Frihet og feminisme

Skrevet av Solveig Horne, kvinnepolitisk talskvinne Frp.

Solveig HorneFeminisme handler om kvinners mulighet til å bestemme over eget liv. Der venstresiden er opptatt av å detaljstyre er jeg opptatt av valgfrihet. Om en kvinne vil kjøre dampveivals, være næringslivsleder, eller bake cupkakes og blogge om interiør er det ikke et politisk spørsmål.

I år feirer vi 100-årsjubileet for kvinner stemmerett. Norge er i dag et av verdens mest likestilte land. Men noen midt i blant oss har blitt hengende etter.

Siden 2004 har 2300 personer her i landet søkt hjelp i forbindelse med tvangsekteskap. Det er grunn til å tro at mørketallene er store. Likevel har økningen i antall henvendelser vært jevnt stigende de siste årene. Og aldri har det vært registrert flere saker knyttet til trusler om tvangsekteskap enn i 2012.

At feministene på venstresiden ikke ser at dette er den største likestillingsutfordringen vi har i dag er for meg en gåte.

At feministene på venstresiden ikke ser at dette er den største likestillingsutfordringen vi har i dag er for meg en gåte. Å sikre alle innvandrerkvinner og –jenter den friheten og de rettighetene vi andre tar for gitt er vår tids store likestillingskamp.

Dessverre har regjeringen vegret seg for å ta i bruk nødvendige tiltak for å bekjempe tvangsekteskap. FrP har foreslått å heve både aldersgrensen for henteekteskap og forsørgerplikten. Det er selvsagt ingen garanti mot tvangsekteskap, men midler som vil sørge for at kvinnene både er eldre og økonomisk selvstendige før de kan gifte seg med en utenlandsk statsborger. Det vil virke forebyggende. Nettopp fordi det ofte er innad i den enkelte familie giftepresset er størst, ønsker vi også å forby ekteskap mellom søskenbarn.

I Norge har vi hatt ”Lov om likestilling mellom kjønnene” siden mars 1979. I forvaltningen og det åpne Norge er likestilling en rettighet og en praksis de fleste av oss forholder oss til med stor selvfølgelighet. Men fortsatt har vi miljøer med store utfordringer, både i holdninger og i handlinger. Samtidig har vi en offentlig likestillingsdebatt som altfor ofte bunner i rødgrønn reguleringstvang.

Likestilling er ikke et spørsmål om hvilke valg folk gjør, men om hvilke muligheter de har til fritt å velge.

For FrP vil likestilling aldri handle om prosentandeler mannlige sykepleiere og kvinnelige toppledere, om kvotering eller tvungen pappapermisjon. Likestilling er ikke et spørsmål om hvilke valg folk gjør, men om hvilke muligheter de har til fritt å velge. Mitt håp frem mot det neste stemmerettsjubileet er nettopp at likestillingsdebatten kan ta steget videre fra å problematisere at menn og kvinner noen ganger prioriterer ulikt.

Solveig Horne av Fremskrittspartiet CC BY-ND 2.0

IMG_0089 av Fremskrittspartiet CC BY-ND 2.0

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

8 Comments

 1. Crvena 03/08/2013

  Det venstresiden nekter å forstå er at lovene vi lagde var for nrsk kultur, norske tradisjoner og norsk lynne. Så kom de titusener inn i landet som har en kulturbakgrunn som er full av urimleigheter. Da virker plutselig lovene våre og friheten vår mt sin hensikt. Du er ikke den eneste som ikke fatter hvordan feministene fra venstresiden presterer å forvare overgrep mot kvinner og skriker rassist om en påpeker en del kulturelle forskjeller som høyst negative. 

 2. Susanne

  Takk til Solveig Horne for gjesteinnlegg. 

  Jeg er enig i at tvangsekteskap er en viktig sak, men syntes det er en grov overforenkling å si at valgfrihet i seg selv skaper like muligheter. Akkurat som barn fra ulike familier møter ulike forventninger og presterer ulikt ut i fra det, så er det fortsatt slik at gutter og jenter (og senere menn og kvinner), møter ulike forventninger. Og mange ønsker bevisst eller ubevisst å leve opp til de. Jeg tror feks ikke at det er biologsik betinget at sykepleieryrket skal være dårligere betalt enn ingeniøryrket. Eller at damer skal føle mer på tidsklemma enn menn.

  Crvena: Da går jeg ut i fra at du ikke er norsk, etter som du tydeligvis ikke har det norske lynnet?

  I følge Wikipedia, er rasisme en “oppfatning om at (…) mennesket kan deles inn i forskjellige raser hvorav noen er mer intelligente eller har andre egenskaper som gjør dem mer verdifulle enn andre. Når du Crvene skriver at “titusener kom inn i landet med en kulturbakgrunn full av urimeligheter”, så bør du kanskje ikke være så overrasket over at noen kaller deg rasist. For da er det akkurat det du per definisjon er. 

   

   

 3. MetteO 14/08/2013

  At representanten fra FrP ikke fatter at likestilling er LITT mer enn at man fritt kan velge utdanning er i grunnen symptomatisk på hele FrP; ingen av deres saker appellerer spesielt til kvinner, men til menn som liker fart, fyll og mest mulig penger til dem selv.
   
  Når man innbiller seg at det er nok å si “valgfrihet” i et land som opptil for 40 år siden syns det var helt greit at menn hadde ett lønnsregulativ, kvinner et annet – og at folk som var unge på den tiden nå sitter i nær alle maktposisjoner – da er man så latterlig naiv at man ikke fortjener oppmerksomhet.
   
  Kvinner har ingenting å tjene på å stemme på FrP.

 4. Mann Økseskaft 15/08/2013

  FRP har noen gode enkeltsaker, dette er en av dem. Godt innlegg av Solveig Horne!

  Susanne: din påstand om rasisme er feil. Legitim kritikk av kulturer er ikke det samme som rasisme. Det må nordmenn også tåle (tenk bare på flatfyll-kulturen vår).

 5. Susanne

  Metteo: Helt enig. Og som Ingvild her på maddam har skrevet masteroppgave om: den type parti har faktisk ikke appell til  kvinner, og det gjelder over hele Europa. 

  Mann økseskaft: Jeg syntes det er helt legitimt å si at det er noe ved en kultur man liker og noe man ikke liker. Jeg syntes jo ikke det er greit at man feks steiner kvinner til døde for utroskap. Men jeg syntes det er noe annet enn å skrive at noen har en “kulturbakgrunn full av urimeligheter”. Det finnes folk i alle kulturer som, ut i fra mitt perspektiv, er “fulle av urimeligheter”. Jeg syntes derimot at tonen i det som ble skrevet var veldig ovenifra og ned, og da syntes jeg det likner med på surt oppgulp som jeg oppfatter som rasistisk, enn at det er et konstruktiv innspill til hvordan vi mener at både det norske samfunnet og andre samfunn skal være. 

 6. Andreas 17/08/2013

  Kapitalisme er en fin ideologi å selge. Særlig denne liberalistiske kapitalismen som FrP står for. En veldig fin vare å selge til folk. For det er med den som med slankevarer som andre selger, det er så kjekt med de, for går ikke kunden ned i vekt kan man skylde på kunden for det. Akkurat det samme gjelder her, får ikke folk fremgang i livene sine med en slik politikk kan man bare skylde på dem. “Du valgte feil yrke, det er derfor du tjener så lite penger”, “du tok ikke ut en dyr liv- og helseforsikring, det er derfor du må klare deg uten hjelp nå som du er syk”, “du utdannet deg innen feil felt, det er derfor din yrkesgruppe utsettes for sosial dumping nå”, “du tok valget å få barn, det er derfor du har lavere lønn enn din mann”, osv osv osv. Ingenting er politikernes feil, alt er velgernes feil. En strålende vare å selge! For med et trenger ikke politikere å ta ansvar lenger, det er bare til å skylde på velgerne.

 7. Espen 21/08/2013

  @Andreas: Jeg håper inderlig at du selv føler ansvar for fremgang i ditt eget liv og ikke sitter og venter på at en politiker skal hjelpe deg med det – for da har noen solgt deg en veldig dårlig ideologi. Forresten så begynner det vel å bli en stund siden FRP forkynte liberalistisk kapitalisme, selv om de synes det er såååå kjiiipt med bompenger.

 8. Andreas 21/08/2013

  Espen: Sikker på det ikke finnes en dårligere ideologi enn en der man hjelper hverandre og oppmuntrer hverandre? Sikker på at egoisme er en så flott ideologi? Det er ironisk med det, for hvis egoisme, unnskyld, “liberalisme”, faktisk er en ideologisk grunntanke så betyr det at politikere skal få styre som de vil – hvis ikke er det jo ikke liberalisme. Så man kan godt si at Augosto Pinochet var en liberalist – han styrte jo som han ville. Hvis en politiker er nødt til å føre en viss politikk, ta visse bestemte politiske valg så er det jo ikke lenger liberalisme (eller egoisme, for da er h*n nødt til å ta hensyn til andre).