Likestilling kommer ikke av seg selv

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

18 Comments

 1. Andreas 14/08/2013

  Alle de ting du ramser opp, kvotering, felles ekteskapslov, er ting som Ap også sto og står for. Hva spesifikt er det SV har gjort mens de har vært i regjering? Beklager, men for meg har SV vært en stor, gedigen, skuffelse. For meg har det vært et parti med strålende god politikk, men med egoistiske politiske ledere som bryr seg mer om seg selv og sin posisjon, enn de bryr seg om sitt ansvar overfor de de representerer.
   

 2. Magne D. Antonsen 14/08/2013

  Bra, Inga Marte! 
   
  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no 
   
  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter. 

 3. Jens Pettersen 14/08/2013

  Nå er det jo faktisk flere menn som utsettes for vold enn kvinner, og da er det jo bra at kvinner som utsettes for vold får det bedre, men om man skal ha et kjønnsbasert fokus bør et slikt fokus da være på å hjelpe menn.
  Kvotering av kvinner er også diskriminering av menn – spesifikt, de mennene som ikke kan noe for hvilket kjønn de har og blir ekskludert ikke på grunn av deres kunnskaper eller arbeid men på grunn av deres kjønn . Det er dermed helt galt å si at kvotering av kvinner er det samme som anti-diskriminering. 

 4. Jenny 14/08/2013

  Likestilling? Nei, denne såkalte kampen om likestilling har blitt en farse som går ut på å 
  straffe mannfolk til det punkt at det å kalle seg “mann” idag er blitt et skjellsord.
   
  Kjønns kvoteringer forringer kvaliteten på visse jobber fordi det skal finnes en viss prosent-andel av
  det ene eller det andre kjønn, og disse må da prioriteres under en ansettelse foran andre med bedre kvalifikasjoner. 
  Hvorfor skal ikke kvinner få lov til å dominere hjemme? Kall meg gammeldags, men her må vi faktisk ta av de rosa brillene og faktisk se at begge kjønn har ulike styrker, ulike verdier og at det ikke er tabu å si at kvinner har en teoretisk fordel og sans for hushold, mens menn har den fysiske styrken og intensiteten.
  ved volds spørsmålet, er det selvfølgelig grusomt at NOEN idet hele tatt blir utsatt for noe sånt, men hvis en mann blir mishandlet hjemme, har han så og si INTET støtteapparat som kan hjelpe seg. Likestilt?
  Nei, høres mere ut som ekstrem sutring fra kvinnenes side og ut-frysning av menn, for hvem synes vel synd på en mishandlet mann? Han kan da ikke bli mishandlet? 
  Og hvorfor skal fedre tvinges til foreldrepermisjon? Hadde ikke det ultimate likestillings tilbudet vært at foreldrene kan fordele permisjonskvota mellom seg som de selv ønsker?

  Det jeg ønsker å få frem er at dette har gått for langt.
  Som kvinne er jeg for lik lønn for likt arbeid osv, men ikke for at alle skal støpes i samme form.
  I dette nye samfunnet skal alle ulikheter pusses ned, hysjes på og fortrenges til vi alle ser likedane ut, snakker likedant og tenker likedant..

  Har vi virkelig blitt SÅ redd forskjellene som gjør oss unike?
  Det er som å hysje på Thomas Edison og si at han ikke må finne på å finne opp lyspæra eller be Einstein slutte å tulle med tall, for noen kan bli sjalu.

 5. Falcion 14/08/2013

  “Og vi bryr oss mer om overgrep som skjer bak lukkede dører. Det private er mer politisk enn før”
  Bra det da,så lenge det er en kvinne som blir mishandlet. Som mann så risikerer man å ikke bli trodd eller bedt om å “manne seg opp”,men å si det samme andre veien da blir man sett ned på. 
  Å påstå at norge er likestilt når man har kvotering til styrer,forskjell på tester i forsvar og politi,tja.er tvang likestilling?
  En liten tankevekker bør kanskje være tallene som viser fordeling av kjønn på høyere utdanning,som viser at jenter er 60% av totalen,hadde dette vært motsatt så ville det vært protester i gatene.
  Beveg oss over til usa der visse skoler har 70-80% andel jenter så er det et tankekors hvorfor det enda finnes ordninger som skal sikre flere kvinner i høyere utdanning.
  Sier ikke at det er galt men det er vel snart på tide å fokusere litt på guttene og så ikke de blir stående utenfor. 

 6. Respekten for at folk er forskjellige..
  Det er vel damene som har mest press på seg for å skaffe unger, velger en attraktiv partner, får unger, skiller seg, skaffer en ny attraktiv partner, resten av gutta som ikke er attraktive nok, eller ikke har knekt koden, ender opp uten. Det er vel slik at det finnes flere menn som ikke har barn, enn kvinner som ikke har barn. Kanskje et tema for politikerne i kvinnekampen, dvs. kampen for tilværelsen.. der det til syvende og sist fortsatt er den sterkestest rett som gjelder, uavhengig av alle ordninger og systemer.
   

 7. Gyrid Lavik 15/08/2013

  Inga Marte trer likestilling ned over hodene på folk, gir det økt valgfrihet? Likestilling er blitt vår tids hellige ku, morsinstinkt vårt nye tabu, og små barn mister muligheten til å knytte seg nært til en hovedpmsorgsperson. Inga Marte er full av forakt for mødre som benytter seg av “valgfriheten” til å velge på tvers av hennes likestillingsideal. Tenk om likeverd kunne gjelde også for mødre som velger å være hjemme med sine små!

 8. Daniel 15/08/2013

  “Fedre hevder seg mer på hjemmebane”.
  Ja det gjør de, men blir de belønnet for det? Jeg har ikke sett tegn til at en betraktelig større andel fedre får hovedomsorgen for barn etter samlivsbrudd.
  Derfor faller også denne påstanden til jorden; “Jeg er stolt av at SV i regjering har gjort fedre og mødre mer likestilt i praksis”. Dette er ren svada. Fortsatt stikker mor av med barna. Det får ikke engang noen konsekvenser for henne hvis hun saboterer barnets samvær med far.
  Og så den evige “På alle områder har vi et lite stykke igjen før vi kan kalle Norge et likestilt land.
  Ja Inga Marte. Det er et lite stykke igjen til 100% av alle innsatte i norske fengsler er menn, og til 100% av alle studenter på høyere utdanning er kvinner. Det er ikke langt igjen, men litt. For det er vel dette du ønsker?
  Feminister vil antakelig aldri bli fornøyd, før kvinner har alle rettigheter, og menn ingen. Alltid kommer vi til å høre “fortsatt et lite stykke igjen”. Dette for å forsvare at feminisme består til evig tid.
  Men min støtte har du ikke, Inga Marte.

 9. Sunniva
  Sunniva 15/08/2013

  Hvis du vil se om vi er likestilt, må du følge pengene. I Norge i dag tjener kvinner  for hver time med arbeid 85% av det menn tjener. Menn eier også mesteparten av fast eiendom, verdipapirer og bankinnskudd. Spørsmålet jeg ville stilt meg er ikke hvorvidt likestillingen påtvinges folk eller ikke, det interessante er hvem som taper om vi  ikke forsøker å gjøre noe med den skjeve fordelingen av makt, eiendom og inntekt som det er mellom kvinner og menn i norge i dag. 

   

  Årsakene til at kvinner tjener mindre enn men er at de er mer hjemme med barn, jobber mer deltid og at yrker som tradisjonelt sett blir dominert av kvinner er dårligere betalt enn mannsdominerte yrker.  40% av kvinner i Norge jobber deltid, mens bare 10% av mennene gjør det samme. Jeg forstår godt at folk kan tenke seg å jobbe litt mindre og ha mer fritid til å ta seg av barn, være sammen med folk de liker og gjøre ting som føles minst like betydningsfult som å jobbe. Men hvorfor i alle dager skal det være slik at det er kvinner som skal jobbe deltid og ikke menn?

   

  Å påstå at det ikke er et problem for samfunnet at  kvinner jobber deltid så lenge de har valgt det selv er bare sprøyt. Det gir lavere inntekt, mindre trygd ved sykdom eller uførhet, i mange tilfeller lavere pensjonsopptjening og gjør at en må stå lenger i arbeid. Det gjør også at mange kvinner i praksis er økonomisk avhengige av mannen sin. Det er greit så lenge en er sammen, men ved samlivsbrudd er det kvinnen som står igjen med økonomisk svarteper. Mannen som har nytt godt av en hjemmeværende kone som har tatt seg av alt av husarbeid og sikret god omsorg for barna, har derimot en trygg og stabil økonomi og gode karriere- og pensjonsutsikter.

   

   

  Hvis jeg hadde hatt en datter hadde jeg vært opptatt av at hun ikke skulle vokse opp i et samfunn der hun måtte forvente å tjene mindre enn sine mannlige medborgere eller at hun måtte ta mesteparten av ansvaret for husarbeid. Jeg vil at de jentene som vokser opp i dag faktisk skal få kunne velge selv og ikke få middelalderske kjønnsrollemonstre tredd ned over hodet.

 10. Morten 16/08/2013

  Sunniva:
   
  Vil bare si at min kollega (ingeniør) tjener bedre enn meg. Hun har jobbet 3 år lengre enn meg, og det er eneste årsaken til at hun gjør det.
   
  Du nevner et viktig punkt: Valg av yrke. Det vil aldri bli slik at f. eks en sykepleier tjener mer enn en ingeniør. Det er kun et faktum man ikke kommer bort fra. Det at flere kvinner velger lavtlønnet arbeid (i forhold til menn) er den største, og eneste virkelig utslagsgivende faktoren til at kvinner tjener 85 % per time av det menn gjør. Men innad i yrkene, tjener man likt etter ansvar, ansiennitet og utdanning. Det er likestilling. 
  Det at kvinner velger deltidsarbeid, har vel med barn å gjøre? Er du en av de som vil ha påtvunget pappapermisjon? Hva skal da skje med samlivsbrudd? 
  Og kan du, eller noen til slutt fortelle meg hvorfor kvinner vinner forsørgsretten til barn i 9 av 10 tilfeller? Hvorfor hører man aldri om dette fra “likestillingsforkjemperne”?

 11. Susanne

  Morten: Det som i hvertfall er sikkert, er at man aldri kommer noen vei med å argumentere med enkelttilfeller. Om så du hadde jobbet 3 år lengre enn kollegaen din og du allikevel hadde tjent dårligere, er ikke det et bevis på at det generelt er slik det er. Det er et generelt problem at menn systematisk tjener mer penger. Å være økonomisk selvstendig og å eie eiendom er goder i samfunnet, og når de godene er skjevfordelte, har vi en plikt til å spørre oss hvorfor. 

 12. Maria 16/08/2013

  Mye er bra, mye er dårlig, som fagperson ser jeg svakhetene hver dag:

  – Likestille lønn og eiendomsspørsmål. Her er det ikke bare noe loven kan gjøre, men kvinner. Kvinner bør få mer opplæring i hvordan å drive lønnsforhandlinger og kontraktsforhandlinger, vite mer om rettigheter, osv. 

  – Liketille menn og kvinner i forhold til separasjon/samlivsbrudd, med reelle konsekvenser og forpliktelser som begge parter må forholde seg til etter brudd! (Lovpålagte kontrakter om delt bosted/samvær). 

  – Barnebidragssystemet bør oppgraderes! Svært urettferdig for fedre å bli pålagt å betale når barnet bor like mye til hver av foreldrene og fedre stiller med utstyr, fritidsaktiviteter, sko, klær, osv. i perioden barnet bor hos dem. I tillegg til å betale bidrag. Kvinner bør ikke ha monopol på å få penger for å kunne nekte fedre samvær/delt bosted. Er ikke far skyld i vold/rusmisbruk bør det være en rett å ha delt bosted, og hvis mor nekter bør ikke mor ha rett til å kunne kreve bidrag for prosenten som hun får pengefordel av. 

  – Øke barnas rettigheter i rettssystemet (Barnet har rett til samvær med begge foreldre, barnet har rett til å ha samvær med søsken på begge sider, barnet har rett til samvær med andre slektninger, barnet har rett til å bli beskyttet mor vold psykisk, fysisk og emosjonelt fra både mor og far, uten at foreldres rett er større enn barnets rett til beskyttelse). 

  – Fjerne kjønnskvotteringen! (Kvinner i tradisjonelle kvinneyrker har fått det enda vanskeligere for å få fast 100% jobb). Flere kvinner vil gjerne jobbe innen kvinneyrker, men ønsker ikke å bli tvunget over i noe som ikke passer for dem som person og straffet fordi de tar det valget, ved at det blir vanskeligere for dem å få seg jobb. Det samme gjelder menn som blir forbigått av kvinner. En kan ikke tvinge samfunnet til å utvikle seg raskere enn det gjør. Da er det bedre å oppgradere lovverket i forhold til hvordan familiedynamikken har forandret seg drastisk de siste 100 årene, for der er lovverket på etterskudd. 

 13. Nå synes jeg at det er for mye fokus på likestilling basert på penger og pensjonopptjening, men ingen kan garantere at vi vil leve så lenge at vi kan nyte det. Det man glemmer i likestillingen er å leve lykkelig sammen man og kone uten å konkurere med hverandre om hvem som tjener mest, men heller ha omsorg for hverandre og barna…
  Jeg giftet meg når jeg var 25 og kona mi 21, idag er jeg 32 og kona mi er 28, og vi har 5 barn.
  Vi er verdens lykkeligste familie fordi vi krangler aldri om penger vi lever sammen vi eier og deler alt. Det viktigste er når man lever sammen så må man tenke at vi er ett, fordi vi sover sammen spiser sammen og gjør alt som en…Det aller viktigiste er å vise barna at mor og far elsker dem og hverandre. Hjemme arbeid deler vi etter hvem som er hjemme, og ikke konkurrere med din uke og min uke!!
  Jeg har sett helsesøster spørre kona hvem gjør hva hjemme og hvordan vi fordeler husarbeidet, det mener jeg dem ikke har noe med. Man må leve som man vil uten at andre skal diktere alle..
  Vår slagord er penger varer ikke evig, men familen den er der for evig..
   
   
   

 14. Andreas 16/08/2013

  Maria: Gode forslag! Jeg er enig med stort sett alt du har å si. Men… Jeg vil også gjøre deg klar over at mange kvinner velger ikke aktivt “typiske kvinneyrker”. Jeg har selv gått på Helse og Sosial. Vi var to gutter i klassen, ellers bare jenter (innlysende nok, heh), i en klasse på over 20 personer. Når vi begynte, en av de første dagene, fikk vi utdelt et spørreskjema med noen spørsmål om utdanningsvalget, blant annet “hvorfor har du valgt HoS?”. Et av svarene en kunne krysse i for var, “fordi jeg ikke kom inn på noe annet”. Jeg lo høylytt når vi fikk utdelt disse spørreskjemaene. Altså, det er på ingen måte en lett linje og ikke en linje man velger som yrkesvalg fordi “jeg kom ikke inn på noe annet”. For meg var det et tåpelig svar.
  Når læreren telte opp svarene på tavlen etterpå viste det seg at over halvparten av klassen hadde krysset i for, “fordi jeg ikke kom inn på noe annet”. Da lo jeg ikke lenger. Jeg har for øvrig også gått verksted og mek. Mange, nesten utelukkende bare, gutter. Der fikk vi ikke samme spørsmål, men det er nok slik det henger sammen. Mange velger tradisjonell utdannelse fordi de ikke vet hva de skal gjøre, hva de skal utdanne seg til, hva de vil bli. Så de tar det de tror er enkelt. Gutter tror verksted og mek er enkelt fordi “slikt ligger naturlig for oss gutter å forstå oss på”. På samme måte tenker mange jenter om helsefag.
  Det er altså ikke slik at gutter og jenter tar aktive valg som gjør at de ender i kjønns-tradisjonelle yrker. Det er slik at mange gutter og jenter tar de valgene fordi det er “trygt” å legge sine egg i den kurven.
  Med andre ord, det er ikke slik at “kvinner ønsker å jobbe i tradisjonelle kvinne-yrker”. Det er slik at tradisjon tro velger mange tradisjonelt.
  Gode forslag for å bekjempe dette mottas med stor takk. :)
   
  AL: Det er lett å synes at det er for stort fokus på penger når man sitter trygt i det selv. Det er lett å synes at det er for mye fokus på fordeling av husarbeide når man gjør lite av det selv. Det er lett å kunne fokusere på andre ting i livet når man har sine behov dekket. Godt at du har det slik. Mange kvinner, derimot, har det ikke slik.
  Det jeg mistenker var helsesøsters motiv med å spørre, for øvrig, var ikke for å “detaljstyre” livene deres, dere er selv herrer over deres egne liv, men for å bevisstgjøre dere over husarbeidefordelingen i hjemmet. Noe som tydelig gjorde deg opprørt. Fordi du har dårlig samvittighet kanskje? Hmm?

 15. Andreas: for det første vi eier ikke nåla i veggen. Vi leier leilighet og vi må klare oss selv på alle måter.
  Når det gjelder de spørsmålene ang. helsesøster så er det fordi kona mi forteller meg det de gangene jeg ikke er med i helsestasjonen. Kona mi blir irritert og spør meg hvorfor hun er interresrt i å vite om våre private liv, når vi er der for barnas helse!!! Jeg har absolutt ingen dårlig samvitighet.. Du kan si det sånn at jeg er glad å skifte bleier, lage mat vaske hus, klær, og fikser det som blir ødelagt møbler, kona gjør det samme uten at vi konkurerer ..Eneste jeg er elendig på som jeg hører av kona er å kle opp jentene for det matcher aldri alltid noe feil:)

 16. Jenny 16/08/2013

  Sunniva: “Hvis du vil se om vi er likestilt, må du følge pengene” 
  Hva om det finnes 45% av OSS kvinner som ikke bryr oss om å tjene mest??
  Jeg for min del synes det er helt greit om samboer/mann/far til mine barn tjener 15% mer enn meg, hvis det betyr at jeg får tilbringe mere tid med mine barn?
  Jeg ser ikke helt problemet i at det er mest kvinner som jobber deltid, hvis det er det de vil??!!
  Skal man også begynne å rynke på nesa fordi det er flest menn som fisker?
  Ang pensjon, uføre, sykdom etc, så har jeg snakket med MANGE som jobber deltid – som sier at det er VERDT DET! Tenke seg det.. Hvorfor tvinge de da til noe som allerede funker for DEM?
  Hadde DE syntes det hadde vært et problem, hadde det vært de som flagget for det jeg vil kalle urettferdig likestilling. For de som går hjemme SKAL ikke ha samme goder som de som jobber.
  Hva er da guleroten ved å jobbe? Da vil jo alle la være.. eller?

  Og hvis jentene som vokser opp idag skal få velge selv, hvorfor skal da deltid bli sett ned på?? 
  Skal da dere bestemme at det ikke skal være et alternativ? Er DET å få velge selv?

  Og hvorfor må dette bli en maktdemonstrasjon?? La oss bare face det; menn trenger oss kvinner like mye som vi trenger dem, hvorfor skal vi oppmuntre det ene kjønnet (i dette tilfellet kvinnen) å bli så SINNSYKT uavhengig? For det VIL komme en dag hvor ALLE kvinner trenger en mann, men hvor mange menn vil da ha deg hvis alt du har gjort i livet er å sutre og skal kreve uavhengighet? Det er ikke tabu å trenge noen, selv om det finnes de som synes det er skummelt.

  Men det må også nevnes at goder er akkurat det det er: GODER.
  Goder skal komme som en følge av arbeid man gjør, enten hjemme eller hos noen andre.
  Mange vil se forskjellig på verdien av disse godene; noen synes at å være en del av et barns oppvekst er verdt alt gull og land i verden, mens andre liker det mer materalistisk.
  Jeg for min del vil ikke være en rugemaskin som skal klemme ut noen unger for så å la barnehagen oppdra dem fordi jeg er for opptatt med å være på jobb for – gud forby – mannen min kanskje vil tjene et par tusen mer enn meg i måneden.
  Da kan man jo også si at jeg ikke har tid til barn i første omgang, og at det ansvaret jeg påtok meg da jeg ble gravid har jeg så lett avfeid, og mine barn har så liten verdi at jeg heller vil være på jobb og tjene bare LITT ekstra, enn å være sammen med dem. Tror noen DET vil gi dem god selvfølelse?
  Lik lønn for likt arbeid, men ikke se ned på de som prioriterer annerledes!

 17. Ellen 17/08/2013

  Trygde- og pensjonssystemet er ingen naturlov. Arbeidslinja er ingen nødvendighet. Det er noe vi kan endre. Og som ikke minst KVINNER burde sloss for å endre. I steden for å legge ansvaret over på den enkelte kvinne som jobber deltid/ulønnet hjemme, og stadig fortelle henne hvor stor risiko hun utsetter seg selv for. Nei, la oss sloss MOT arbeidslinja. ALLE bør ha rett til sykepenger og trygd, og hva med et flatt pensjonssystem der alle får samme utbetaling etter fylte 67? Hvorfor skal staten støtte opp om et system som favoriserer dem som allerede har mye?
   

 18. Andreas 18/08/2013

  Beklager, IM, jeg håper SV havner under sperregrensen. Tidligere var dere partiet for de som ikke var “ekstreme kommunister” (RV hadde det stempelet) men likevel var for en sosialistisk politikk – noe Ap ikke står for, dessverre. Rødt er nå blitt det sosialistiske partiet som står for den fredspolitikken og den progressive politikken dere har forlatt til fordel for å kunne sitte i regjering med Ap.
  Dere har satt egoismen, deres egne posisjoner, foran ansvaret for de velgerne som stemte inn dere. Hvorfor skal noen i det hele tatt stemme på dere når dere ikke er villige til å konfrontere og gå i konflikt med Ap for å få presset gjennom politikken til SV?
  MDG har tatt over miljøpolitikken som SV tidligere sto for. Rødt har tatt over den andre biten, likestilling, sosiale forskjeller, etc etc etc. SV er blitt tannløst. Ikke på grunn av sin politikk men fordi dere i ledelsen har satt dere selv først foran ansvaret dere har hatt overfor de velgere som stemte dere inn.
  Jeg stemmer i alle fall ikke på noen som vil bruke mine skattepenger til å bombe og drepe uskyldige mennesker i et land langt langt borte…