Straffes kvinner for lite?

haldenfengsel

Slipper kvinner lettere unna enn menn? Aftenpostens A-magasin kunne opplyse om at kvinner sjeldnere straffes i straffesaker enn menn, og at der de blir funnet skyldig så får de mindre straff.

Forutsetningen i artikkelen er basert på en lite høytidelig undersøkelse av kjente straffesaker, og en forsvarer og aktors inntrykk gjennom mange saker. Ettersom det forskes altfor lite på domstolenes virke så er det ikke så rart at det ikke finnes bedre tall, men det er tydelig flere som har et slikt inntrykk.

Av 3566 innsatte i norske fengsler, er kun 226 innsatte kvinner (2010-tall). Mange forklarer dette med at menns biologi tilsier at de har en større risikoadferd som fører til at de bryter loven oftere enn den mer østrogendrevne delen av befolkningen. De begår også forbrytelser som er belagt med strengere straff, mer “voldsomme” forbrytelser. Kvinner har på sin side ofte mer formildende omstendigheter, slik som aleneforsørgeransvar. Hvorfor kvinner ikke er kriminelle på samme måte som menn finnes det ikke noe godt svar på (her pekes det på noen problemer). Men kan det tenkes at også domstolenes behandling av de kriminelle kvinnene gjør at forskjellene er store i et ellers mer likestilt samfunn?

A-magasinet legger opp til spørsmålet om kvinner ”slipper unna” som en positiv greie for kvinnene. For den enkelte  kan det definitivt være snakk om å slippe unna, men stemmer det for kvinnekjønnet og samfunnet som sådan?

En av de store feministiske seirene var kirkemøtet i Nikea i  år 325 hvor den spirende kristendommen vedtok at kvinner hadde sjel. Kvinner ble likevel lenge sett på som underordnet mannen, og hennes handlinger var hans ansvar – på lik linje med ansvar for barn. Kvinner var ikke like strafferettslig tilregnelig som menn, de visste ikke helt hva de gjorde. Denne tankegangen er det altså mulig at – skal vi tro A-magasinet – ikke har sluppet helt tak.

De trekker frem eksempler på planlagte drap hvor kvinnene fikk mindre enn det man skulle tro menn ville fått i samme situasjon. Videre var det ei som ble frikjent etter at hun hadde ammet sitt barn i pausen. Mekanismene er tydelig:  At kvinner enten ikke kan ha gjort det de er tiltalt for, de er påvirket til å gjøre det, eller at de rett og slett ikke er like “straffbare” som menn. Mange mener at dette er i kvinnens favør, og at dette er åpenbar diskriminering av menn. Jeg tror derimot at det på mange måter er i kvinners disfavør. Vil et samfunn som ikke tror at kvinner ikke kan stå ansvarlige for sine handlinger også tro at kvinner kan lede?

Dersom man ikke blir holdt ansvarlig fordi man er kvinne, så blir man vel ikke holdt ansvarlig også i positiv forstand.

For lenge siden var det noen som sa at et likestilt og feministisk samfunn ville være et samfunn hvor det var like mange kvinner som menn i fengsel. Det kan jeg til en viss grad være enig i. Dersom det er slik at kvinner “slipper unna” så er det fremdeles langt igjen å gå før vi er et likestilt samfunn.

Bilde: Halden fengselJustis- og beredskapsdepartementet (CC BY 2.0)

Om forfatteren

Ingrid

Ingrid

Jeg er en 30 år gammel jurist med mann, barn og hund. På mange måter veldig konvensjonell, på andre måter ikke. Er politisk rådgiver for SV på Stortinget og ellers interessert i friluftsliv og hundetrening.

Visit Website

6 Comments

 1. Spiller Det Noen Rolle 07/02/2013

  Det biologiske i debatten er altså “uten forklaring”, og det er umulig å se for seg at menn er mer aggressive enn kvinner? Er det også slik at dette henspeiler negativt på kvinner? Neppe.
  Uansett, det er en lang tradisjon i sosialistisk feminisme for å late som at kvinner og menn er like, bortsett fra kroppen. Det er interessant, siden hjernen er del av kroppen, og hjernene er forskjellige mellom individene, men også prevalensmessig mellom kjønnene.
  At man så skal ta til inntekt for manglende likestilling at kvinner helt åpenbart er bedre enn menn på noe (i dette tilfelle å ikke være voldelige), blir et så fjernt logisk konstrukt at kun en som enten hater sitt eget kjønn eller mangler individuell selvsikkerhet på alle plan vil skulle kunne holde denne mening.

 2. Ingrid Author
  Ingrid 07/02/2013

  Jeg vil ikke avfeie den biologiske debatten, men forklarer den fullt og helt den enorme forskjellen i kriminalitet mellom kvinner og menn? I voldsspørsmål kanskje ja, men hva med annen kriminalitet som seksuelle overgrep, økonomisk kriminalitet, narkotika? 

  Dette er ikke nødvendig “aggressivitets” bestemte forbrytelser, og kan kanskje i større grad forklares ut fra samfunn. 
  Jeg hater ikke mitt eget kjønn, og jeg vil ikke at flere skal i fengsel, men det er snodig at forskjellene er så store. Det kan bety at vi behandles forskjellig, og paternalisme overfor kvinner generelt kan være endel av forklaringen. 
  Jeg påstår ikke at jeg har alle svar, dette er bare å kaste ut noen tanker om et tema som til tider vekker endel frustrasjon. 
   
   

 3. Spiller Det Noen Rolle 07/02/2013

  Hva er det som vekker frustrasjon i akkurat dette tilfellet? Hvis man ønsker kan man tolke det dithen at kvinner gjør en bedre jobb enn menn, det er vel ikke frustrerende?
   
  For å svare direkte på et du sier er jeg enig om vold. Seksuell kriminalitet synes jeg heller ikke det er overraskende om menn er langt mer disponerte for enn kvinner (altså for å utøve denne). Hva angår narkotika er det også en type kriminalitet som ikke kan sees alene – den går hånd i hånd med karrierekriminelle og voldsom kriminalitet. 
   
  Når det kommer til økonomisk kriminalitet kan jeg forsåvidt se poenget om at manglende likestilling er årsak til at kvinner ikke er skyldige like ofte som menn, da kvinner ikke innehar like mange lederverv etc. hvor det er sannsynlig å drive med nettopp slik kriminalitet. Når det er sagt synes jeg ikke det nødvendigvis er negativt, og jeg ser fortsatt ikke hvordan det er frustrerende at kvinner ikke er like høyt oppe på krimstatistikken.
   
  Er det umulig for oss å se for oss at kvinner enkelt og greit er mer fornuftige når det kommer til dette? Det kan være biologiske grunner til det, men også samfunnsmessige grunner utover at kvinner undertrykkes mener nå jeg. I alle fall må moralen her være at menn må utføre mindre kriminalitet, heller enn at kvinner må utføre mer, for å utjevne statistikken…
   
   
   
   
   

 4. Kimbo 17/02/2013

  Det er faktisk mange, mange studier som viser at kvinner straffes rundt 50% mildere for eksakt samme forbrytelse. FUnnet er det samme i flere land. Denne bloggposten referer en slik studie og i kommentarfeltet er det linker til en rekke slike studier. Det er også en link til en debatt i det britiske parlamentet der en MP tok opp dette spørsmålet. I England hadde feministene spredt en myte om at kvinner ble straffet hardere for samme forbrytelse og basert på det var det innført en rekke spesialtiltak for kvinnelige straffedømte. MPen påpeker ovenfor justistministeren at departementets egne tall viser at den offisielle myten om at kvinner straffes hardere er feil og at det derimot er menn som straffes hardere. Han maltrakterer også argumentene ministeren og andre kommer med om formildende omstendigheter og lignende:
  http://maskulistene.blogg.no/1350134878_kjnnsdiskriminering_v.html
  Jeg annbefaller deg forøvrig å lese rundt på Feckblogg som det linkes til i tråden. Den går igjennom en voldsom mengde studier som er relevante i forbindelse med likestilling og disse knuser en rekke myter.
   
   

 5. Geronimo 01/03/2013

  Her har du et tonn av dokumentasjon på at menn straffes langt hardere i de landene som er undersøkt. Intereant nok så er ekstrastraffen man får for å være mann flere ganger så stor som ekstra straffen man får for å være svart. Så du dømmes hardere som “priviligert” hvit mann enn du gjør som svart kvinne. 
  Utrolig nok har feminister klart å spre en myte om at det er omvendt og det er kvinner som straffes hardere enn menn. På bakgrunn av denne løgnen har de så sørget for at det er blitt bevilget masse penger til ekstra tiltak rettet mot kvinnelige fanger for å kompensere dem for den uretten det egentlig er menn som utsettes for. Dette har de klart å innbille seg og gjennomføre på tross av at undersøkelser som viser at det er menn som straffes hardest har vært kjent lenge. 
   
  http://brightonmanplan.wordpress.com/2012/10/20/five-myths-about-the-sentencing-of-female-offenders/http://www.avoiceformen.com/mens-rights/uk-mp-takes-a-stand-for-male-prisoners/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
   
  http://feck-blog.blogspot.no/2009/09/judical-bias-better-be-woman.html
   
  http://maskulistene.blogg.no/1350134878_kjnnsdiskriminering_v.html

 6. Torstein 04/03/2013

  Utrolig bra du tar tak i dette, Ingvild. Å rope om penger og rettigheter er dårlig stil når man ikke vil ta ansvar eller bli stilt til ansvar for det man gjør. Et stort hykleri rett og slett.
   
  I Norge idag kan man visstnok sette et barn til live, forsømme det på det groveste og forvente seg å ikke måtte stå til ansvar hverken strafferettslig eller økonomisk:
  http://www.dagbladet.no/2013/03/04/nyheter/innenriks/christoffer_gjerstad_kihle/barnemishandling/christoffer-saken/26051422/
   
  Den 8.mars får jeg nok ta meg fri fra jobb og stenge meg inne med en god bok, sånn at jeg slipper å kjenne sjelen min vrenge seg når jeg hører all dobbelmoralen.