Når noen slår venninna di

Julie M BrodtkorbSkrevet av Julie Brodtkorb, leder Høyre Kvinneforum

Norge ER et fantastisk land å bo i for kvinner. Likevel har vi en plikt til å fortsette å jobbe for likestilling og likeverd også her i Norge. Det er en kvinne nær deg som hver uke opplever vold fra sin nærmeste.

I 2013 opplever mange kvinner vold i nære relasjoner. Hvert år mister omkring 10 kvinner livet som følge av vold i nære relasjoner. Av disse er de fleste drept av en mann hun har eller har hatt en relasjon til. Hjemmet skal være et trygt sted, men for mange kvinner har det blitt det de frykter mest. Ser vi på volden som kvinner utsettes for, gir det et mørkt bilde av det likestilte Norge. Voldens utvikling og omfang er uroende. Sannsynligvis er en del av statistikken at flere kvinner anmelder voldsepisoder i dag enn før, men det finnes klare tegn på at volden også har økt.

Et generelt problem er at kunnskapsnivået om menns vold mot kvinner i nære relasjoner er for lavt. Følgelig vil avdekking av vold som en bakenforliggende årsak til ulike livssituasjoner bli mangelfull. Dette kommer blant annet til uttrykk i sosialtjenestens møte med særlig utsatte grupper. Som hos øvrige tjenester, er dessuten sosialtjenestens evne og kunnskap mangelfull i forhold til å ansvarlig gjøre voldsutøvende menn. Manglende kompetanse kan også medføre at tjenestens råd- og veiledningsfunksjon overfor brukere utsatt for menns vold i nære relasjoner blir utilstrekkelig. Dette kan være til hinder for å kunne gi voldsutsatte kvinner og barn tilstrekkelig hjelp.

Kanskje har du noen i vennekretsen der du har mistanker. Da er du forpliktet til å ta grep.

Vi vet at det å leve med vold fremdeles er svært tabubelagt. ”Hvorfor går hun ikke bare fra han”? er et spørsmål mange kvinner i denne situasjonen er redd. Det som for de som ikke har levd med vold virker så opplagt, er det ikke for dem det gjelder. Vi går ikke fra et normalt forhold med denne mannen til slag. Volden kommer gradvis, i takt med en psykisk belastning som gjør at offeret føler seg lite verd. Ofte tar ikke kvinnen mot til seg og stikker av til et krisesenter før volden går utover barna eller barna tar initiativ. Vi vet at vold i nære relasjoner skjer i alle samfunnslag. Du og jeg vet derfor at sannsynligheten for at en av våre venninner eller bekjente opplever det akkurat nå er tilstede. Kanskje har du noen i vennekretsen der du har mistanker. Da er du forpliktet til å ta grep. Ofte er en samtale som viser at man blir sett og ikke er alene det som skal til. Det er verdt et forsøk.

 

Andre partier som har blogget for Maddam om likestilling før valget: 

Fremskrittspartiet

Klikk her for å få opp alle innlegg om valget 2013

 

Bilder:

Kommunalkonferansen | Høyre | Brukt med tillatelse fra Høyre

Julie M. Brodtkorb | Høyre | Brukt med tillatelse fra Høyre

 

 

 

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

6 Comments

 1. Crvena 08/08/2013

  Der menns vold mot kvinner er noe vi har for lav kunnskap om er kvinners fysiske og psykise vold noe en nærmest nekter å erkjenne finnes…  Løsningsforslag, slutt å snakke om vold segregert på kjønn, men snakk om vold som vold! Vold er et problem uansett hvem som er utøver og hvem som er offer. 

 2. Susanne

  Hvem er det nekter å erkjenne at det finnes? Det har jo tvert i mot vært mye fokus på det, senest nå i sommer.

 3. Andreas 09/08/2013

  For meg er vold = vold og overgrep = overgrep. En voldsutøver eller overgriper er ikke av et bestemt kjønn, like lite som et offer er av et bestemt kjønn. Jeg er helt enig i at vi må finne ut mer av hva det er som gjør at enkelte personer blir voldelige – og hva som kan gjøres for å forhindre det, i tillegg til at vi må finne ut av hva en kan gjøre for å hjelpe de som er i voldsutsatte relasjoner.
  Jeg er enig i at det tidligere var et hovedproblem, og derfor legitimerte et hovedfokus på, med vold mot kvinner. Jeg er ikke enig i at det problemet er like kjønnsbetinget i dag.
  Eksempel – http://www.youtube.com/watch?v=ab2b-k_ZaEM
  Her er kjønnsrollene omvendt. Og akkurat som med voldsutsatte kvinner så ser man på mannen at dette har påvirket han psykisk. Han er nedbrutt, psykisk ødelagt, mangler selvtillit.
  Det er ikke så stor forskjell på menn og kvinner, mener jeg, som vi liker å tro.
  Da er spørsmålet – hvordan skal vi kunne bryte ned kjønnsstereotyper, kjønnsroller, når vi selv opprettholder de med holdninger som at “menn er voldelige – kvinner er små, sarte, laget av glass, tåler ingenting”? Da får vi også en oppfatning om at menn er tøffe og kvinner er svake. Og så lurer vi på hvorfor kvinner stadig blir oppfattet som svake innen politikk, innen ledelse, mens menn som oppfører seg på akkurat samme måte, sier akkurat de samme ting, oppfattes som sterke…

 4. Crvena 15/08/2013

  @Susanne 
   
  Det er riktig som du sier at det denne sommeren har vert noe fokus på vold mot menn (heldigvis). Dessverre så foregår det også i denne debatten en ekstrem polarisering der kun menn sin vold mot kvinner blir ansett og akseptert som et problem. Det er heldigvis en gryende tendens til at en kan snakke om vold fra kvinner mot menn uten å bli umiddelbart avbrutt med at menn sin vold mot kvinner er verre. Så la meg moderere meg fra å nekte å anerkjenne at vold fra kvinner mot menn finnes til å si at feminister over det ganske land har gjort en konkurranse utav voldsproblematikken der menn er tapere uansett hvordan en vender og vrir på problemstillingen. Aller helst skulle jeg sett at diskusjon om vold var kjønnsnøytral som hovedtema. Hovedbudskapet bør da virkelig være å få frem at vold er en uting uansett hvem som utøver den og uansett om den er fysisk eller psykisk. Så kan en se på forskjeller i mønster for triggere for at vold utøves for å se hvordan en mest mulig effektivt skal forebygge vold fra allerede voldelige personer. Den ultimate forebyggingen er jeg uansett overbevist om heter psykisk helsevern og at denne må starte allerede i barnehagen. 

 5. Susanne

  Crvena: Da er vi mer på samme bølgelengde. Jeg syntes det er en forskjell når det gjelder å kjønnsnøytralisere det helt. Menn har i mange tilfeller en fysisk overlegenhet i forhold til kvinner som gjør det mer skremmende. Og i dag er det også, i hvertfall så langt jeg kjenner til, kvinner som blir drept som følge av partnervold. Jeg syntes selvsagt ikke vold er greit, heller ikke selv om det ikke er mellom partnere, men jeg tror fortsatt det er et større problem at menn banker damer enn omvendt, selv om det enkelte tilfelle er like alvorlig uansett. Interessant løsning du har, hvordan tenker du at psykisk helsevern skal inn? PPT inn i banrehagen eller som en del av opplæringen? 

 6. Maren 27/08/2013

  Skulle ikke dette være et politisk innlegg i forkant av valget? Hva er Høyres likestillingspolitikk? Har de en? Her nevnes overhodet ingen tiltak annet enn at vi alle burde prøve å ta en prat med venninnene våre. Kostelig!