Mindre smarte voksne menn?

Den største nedturen med å bli voksen er at man innser at voksne folk ikke er noe smartere eller tar bedre valg enn unge folk. Ofte er det tvert i mot.

Ingebrigtsen-saken har vært snakkisen den siste uka, men Ingebrigtsen er på ingen måte alene. Vi har hatt en rekke saker det siste året. Det er grunn til å frykte at dette kun er toppen av isberget.

 

Gjengangeren blant mine venner er: ”(…) men det jeg ikke skjønner med alle disse sex-skandalene er: hvordan de kan være så dumme!?”

Ja, det er et godt spørsmål. Så vidt jeg kan se er det to alternativer her:

Ja, han er så dum. Han ser ikke at det er maktmisbruk eller muligens overgrep. Han har ingen bevissthet rundt posisjoner, roller, kjønn og makt. Han tenker at han 1) er kåt og det er også hun, 2) har funnet en spesiell person som tilfeldigvis er litt for ung, men la gå eller 3) han vil ha henne, hun vil ha han, det er faen meg ikke noen andres sak.

Nei, han tror han slipper unna og er villig til å ta sjansen. Han har pondus, er selvsikker, har makt og er respektert av alle. Han gjør det han vil. Han trenger ikke å tenke på konsekvensene, fordi at han vet han uansett slipper unna med det. Han har gjort det før. Menn før han har gjort det. All selvtilliten kombinert med en dose selvrettferdighet gjør at han tar sjansen. En gang til.

Uansett svar. Uansett nyanser og gråsoner. Det er skuffende at voksne menn ikke har vett nok til å holde på seg buksa i møte med unge jenter. Og hvis de lurer på om dette er greit eller ikke, da kan de spørre seg selv følgende spørsmål: ”hvis dette var min datter, hadde jeg syns at det var greit?”.

Om forfatteren

Olivia

Olivia

Jeg er født i Rio og vokst opp på Lambertseter i Oslo. Studerer barnevern på HiOA. Aktiv i Oslo SV der jeg er vara til stortinget og fylkesstyremedlem, og i FO-studentene der jeg representerer barnevern i arbeidsutvalget. Jeg er ikke født feminist, men frelst i ung alder.

Visit Website

One Comment

 1. Per Marius 14/12/2012

  a) Hvis all seksuell samkvem mellom kvinner og menn skulle bestå testen “hvis dette var min datter, hadde jeg syns det var greit?” ville det ikke blitt noen seksuell samkvem mellom kvinner og menn.

  Fedre flest er relativt ubekvemme med tanken på at deres døtre har sex, uansett hvem de har det med, og det er enorm forskjell mellom hva en far finner “minst uakseptabelt” og hva unge kvinner generelt tiltrekkes av.

  Dessuten ville de fleste menn i en slik situasjon tenkt at kvinnen/jenta gjør et klokt valg og at en eventuell far ville vært enig hvis han hadde skjønt situasjonen.

  Ellers er jeg selvsagt enig i at du bør avstå fra å gjøre noe du skjønner er galt, og at de fleste med et normalt sjelsliv bør kunne vurdere hvorvidt en svært ubalansert seksuell og sosial relasjon kan skade den svake parten, og dermed bli gal i denne sammenhengen. 

  Det er imidlertid ikke alltid enkelt. Verden er full av eksempler på kvinner som aktivt benytter sin seksuelle tiltrekningskraft for å kontollere mektige menn, og i denne sammenhengen er det vanskelig å objektivt vurdere maktbalansen. Det er til og med mye som taler for at en slik utøvelse av emosjonell makt er en grunnleggende feminin målsetting og drivkraft. 

  Altså at man aktivt fremhever disse egenskapene hos seg selv med det mål å tilegne seg makt ved å tiltrekke seg og manipulere en mektig mann man så kan kontrollere. Maktbalansen etableres ved at mannen matcher kvinnens emosjonelle makt med annen makt, for eksempel økonomiske eller sosial makt. 

  I min forståelse er dette maktspillet grunnleggende i den menneskelige erfaring. 

  Relasjonen til ungjenters fascinasjon for hester er spennende. Ønsket om å kontrollere noe som er mye større og sterkere enn dem selv.  
   
  b) Det vi ser er at helt utenforstående forhold som seksuell adferd trekkes inn som relevant når det er snakk om menn med makt. Forakten for mannlig seksualitet brukes aktivt som våpen mot menn i en rekke sammenhenger.  

  Her er det så vidt vi har fått kjennskap til ikke brutt med hverken lover eller rettningslinjer, og i den grad noe burde vurderes som relevant, er det hvorvidt Ingebrigtsen har vært i en posisjon hvor han kunne uttøve press på jenta ved å utilbørlig hindre hennes klatring i organisasjonen, og om han har benyttet dette som pressmiddel for å oppnå en seksuell relasjon.

  Først når det er bevist ut over rimelig tvil, er man i nærheten av å kunne fastslå “overgrep” som man nå slenger om seg med, blant annet i denne teksten.  

  Dette har man i liten grad vurdert eller brakt klarhet i, før man løp avgårde og hengte ut mannen nasjonale medier som en overgriper og mannsgris uverdig ethvert tillitsverv, helt uavhengig av om han har vist seg slike verv verdig i en årrekke.  

  Rettsikkerheten er totalt fraværende. Den feministiske gapestokken råder fritt, og er en trussel mot både demokrati og menns menneskerettigheter.

  Blant annet retten til ikke å bli dømt eller fratatt verv og næringsgrunnlag uten etter lov og dom, og retten til privatlivets fred.

  Når Bill Clinton og en rekke andre menn med makt har blitt utmanøvrert gjennom åpenbart misbruk av slike helt utenforliggende forhold, og det fortsatt brukes i økende omfang, er det bare ett av mange tegn på at mannsforakten har gått helt av hengslene.

  Det er skuddpremie på mektige menn og menn generelt. Alt er lov. Man er ute av stand til å trekke parallelene til forfølgelsen av andre folkegrupper. Menn er åpenbart gjenstand for en helt annen vurdering, ikke omfattet av menneskerettigheten.

  Jeg gremmes.