Surrogati er fortsatt utnyttelse

Skal vi tillate at kvinner selger kroppen sin for å produsere barn fordi enkelte surrogatimødre er glad for å tjene egne penger, når vi vet at de gjør det med livet som innsats?

I går skrev Aftenposten om en indisk kvinne som var surrogatimor for et norsk par, som døde kort tid etter fødselen. I dag kan vi lese om Mala Wang-Naveen som har intervjuet indiske surrogatimødre. Hun forteller at måten kvinnene blir behandlet på er svært kritikkverdig, men at mange er stolte av å skaffe penger til egen familie ved å være surrogatmor. Hva forteller dette oss?

Skal vi tillate at kvinner selger kroppen sin for å produsere barn fordi enkelte surrogatimødre er stolte av hva de gjør?

På tross av at vi vet at noen surrogatmødre i verste tilfelle dør? Svaret er fremdeles nei – fordi surrogati fortsatt er utnyttelse av skjeve maktforhold, og salg av kropp som ikke bør tillates i et sivilisert samfunn.

Utnyttelse av skjeve maktforhold

De fleste surrogatiforeldre er heteroseksuelle par mellom 35 og 45 år med høy utdannelse. Surrogatmødrene på den andre siden er fattige kvinner. På tross av påstander om økonomisk lønnsomhet for surrogatimødrene er summen de sitter igjen med liten, og bare for et lite fåtall fører det til varig endring av deres økonomiske situasjon. Mens norske surrogatiforeldre betaler opp mot en halv million kroner for et surrogatibarn, sitter de surrogatmødrene igjen med bare 10 – 40 000 kroner.

Surrogatindustrien er en voksende internasjonal bransje med en årlig omsetning på rundt 500 millioner dollar. Det er derfor ikke bare barnløse foreldre som drar nytte av stor global økonomisk ulikhet, men også en industri som tjener grovt på at noen mennesker er svært fattige og andre mennesker har et enormt, og forståelig, behov for barn.

Det er helt umulig å diskutere surrogati uten å forholde seg til denne industrien.

Vi kan ikke regulere bort bekkenløsninger

Mala Wang-Naveen vil ikke gå inn for surrogati for en hver pris, bare dersom det er strengt regulert, sier hun til Klassekampen. Problemet er at det ikke bare er forholdene surrogatimødrene lever under som er problematisk, men selve ”jobben” de utfører. Selv om noen av klinikkene kunne hatt bedre forhold enn i dag, kan vi ikke regulere bort de komplikasjoner en kvinne risikerer når hun går gjennom et svangerskap eller følelser hun utvikler for ungen hun bærer frem. Når kvinner bærer frem et barn setter de hele kroppen til disposisjon, både fysisk og psykisk. Svangerskapet er en risikabel fase i kvinners liv, som inkluderer hormonforstyrrelser, bekkenløsning og muligheten for fødselskomplikasjoner med senskader som er store, særlig i fattige land.

Og som vi har vært vitne til kan et svangerskap i verste fall ende med døden for kvinnen. Dette vil vi umulig kunne regulere bort.

Livmora er ikke et rom du kan leie ut mens du selv drar på feire – livmora er en del av kvinners egen kropp.

Hvilket samfunn vil vi ha?

Ja eller nei til surrogati handler om hvilket samfunn vi vil ha. Skal vi tillate at kvinnekroppen blir en vare som selges på markedet for høystbydende? At barn produsert av kvinnekropper selges til dem som har råd til å betale for det? Svaret er nei.

Et samfunn bør sette visse begrensninger for hva som kan kjøpes for penger – kvinners liv, helse og kropp bør ikke være en salgsvare.

 

 

Om forfatteren

Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Jeg er 28 år og brenner for solidaritet, rettferdighet og miljø. Jeg er fast representant for SV i bystyre i Oslo, der jeg jobber for en by der det er mindre forskjeller på folk. En rettferdig boligpolitikk, et arbeidsliv der alle har ett på hele og faste stillinger og likestilling er tre av mine kampsaker.

Visit Website

11 Comments

 1. Øystein Gudim 03/04/2013

  Takk for en god og tydelig melding. Kunne ikke vært mer enig.
  Desverre dobbeltkommuniserer regjeringen når det gjelder surrogati.
  Se bl.a. en del av den tidligere debatten her:
  http://www.adopsjonsforum.no/index.aspx?article=4296751

 2. Ingvild Reymert Author

  Hei Øystein takk for hyggelig kommentar. Jeg leste innlegget ditt og synes du har gode poenger. Når lovforslaget fra Helsedepartementet skal på høring er det viktig at kritikken mot surrogati skjerpes, samtidig som vi unngår at det går ut over barn født av surrogatimødre. Barn har ikke ansvar for hvordan de kom til verden, samtidig som vi ikke kan ha et lovverk som åpner for surrogati dersom det bare skjer i utlandet. 

 3. Sunniva
  Sunniva 04/04/2013

  Bra skrevet, Ingvild!

  Jeg er helt enig med deg. Jeg synes det er helt sykt at man skal kunne kjøpe seg barn frembåret av noen andre men med sitt eget arvemateriale. Etter min mening er det rett og slett toppen av egoisme.

  Det er mye viktigere å kjempe for flere, bedre og enklere adopsjonsløsninger. 

 4. Marianne Borgen 04/04/2013

  Jeg er glad for at vi har en ndvendig kritisk debatt om surrogati. Det er en “industri” i vekst, der det er store penger involvert. For meg er dette en slags menneskehandel. Fatttige kvinner i India eller andre steder i verden må få andre muligheter til å forsørge seg selv og sine barn, enn å måtte selge sin kropp. Selv om vi her i Norge lager en god nasjonal lovgivning mot dette, vil vi i årene som kommer få økende utfordringer knyttet til barn som blir født som resultat av surrogati. Barna er ikke skyld i den situasjonen de er kommet i. Men de ter et dillemma at dersom du reiser ut av landet, og benytter deg av et tilbud som er forbudt her til lands, så får det ingen konsekvenser. Derfor må debatten om surrogati og utnyttelse av kvinner også reises i mange internasjonale fora.
   

 5. Ingvild Reymert Author

  Hei Marianne og Sunniva – alltid gode kommentarer fra dere. Helt enig. Og bra at du faktisk sier at dette er en form for menneskehandel Marianne, det er noe vi bør gjøre mer av. Du hadde en veldig god artikkel i Dagbladet før jul om dette forestten!

 6. Sebastian 05/04/2013

  La kvinner bestemme hva de vil selv, og legg heller forholdene til rette for at de får god oppfølging og behandling. Feminismens grunnlegger, Pankhurst, ville vridd seg i graven i sinne over at en bande med “leketøysfeminister” er imot kvinners rett til å bestemme over egen kropp. 

 7. Espen 07/04/2013

  alle mennesker har rett til å bestemme over egen kropp, om de vil leie ut kroppen til andre skal de ha lov til det, at noen har mer penger enn andre er dårlig argument, men jeg kjøper argumentet at det er dårligere helsetilbud i endel land, en løsning kan være at surrogati kun tillattes av kvinner i norge, da får de godt helsetilbud og det vil ikke være stor økonomisk avstand mellom foreldre og surrogatmor
   
  dessverre har mange feminister ett religiøst forhold til en abstrakt ide om “kvinnekroppen” og bruker samme retorikk som mullahene for at andre kvinner ikke skal kunne gjøre som de vil med kroppene sine fordi det krenker “kvinnekroppens” ære
   
   

 8. Martin Øverby 09/04/2013

  Jeg er for så vidt enig med Espen. Hva vi gjør med kroppene våre skal for så vidt være vår sak; hvis en kvinne ønsker å være surrogatmor for noen og tar det valget selv, så bør de kunne få lov. Å ta denne muligheten vekk fra dem er å gå imot alt som feminisme står for.
  Det er mange kvinner som blir surrogatmødre fordi de vil gjøre noe godt for, tja. Kanskje et par som ikke er i stand til å ha barn selv?
   
  Det som krysser grensen, er når noen blir tvunget til det av andre. Det er det man bør kritisere og slåss mot. Det er dette som er utnyttelse. Jeg er også enig med Espen i regulering av surrogati kunne vært ønskelig, slik at vi ikke uheldigvis støtter utenlandske grupper som utnytter surrogatien for profitt.
   
  Dessuten, hvordan skal man kunne stoppe surrogati uansett? Det er så svimlende mange måter å omgå et forbud at det er rett og slett ingen vits; skal vi forby folk fra å ha sex? Hvis noen virkelig ønsker å være en surrogat, hva er det som stopper det paret og surrogaten fra å lage et barn på “gamlemåten”?
  Det å begynne å snakke om forbud for disse tingene er kjempefarlig, nettopp fordi at det er ingen god måte å forby det på. Ihvertfall ikke når det kommer til reproduksjon. Skal vi virkelig forby sex (eller verre: tvinge oss til å sende søknadsskjemaer for det) for å motvirke surrogati?
   
  Jeg er veldig glad i dette sitatet, for det støtter min mening veldig godt, selv om det er ment å argumentere mot surrogati: Livmora er ikke et rom du kan leie ut mens du selv drar på feire – livmora er en del av kvinners egen kropp.
  For det er nettopp det at livmora er en del av kvinners egen kropp, som gjør at vi andre ikke har noe vi skulle sagt om hvordan den brukes. Det er ondskapsfullt og urettferdig å prøve å ta fra kvinner deres rett til å bruke den som de vil, bare fordi vi ikke liker det. Det er rett og slett kvinnediskriminering.
   

 9. Martin Øverby 09/04/2013

  Føler at jeg må legge til:
   
  Jeg sier ikke at vi skal støtte utnyttelse av surrogati for profitt, og jeg støttet heller ikke at kvinner skal bli tvunget til det.
  Det jeg støtter og aggressivt forsvarer, er kvinnens rett til å ta valget om å bli surrogatmor hvis hun vil.

 10. Trine 10/04/2013

  Er det et valg å bli surrogatmor når det er omtrent står igjen som din eneste mulighet til å forsørge din familie og deg selv? Jeg tviler neppe på at dette ville være førstevalget for inntektskilde for indiske kvinner dersom deres økonomiske situasjon hadde vært bedre, ei heller at de gjør det ut ifra medfølelse over barnløse par i et land langt borte.

 11. Crvena 22/05/2013

  Bekkenløsning og dødsfall kan reguleres bort. Det gjelder bare å stille krav til hvem som kan være surrogater. Da kan ett av flere krav være at de har født før og at en kjenner vedkommende sin historikk som gravid. Videre kan en stille krav til ansvar for de som har bestilt barnet, forsikringer og surrogaten sin livssituasjon. Alt kan reguleres, spørsmålet er om det da blir nok kunder og ikke minst nok selgere. 
   
  Uansett hva en måtte mene om det så er dette problemstillinger som en ikke vil klare å stanse. Medisinen er i stadig utvikling og vi nærmer oss med stormskritt kunnskap som gjør at vi kan bestemme mye om et barn før det unnfanges, og ikke minst at vi i fremtiden ikke vil trenge en kvinne for å bære frem barnet. Så, hva gjør vi da? En kan være imot surrogati så mye en bare vil, stanse det vil en aldri klare. Da er det bedre å ta tyren ved hornene og se til at ingen surrogateer utnyttes.