Brennaktuell kvinnekamp.

Åse Karen Westad Fjeld gjesteblogger om feminsimedebatter på globaliseringskonferansen 

 

På årets Globaliseringskonferanse som går av stabelen denne uka på Folkets Hus har programmet interessante innslag for feminister og andre opptatt av likestilling.

Likestillingskampen har har aldri vært separert fra de andre politiske kampene som sosiale bevegelser kjemper. Likestillingskampen går hånd i hånd med antirasismen, demokratiforkjempelse og kravet om å ta vare på jorda vår og folk som bor her

sier Nina Skranefjell, leder for Norges Sosiale Forum som står bak konferansen. Kvinnekamp i økonomisk krise, au-pairers rettigheter, voldtekt og merking av retusjert reklame er blant temaene.

Grådige menn.

Møtet som tar debatten om heltid, likelønn og velferdskutt har fått navnet ”Kvinnekamp i krisetid”. Grådige menn har forårsaket krisa står det i møtebeskrivelsen. Må pliktoppfyllende kvinner ta konsekvensene er blant spørsmålene som stilles. Blant innlederne er Turid Thomassen fra Nei til EU, tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla og Agneta Stark. Valla har jobbet ustanselig for å få likestillingsspørsmål på dagsorden. For henne har sekstimersdagen vært en viktig kampsak  Svenske Stark er økonom og president i International Association for Feminist Economics. Den feministiske økonomen er kjent for å snakke om økonomi slik at alle forstår. Hun advarer mot at likestillingen blir borte i de europeiske sparepakkene.

Den økonomiske krisa i Europa rammer mange kvinnedominerte arbeidsplasser i offentlig sektor. Kvinner tjener allerede mindre enn menn og jobber ofte under dårlige arbeidsforhold. Vi spør også om det er rom for å være visjonær, og kreve for eksempel sekstimers dag

sier Ingrid Wergeland fra Manifest Analyse, som vil være ordstyrer. Møtet er et samarbeid mellom SU, Manifest Analyse, Nei til EUs kvinnenettverk og Kvinnefronten.

Vår tids slaver.

Renholdere, hushjelper og au-pair er en stor gruppe arbeidere som har lave lønninger, ubekvemme arbeidstider, utrygge arbeidsvilkår og få rettigheter. Dette gjelder over hele Europa. De fleste er migranter og kvinner. Det andre møtet relatert til økonomi og kvinner handler om denne usynliggjorte gruppas rettigheter. Møtet stiller spørsmålet om hushjelper og au pair er vår tids slaver. Vi vil også få en innføring i hva fagbevegelsen gjør og hvilken rolle ILO spiller. Til møtet kommer Rebecka Bohlin, forfatteren av boka “”Usynlig og underbetalt”, samt Gerd Kristiansen som er  Nestleder i LO. Møtet er et samarbeid mellom Kvinnefronten, LO i Oslo og Juridisk rådgivning for kvinner.

 

(Mis)forståelser rundt voldtekt.

Møtet ”Problemer med voldtektsdebatten” tar for seg hvordan ideen om det verdige og uverdige offeret fremdeles blomstrer i den norske rettsstat. Forestillinger om hvem som voldtar og hvem som blir voldtatt, samt arenaene overgrep skjer i, er lite faktabasert. Her trekkes ulike former for rasisme og kjønnsstereotypier inn for å belyse våre forestillinger om den typiske voldtekten. Innlederne for møtet er forfatter av boka ”Bak lukkede dører” Anne Bitsch, overlege Helle Nesvold fra voldtektsmottaket, bistandsadvokoat Hege Salomon, politisk rådgiver i Amnesty Patricia Kaatee og Live Unstad fra Kvinnefronten.

Høyreekstremisme og antifeminisme.

I samarbeid med Oslo Dokumentarkino vil tidsskriftet Fett legge til rette for en åpen samtale med publikum om antifeminisme, kvinneforakt og reaksjonære kjønnssyn innen høyreekstreme ideologier. Før debatten vil det bli visning av den aktuelle dokumentarfilmen Braune Kameradin – Frauen in der NeoNazi-scene.  Til diskusjonen kommer Jorunn Økland for å snakke om kvinnesyn innen høyreekstremisme generelt. Økland er norsk teolog og professor i humanistisk kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Skjønnhetstyranniet.

Dagens samfunn preges av en stadig mer kommersialisert og seksualisert offentlighet. Vi lever i en verden med et enormt kroppshysteri som stadig når nye høyder. Initiativet Ungdom mot retusjert reklame startet på Globaliseringskonferansen i 2010 som et motsvar.

For mote- og skjønnhetsindustrien er retusjering av reklame big business. Dersom unge jenter og gutter aldri er fornøyd med sitt eget utseende, vil de konstant kjøpe nye skjønnhetsprodukter for å prøve å bli like pene som hun dama på reklameplakaten. Altså har vi en hel industri som baserer store deler av sin økonomi på å gi ungdom dårlig selvtillit

sier nettverket på www.aktivisme.no. De siste to årene har nettverket gjennomført årlige aksjoner. På årets globaliseringskonferanse samles igjen ungdom som vil stanse skjønnhetstyranniet til diskusjon og planlegging av videre aktiviteter. Runa Fjellanger, feministisk ansvarlig i Rød Ungdom er innleder. Møtet er et samarbeid mellom Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og PRESS (Redd Barna Ungdom).

Spekket av aktualitet.

Med sitt fokus på aktuelle samfunnsproblemer, alternativer og strategier har Globaliseringskonferansen blitt en viktig arena og begivenhet for de som arbeider for en annen og mer rettferdig verden. Årets program er fullspekket med dagsaktuelle tema innen feminisme.

Vi gleder oss!

 

For mer info og påmelding, sjekk ut konferansens hjemmeside: www.globalisering.no.

 

 Åse Karen Westad Fjeld utdannet sosiolog og med i styret i Kvinnefronten.

 

Bilde: stop me, Rega photography photostreamCC BY 2.0

Bilde:The cleaning lady, Martinhowards Photostream, CC BY 2.0

 


Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.