Blåmandag for pappapermen

4546091619_344f2c7f7d_o

I går ble det klart at Høyre, FrP, Venstre og KrF ikke ble enige om å danne regjering sammen. Fremdeles borgerlig kaos. Men en av de få tingene de faktisk ble enige om var å frata norske fedre fire verdifulle uker av pappapermen deres. Taperne er fedrene, barna og likestillingen. Det tok altså ikke mer enn 14 dager før høyresida startet kampen mot likestillingen, og for tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Fire år med en Høyre/FrP-regjering med støtte fra Venstre og KrF lover derfor ikke godt for et likestilt Norge, der også fedre har rett og mulighet til å være sammen med barna sine.

Pappaperm – fedres frihet til å være sammen med barna sine

Innføring av pappapermen har vært helt avgjørende for norske fedres mulighet til å være sammen med barna sine. Før pappapermen ble innført i 1993 var det bare to til tre prosent av fedrene som tok foreldrepermisjon . I dag tar 90 prosent av norske fedre ut pappaperm. Og i Danmark ser vi at andelen som tar ut pappaperm har gått drastisk ned etter at fedrekvoten ble fjerna. Pappapermen har derfor vist seg å være en mulighet for fedre som ønsker å bruke mer tid med ungene sine. Når Høyre, FrP, Venstre og KrF reduserer pappapermen, fra 14 til 10 uker, vil det føre til at norske fedre får mindre tid med barna sine, og barna mindre tid med fedrene sine.

Et slag i trynet for norsk likestilling

Svekkelsen av fedrekvoten er også et slag i trynet for norsk likestilling. Likere foreldrepermisjon har vært viktig for likestilling av menn og kvinner på det norske arbeidsmarkedet. Ikke uten grunn advarte NHO-sjef Kristin Skogen Lund Høyre om å kutte i pappapermen.  Kvinner taper på at menn tar mindre fedrekvote ved at de får dårligere lønns- og karriereutvikling. I tillegg taper næringslivet på at kvinner tar lengre permisjon enn menn, måtte Skogen Lund minne Høyre om.

Tilbake til kjøkkenbenken

Reduksjon av fedrekvoten er også en sikker medisin for å få kvinner tilbake til kjøkkenbenken. Forskere fra NOVA har vist menn som tar ut pappaperm tar mer ansvar på hjemmebane også etter permisjonen. En svekkelse av fedrekvoten innebærer derfor også en svekkelse av likestillingen i hjemmet.

Norge trenger mer og ikke mindre likestilling

Det tok altså ikke høyresiden lengre enn 14 dager før de tok opp kampen mot likestillingen. En svekkelse av fedrekvoten er et taktskifte fra SVs arbeid for likere fordeling av foreldrepermisjon og mer likestilling. I går var derfor en trist dag for norsk likestilling. Vi bor kanskje i et av verdens mest likestilte land, men det er enda langt igjen til at norske menn og kvinner er likestilte. Det er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Menn er overrepresentert i styrer og maktposisjoner både i næringslivet, i politikken og i akademia. Norsk likestilling trenger derfor ikke en regjering som ser bakover, men som ser fremover. Dessverre har høyresida tenkt seg tilbake til tradisjonelle kjønnsrollemønstre, og vi kan vente oss fire år med tilbakegang.

 

Fedrekvotens historie:

1993: Fedrekvote på 4 uker, reservert far innført av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.

1. juli 2005: Fedrekvoten utvidet til 5 uker under Kjell Magne Bondeviks andre rejgering.

1. juli 2006: Fedrekvoten utvidet til 6 uker under den rødgrønne-regjeringen. 

1. juli 2009: Fedrekvoten utvidet til 10 uker under den rødgrønne-regjeringen. 

1. juli 2011: Fedrekvoten utvidet til 12 uker under den rødgrønne-regjeringen. 

1. juli 2013: Fedrekvoten blir utvidet til 14 uker under den rødgrønne-regjeringen. 

September 2013:: Fedrekvoten reduseres til 10 uker under Høyre/FrP-regjeringen med støtte fra Venstre og KrF

 

 Bildet er tatt av Frisno Boström (Some rights reserved)

 

Om forfatteren

Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Jeg er 28 år og brenner for solidaritet, rettferdighet og miljø. Jeg er fast representant for SV i bystyre i Oslo, der jeg jobber for en by der det er mindre forskjeller på folk. En rettferdig boligpolitikk, et arbeidsliv der alle har ett på hele og faste stillinger og likestilling er tre av mine kampsaker.

Visit Website

3 Comments

 1. Ellen 01/10/2013

  Fedre kan fremdeles ta ut 14 uker dersom de vil! :)
  Dessuten er det viktig med regler for at ukene kan overføres til mor. For f.eks mange bønder er det vanskelig å skaffe avløser og det er mektig urettferdig at de skal miste disse permisjonsukene bare pga av det. Dessuten er selvstednig opptjening for fedre mye viktigere enn fastlagte uker, synes nå jeg.

 2. Crvena 01/10/2013

  @ELLEN
   
  Tror du virkelig at mannen får lov å ta ut 14 uker? Han må slåss mot både mor og arbeidsgiver. Du skal se langt etter de menn som tar ut mer en 10 uker når fedrekvoten reduseres. Det er kun ekstremradikaliserte feminister og blå blå arbeidsgivere som er for å redusere fedrekvoten. 

 3. Frank 02/10/2013

  Veldig trist for oss menn. Kvinnen dominerer hjemmet totalt. Det er vanskelig å argumentere i mot gråt og ammetåke. I tillegg blir det vanskeligere ovenfor arbeidsgiver for oss menn. En utrolig trist dag!