Stort teppe søkes. Bill. mrk. Byrådet

PS: Må være stort nok til å feie romfolket under.

 

Husker du debatten om romfolket som slo leir på Grünerløkka i sommer og som ble jaget fra sted til sted? I høst har den blusset opp igjen. Denne gangen kunne Nrk melde at bydel Grünerløkka så seg nødt til å kutte ned busker i parken og sette opp lys med bevegelsessensor for å gjøre det mindre attraktivt for de som bor på gata å gjøre fra seg i parken.

En venn av meg på facebook hadde følgende kommentar:

Jeg er lokalpolitiker på Grünerløkka og vi har i det siste fått føle problematikken tett på kroppen. Årsaken er at det i området rundt Sofienberg kirke og i Rathkes gate er etablert en midlertidig leir av romfolk og andre som ikke har noe sted å bo. Det bor mennesker der i så mye som opp til 40-50 biler. Problemet i seg selv er ikke menneskene, men at det ikke er sanitære forhold og at området preges av forsøpling.

 

Det er så ille at bydelslegen har ytret sterk bekymring. Spesielt ille er forholdene i barnehagen i området der de ansatte har vært nødt til å rydde både søppel og avføring fra områdene hvor barna skal leke. Av en fortvilet beboer fikk jeg følgende epost og følgende foto:

 

”Hei.

Hvor lenge kan plassen rundt Sofienberg kirke fungere som “campingplass”?

Kirkeveggen mot vest fungerer som urinal!

Det benyttes også hekk ved lekeplass som toalett.

Søppel flyter utenfor miljøstasjonen da “campingfolket” ikke skjønner åpningstider!

Mvh Nabo.”

 

Bilde tatt av beboer ved parken.

Per Østvold fra SV som er leder Bydelsutvalget i bydelen møtte romfolket for litt over en uke siden. De fortalte at det var tilnærmet umulig for dem å parkere og overnatte i bilene i mindre grupper. De blir sjikanert og jaget hvis de er få, og har derfor søkt større trygghet i å være mange. Noen av dem har klart å få seg småjobber, og håper etterhvert å få mer faste jobber og mulighet til å bosette seg på en mer verdig måte. Helst vil de at Oslo kommune skal anvise dem steder hvor de kan bo på mer permanent basis.

 

Sofienberg menighet har heldigvis en grei dialog med romfolket. De rydder rundt kirken når de får beskjed om det. Når det er arrangementer, som gudstjeneste eller konserter, og kirken gir dem beskjed om det, sørger de for at menigheten får plass til å parkere på parkeringsplassen bak kirken og at ingen sperrer adgangen til kirken. Situasjonen er likevel selvfølgelig en stor belastning og menigheten har vært svært tålmodig.

 

Det er lett å glemme at det er mennesker vi snakker om her. Vi må tåle å se fattigdom og lidelse all tid den eksisterer. Vi må tåle at de som er nederst på rangstigen samler panteflasker og tigger på gata. Vi må tåle at åpne grenser mot Europa medfører at også fattige folk kommer til Oslo og ikke bare turister med fete lommebøker eller høyt utdannede leger som leter etter jobb. Byrådet i Oslo er redde for å gjøre det for komfortabelt å komme til Oslo for å tigge. Derfor førsøker de å feie problemet under teppet.

 

Som bydelspolitikere sitter vi låst fast i en klassisk tap- tap- situasjon. I tillegg til de fattige menneskene som bor på gata er det er våre barnehageansatte, våre barnehagebarn, vår menighet og våre beboere som må ta belastningen, men vi sitter ikke på noen av løsningene. Bydelsutvalget har nå vedtatt at vi skal sette opp toaletter i 14 dager og etter det må den midlertidige leiren oppløses. Politiet kan tvinge de til å reise fordi det de holder på med er ulovlig camping. Men hvor skal menneskene dra? Vi har ikke noe sted vi kan be de reise til. Kanskje flytter de seg bare til et annet sted i bydelen, eller til en annen bydel. Vi kan bare bøte på problemet midlertidig. Kostnadene til toaletter i 14 dager er anslått å ligge på rundt 100 000 kr. Dette er penger bydelen egentlig ikke har og vi har ingen annen løsning å tilby heller. Men vi sender et tydelig signal til byrådet og regjeringen om at det er på tide å ta ansvar.

 

Hva skal byrådet gjøre nå? Dette problemet handler ikke bare om avføring i i parken. Problemet er politisk og det trenger en politisk løsning. Nå tar vi som bydelspolitikere på Grünerløkka ansvar i vår bydel, men vi kan ikke løse situasjonen for hele Oslo. Byrådet må komme på banen og det haster. Nå finnes det snart ikke noen flere tepper å feie disse menneskene under.

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website

Comments are closed.