Ulønnsomme folk


Tekst av Trine og Olivia

Ulønnsomme bilde 1I går morges stod myteknusing på programmet hos P2-nyhetene. Økonomikommentator i NRK, Steinar Mediaas, skulle kommentere kommuneøkonomi, og da kom denne analysen ut gjennom radioen:

«En av de mytene som har fått leve lenge i Norge, det er at innvandringen til Norge lønner seg. Den kan lønne seg for den enkelte bedrift, den kan til og med lønne seg for den enkelte huseier eller hageeier, for å si det slik, men den lønner seg ikke for den norske stat. For de som kommer inn til Norge, de har med seg lavere lønninger enn det som er snittet i Norge, og da betaler de også mindre skatt enn den jevne nordmann. Så den skatteøkningen som arbeidsinnvandringen i Norge medfører, dekker ikke opp for velferden de samme arbeidsinnvandrerne har krav på. Så sånn sett så koster de mye mer enn de smaker.”

For noen jævler, som har med seg lav lønn inn i landet!

Vi tok Mediaas på ordet og tenkte vi skulle hjelpe litt til med å gjøre Norge mer lønnsomt. Det finnes sikkert flere mennesker med lav lønn som ikke lønner seg. Det mest effektive er nok å sende alle de ulønnsomme folka ut av landet. Her er forslag på en liste over de som burde sendes ut asap:

Funksjonshemmede som ikke jobber og må ha tilrettelegging som koster masse.
Eldre som må ha sykehjemsplass eller hjemmesykepleier
Barn som må ha barnehage
Syke folk som ikke kan jobbe og betale skatt
Asylsøkere som flykter fra krig
Hjemmehjelpere som tjener så lite og derfor bidrar med for lite  skattepenger
Renholdspersonale som tjener for lite (lavtlønte som betaler for lite skatt til å være lønnsomme for staten)
Hotellansatte som tjener for lite (lavtlønte som betaler for lite skatt til å være lønnsomme for staten)

Vi skjønner at dette kan gå ut over lønnsomheten til den enkelte hus-, hotell- eller hageeier, men her må vi nesten sette velferdsstaten først. Folk kan ikke koste mer enn de smaker.

Skjerpings!

Nå er det på tide å sette kaffen i halsen. For det er ikke mange nok som stiller spørsmålstegn ved det absurde over at vi skal regne på folks økonomiske lønnsomhet. Vi kan ikke alltid se saker med det smale økonomblikket. Vi snakker om vanlige folk. Vanlige folk som søker etter trygge jobber og en stabil framtid. Disse folka betaler skatt etter evne. Vi konkluderer med å si at de er ”ulønnsomme”, fordi de har for lav lønn til å skatte nok? Fordi vi ikke verdsetter jobben de gjør nok til å øke lønna?

Start gjerne en debatt om hvordan vi kan ha en god velferdsstat i framtiden. Vi er gjerne med på å øke lønningene i lavtlønte yrker. Vi øker gjerne skattene for de som har mest fra før, slik at vi har mer i felleskassa som vi kan bruke på gode skoler og helsetilbud. Vi diskuterer gjerne kommuneøkonomi, og vi vil jobbe mot sosial dumping.

Vi er derimot ikke med på en debatt som starter med å dele ulike grupper ut i fra lønnsomhet. Ekstra ille blir det når denne debatten settes i gang av en ”nøytral” kommentator i NRK, som er i studio for å legge fram fakta om dette temaet. Mediaas-analysen var ikke nøytral, men dypt politisk og problematisk.

 

Les også It’s complicated, tekst fra når SSB la frem sine tall på ulønnsomme innvandrere.

 

Forsidebilde: Stéfan, “You have failed me again” (CC BY-NC-SA 2.0)

Bilde: (vhmh) “Sith of RAEG…..” (CC BY-NC-ND 2.0)

Om forfatteren

Olivia

Olivia

Jeg er født i Rio og vokst opp på Lambertseter i Oslo. Studerer barnevern på HiOA. Aktiv i Oslo SV der jeg er vara til stortinget og fylkesstyremedlem, og i FO-studentene der jeg representerer barnevern i arbeidsutvalget. Jeg er ikke født feminist, men frelst i ung alder.

Visit Website

3 Comments

 1. Elisabeth Håbu 19/04/2013

  Jeg er så enig!! Egentlig er jeg veldig engasjert, men nå som jeg ikke er lønnsom for Norge (har blitt 60% uføretrygdet) pga kronisk sykdom, har jeg ikke lenger den voldsomme energien som skal til for å stå aktivt på. Dessverre :(. Tusen takk til dere som står på, bruker deres fritid og jobber for slike viktige saker!
  Mvh. Elisabeth

 2. Margrethe Gustavsen 19/04/2013

  Det sier jo ganske mye om hvor snevert nyliberalistisk syn man har på mennesker når man kan få seg til å si at det er arbeiderne som er ulønnsomme for samfunnet, og ikke bedriftene som indirekte lar seg subsidiere av den norskel stat ved å senke lønna til et nivå som gjør at mennesker i 100% jobb blir nettotap for samfunnet i kroner og øre.

 3. Lars 19/04/2013

  For noen uker siden leste jeg et veldig bra innlegg på denne bloggen. Innlegget handlet om hva som skjer med den politiske debatten hvis deltakerne misforstår hverandre med vilje. Jeg mistenker de som har skrevet dette innlegget for å ha gjort nettopp det.
  I innvandringsdebatten har det lenge vært et argument for innvandring at det er lønnsomt for staten. At økt innvandring fører til større skatteinntekter for staten, og derfor kommer alle til gode. Jeg oppfatter sitatet dere brukte som en kritikk av det argumentet, og det synes jeg må være greit. Jeg skal innrømme at jeg ikke vet svaret på om innvandring er lønnsomt for staten eller ikke, og det spiller forsåvidt heller ikke så stor rolle. Det er ikke å ta Mediaas på ordet å foreslå å kaste barn, eldre og funksjonshemmede ut av landet.