldigvis ser dette nå ut til å endre seg, viser rapporter fra Statistisk Sentralbyrå som ble publisert forrige uke. Fedre bruker mer tid i hjemmet og mindre på jobb enn på 70-tallet. For mødre er det motsatt. Det viser seg altså at likestilling fungerer og at vi beveger oss i riktig retning. Det vil jeg gjerne feire! Samtidig vil jeg minne om at vi ikke er i mål. Likestilling fungerer, men den kommer ikke av seg selv.

Fedre bruker mer tid enn før både til husarbeid, barneomsorg og andre oppgaver hjemme.

 

Mest likedeling over tid blant foreldre med 3-6 åringer

I sammendraget til den ene rapporten, Yrkes og familiearbeid i barnefasen, kan vi lese “Fedre med barn under 15 år brukte i gjennomsnitt 3 timer og 50 minutter per dag til husholdsarbeid i 2010. Dette er 1 time og 20 minutter mer enn ved inngangen til  1970-tallet. Fedres husholdsarbeid økte i hele perioden, men økningen var særlig markant i det siste tiåret. Fedre bruker mer tid enn før både til husarbeid, barneomsorg og andre oppgaver hjemme. Fedre bruker derimot klart mindre tid til inntektsgivende arbeid enn før.

Mødrene har økt tiden til inntektsgivende arbeid med rundt en time og tre kvarter.

I den andre rapporten, Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper, kan vi lese at hvis vi ser på utviklingen over tid for par med barn i alderen 3-6 år, er det her endringen mot likedeling av lønnet og ulønnet arbeid er mest synlig:  “I løpet av de siste 20 årene har det imidlertid skjedd en markant endring mot en likere fordeling av inntekts- og husholdsarbeid for parene med barn i denne aldersgruppen.”

“Mødrene har økt tiden til inntektsgivende arbeid med rundt en time og tre kvarter. Forskjellen mellom mødre og fedre med barn 3-6 år sin daglige arbeidstid er dermed redusert fra nesten to og en halv time i 1990 til rundt 50 minutter i 2010 (se figur 5.2). (…)Det er også når barna er i denne aldersgruppen at fordelingen av husholdsarbeidet er likest. (…) I 2010 er forskjellen mellom mødre og fedre redusert til tre kvarter.”

Dette illustreres ved hjelp av følgende figur:

Tidsbruk småbarn

 

Mønsteret består: kvinner arbeider mindre på jobben og mer hjemme

Det er en fryd for øyet å se grafene for kvinner og menn som nærmer seg hverandre i figuren over. Mer grellt er det å se hvordan helheltsbildet er, i grafen under. Uansett familiefase for personer med barn, bruker kvinner mindre tid på inntektsgivende arbeid. I tillegg, med unnak av enslige forsørgere, bruker kvinner med barn langt mer tid på husholdsarbeid enn menn med barn.

Inntekt og hushold alle

 

Likestilling kommer ikke av seg selv

Det er ikke tilfeldig at vi har ser at trenden i familienes valg endrer seg til fordel for mer likestilling. I Norge har vi gjennomført en rekke reformer som har gjort det lettere for kvinner og menn å både være foreldre og yrkesaktive: Åttetimers arbeidsdag, sykepenger, tolv måneders foreldrepermisjon, pappapermisjon, ammefri, makspris i barnehage og full barnehagedekning er noen av de mest sentrale grepene som har bidratt til at menn og kvinner skal kunne kombinere yrkesarbeid og familie på en god måte. Det viser at det er opplagt at likestillingen ikke kommer av seg selv. Vi kan altså feire enorm fremgang, men så lenge kvinner tjener mindre enn menn og menn må betale prisen for kvinners deltidsarbeid, er vi ikke i mål.

 

 

Bilde forside:

Father & Son, Martin Gommel, (CC BY-NC-ND 2.0)

 

 

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website

One Comment

  1. Crvena 22/10/2013

    I like jobber tjener kvinner og menn likt, som regel kvinner noe mer. Slutt å mesje om at menn tjern mer en kvinner! Total arbeidstid ute og hjemme er høyere for menn en kvinner, så slutt å mesje om dette også! Kvinner har NØYAKTIG samme muligheter som menn i Norge. Kvinner må bare være villige å ofre det som det krever å gjøre noe annet en å jobbe deltid.