Blå helseoppskrift.

5299302673_8d073a2bc3_z

Av: Gunnell E. Sandanger

En mann i tidlig 50-årene kjente at han hadde alvorlige problemer med kneet. Han gikk til legen som konstaterte at han måtte henvises videre.

Da han kom til sykehuset for undersøkelse fikk han en gledelig beskjed: Du kan velge mellom to forskjellige køer. Velger du den ene kan du komme rett til operasjonen du må ha. Velger du den andre, må du vente, vi er ikke helt sikker på hvor lenge, men kanskje i tre måneder. Mannen ble forbauset. Han trodde ikke det skulle gå så greit å komme til. Hadde jo hørt om ventelister, køer og ineffektivt helsesystem. Han spurte om han hadde skjønt det riktig, at han skulle få komme rett til behandling. Ja, sa legen. Det kan du hvis du velger den første køen. Men når du går inn på sykehuset må du tråkke på tre babyer, en ung utviklingshemmet gutt og en gammel dement dame. Da skal du få komme rett til operasjon.

Men tro det eller ei, sykdom kan ikke lønne seg for et samfunn.

Når Høyre lover et helsesystem som skal fungere bedre fordi flere private skal slippe til, så glemmer de å fortelle om hva som skiller det offentlige og private helsevesenet. De private jobber i privat sektor fordi de har en forretningside de kan tjene penger på. Et helt legitimt mål. Men tro det eller ei, sykdom kan ikke lønne seg for et samfunn. Selv om stykkprisfinansieringen kan få det til å høres ut som om sykdom lønner seg, så er det en utgift for det offentlige helsevesenet at vi blir syke, eller skal føde.

Til tross for at vi i Skandinavia priser oss lykkelige over at behandlingen gratis når vi blir syke, og at det ikke er slik at babyer av middelklassen skal behandles fortere enn babyen til en arbeidsledig med dårlig økonomi.

Har man et privat helsevesen, slik som i USA, så kan jo staten så og si frita seg for alt ansvar og overlate kostnadene til kundene. Problemet er at i et humant samfunn så er det vanskelig å la barn som for eksempel blir rammet av en bilulykke ligge og dø på ulykkesstedet. Så derfor finnes det et visst minimum av offentlige helsetjenester i USA og. Men det innebærer at det barnet, dersom det skulle vise seg å ikke ha en helseforsikring, eller dersom ambulansesjåførene antar at han ikke har noen helseforsikring, ikke kjører ham til nærmeste sykehus, men til nærmeste offentlige sykehus, selv om det er mye lenger unna og har et dårligere tilbud. Med de konsekvensene det kan ha i en akuttsituasjon. Og nei, akkurat dette er ikke et tenkt eksempel.

Jeg vet at Høyre ikke vil ha et amerikansk helsesystem. Men det er bare det at når man satser mer på det private helsevesenet, ja da blir det mer privat helsevesen. Til tross for at vi i Skandinavia priser oss lykkelige over at behandlingen gratis når vi blir syke, og at det ikke er slik at babyer av middelklassen skal behandles fortere enn babyen til en arbeidsledig med dårlig økonomi.

Men, sier Høyre, det private helsevesenet vi vil ha skal ikke bidra til at økonomiske forskjeller mellom folk skal gjenspeiles i helsevesenet. Neida, sier Høyre, vi vil at staten skal betale de private slik at de kan ta unna behandlingskøene. Først og fremst på enkle diagnoser, f.eks. helt enkle kneoperasjoner.

Så staten kjøper plasser i det private, hvor de offentlig utdanna legene og sykepleierne jobber fordi de ikke orket mer av stresset på sykehuset, og betaler bare litte grann ekstra enn det det koster å gjøre det innenfor det offentliges rammer.

Sykehusene blir sittende igjen med de litt mer kompliserte diagnosene, demente som ikke helt vet hvor de har vondt, kreftsyke, for tidlig fødte, gamle menn med udefinerbart hjertetrøbbel, alkoholikere som spyr blod, ulykkene, alle disse litt mer arbeidskrevende tingene som det kanskje er litt dumt å overlate til de private, og som de heller ikke vil ha.

Mens AS Privathjelpen tar ut litt mer profitt enn de gjorde før. Og helseforetakene går med litt større underskudd.

Mannen fikk seg ikke til å tråkke på de andre pasientene. Han stilte seg i den andre køen.

Hvilken kø ville du valgt?

Gunnell E. Sandanger er 38 år, bergenser i Oslo, og opptatt av miljø og rettferdig fordeling. Til daglig jobber hun i Framtiden i våre hender som seniorrådgiver på klima-, etikk og næringslivsspørssmål.

Bilde: UNN_ambulanse_220109-15-web, universitetssykehuset Nord-Norge , CC BY ND 2.0

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

3 Comments

 1. Anne Hilde Bermingrud 07/09/2013

  Et eneste stort spørsmål til den uendelige skepsisen mot at private (som, ja, i likhet med det offentlige må tenke både profitt / fortjeneste (innsparing, omorganisering, ressursutnyttelse, etc): Hvorfor brukes / fungerer / er man avhengig av / finner man seg i nettopp den samme stykkprisordningen når det kommer til den velferdstjenesten samtlige av de aller minste barna fra ett år og oppover er 100% avhengig av at fungerer? 
  For å gi alle små barn barnehageplass (eller foreldrene rett til å dra på jobb) innførte man en statlig finansieringsordning som ga rom for at private kunne tilby plasser. 1/2parten av barnehagene er private, de er (minst) like godt drevet som de kommunale og de er nøyaktig like rimelige for foreldrene.
  Uten private barnehager ville 1/2parten av foreldrene/barna stått uten barnehageplass.
  Er man like kritisk til “privatisering”, er det underlig at man samtidig applauderer den fantastiske innsatsen for barnehageutbyggingen. Den er nemlig sørget for av private, foreldreeide, veldrevede barnehager – men også kommunale – og den skremmende tendensen at kommunene (altså det “trygge” offentlige) nå legger ned små barnehager til fordel for de større (privateide) og tro det eller ei mer lønnsomme barnehagene.

 2. Ellen 07/09/2013

  Jeg synes problemet med argumentasjonen din er at du skjærer alle private aktører over en kam. (Den samme retorikken finner man igjen i skolepolitikken). Det er en vesentlig grunnleggende absolutt forskjell på kommersielle private aktører og ideelle private aktører. Det er forskjell på Volvat og Diakonhjemmet. Både prisippielt og i praksis.
   
  Dessuten: Det er jo stykkprisfinansieringen i det offentlige helsevesenet som er selve udyret i fortellingen. Den åpner jo i seg selv dørene for den markedsstyrte modellen, og vi må fjerne den så fort vi kan. For som du sier: Uhelse og sykdom blir aldri lønnsomt. Men det er vår forb…. plikt som et humant samfunn å gi alle mennesker rett til lik behandling uavhengig av penger og krav til lønnsomhet i systemet.

 3. Crvena 07/09/2013

  Hverken offentlig eller privt modell vil løse de utfordringene vi har i helsevesenet i dag. Skal en løse disse så må vi ha en ledelsesmodell der fokuset er å få gjort er for mindre. Det vil si mer arbeid utført UTEN å øke arbeidsbelastningen på de enkelte. for å få til dette må en ha mer automatiskering. Hvorfor har vi ennå 100% manuell oppmåling og utdeling av medisiner? Hvordan kan en bygge sykehus slik at sykepleiere går minst mulig? Hvordan automatiserer vi overføringen av informasjon? Slike ting er løsningen!