Kvinner og deltid

Fikk du med deg Malin sitt innlegg om kvinner og deltid? Hvis ikke, les det!

For dere andre vil vi likevel ikke helt gi slipp på temaet kvinner og deltid, denne gangen presentert i et Pinterest-vennlig format. Er du på Pinterest, sier du? Del videre!

 

Om forfatteren

Ingvild

Ingvild

Bergenser som bor i Oslo. Jeg er interessert i teknologi, film og internett, i tillegg engasjeres jeg av eldreomsorg og internasjonal solidaritet. Jeg liker rufsete hunder, rødvin og (e)bøker man blir oppslukt av. Ypperlig på førstelinje IT-support (bytt browser) og trives med raske beslutninger.

Visit Website

12 Comments

 1. Ellen 23/08/2012

  I rettferdighetens navn: Hvorfor nevner dere ikke at majoriteten av kvinner som jobber deltid
  gjør det frivillig? Vi kan sikkert være enige om at vi tar valg innenfor gitte rammer osv,
  men det er altså de færreste som jobber deltid som ønsker å jobbe mer. I tillegg er det mange som
  jobber fulltid som kunne tenke seg å jobbe mindre dersom de mente de hadde mulighet. For det
  meste handler dette om å ha tid til egne unger. Omsorg tar tid! Dette handler ikke om cup-cakes,
  men KJÆRLIGHET og OMSORG!!

 2. Akkurat det at majoriteten av kvinner som jobber deltid gjør det frivillig, stemmer vel ikke helt. Innen typiske kvinnenyrker(spesielt helse og undervisning) er det faktisk vanskelig å få 100% -stillinger selv om man ønsker det. 

 3. Ellen 25/08/2012

  Ida: Sjekk statistisk sentralbyrå sine undersøkelser: http://www.ssb.no/ssp/utg/200904/04/
  Når maddamene gang etter hang kke tar med slike fakta i sine bloggposter, så kan dette kanskje
  sies å være en måte å kneble likestillingsdebatten på?

 4. Knebler debatten?
  Nuvel. Du kan jo fritt diskutere og komme med egne tall her. 

  Men du skal ha rett i at majoriteten av den som jobber deltid faktisk ønsker det. Men det betyr ikke at maddamdamene tar feil når de peker på at det er strukturer i samfunnet og ikke bare kvinners intense ønske om å yte omsorg som avgjør om de jobber deltid eller ikke. Og da sier jeg ikke at det er noe galt i å være mer hjemme, men det er interessant å gjøre seg noen tanker om hvorfor det er slik. 

 5. Ellen 25/08/2012

  Det er ikke egne tall jeg kommer, det er ssb sine. Og maddamene bør ta disse tallene med
  i innleggne sine, synes nå jeg. Ellers blir det en debatt på feil premisser.
   
  Og når det gjelder lønn: Denne er også fra ssb:
  Gjennomsnitt eller median?
  Siden menns lønnsfordeling er langt skjevere enn kvinners (noen menn har svært høy lønn), kan medianen her være et vel så godt mål som gjennomsnittet. Medianen er den verdien som deler lønnsfordelingen i to like store grupper og var i 2004 27 300 kroner for menn og 25 000 for kvinner. Med dette målet øker kvinners lønn som andel av menns fra 87 til 92 prosent.

 6. Ellen 25/08/2012

  Men det interessante å finne ut her er jo ikke forskjeller på menn og kvinner generelt, men
  den statistiske forskjellen mellom ektefeller og samboere. Jeg prøver å finne det, men har ikke lykkes.
   

 7. Ingrid
  Ingrid 28/08/2012

  @Ellen. Fra artikkelen til SSB: “Vi finner at andelen som foretrekker lengre arbeidstid er høyere enn andelen som foretrekker kortere arbeidstid. De fleste kvinner er likevel fornøyd med sin avtalte arbeidstid, men det gjelder i større grad heltidsansatte enn deltidsansatte.”

  Deltid kan være greit for noen, men er for mange som trenger heltid en katastrofe. Det er likevel også rart at vi skal legge til rette for at folk skal jobbe deltid kun fordi de ønsker det på bekostning av de som da må jobbe deltid uten å ville det. I manneyrker – de fleste ihvertfall – er ikke deltid en mulighet.

  Hva mener du mener ektefeller og samboere? forskjellen innad i par eller mellom de to gruppene?

 8. Ellen 28/08/2012

  Ingrid: “Hva mener du mener ektefeller og samboere? forskjellen innad i par eller mellom de to gruppene?”Det interessante må være forskjellen på kvinne- og mannelønna innad i et parforhold (ektefeller og samboere). Altså med tanke på hvorfor det som oftest er kvinner som velger å jobbe deltid.
   
  “Det er likevel også rart at vi skal legge til rette for at folk skal jobbe deltid kun fordi de ønsker det på bekostning av de som da må jobbe deltid uten å ville det.” Tror det er helt greit å legge til rette for at man skal kunne velge.
   
  Men mitt viktigste poeng er at de fleste kvinner er fornøyd med sin arbeidstid, også de som jobber deltid, og at det bør nevnes hver gang man tar opp dette temaet. Hvis ikke kan man få det til å se ut som det er et problem for alle deltidsansatte at de må jobbe deltid. Og slik er det jo ikke.

 9. Ingrid
  Ingrid 29/08/2012

  @Ellen. Det var litt uklart hva du mente, men enig i at det kan være interessant å se hva forskjellen mellom personene i parene er. Spesielt hva som skjer etter at de får barn. Det er jo gjort analyser av hva som skjer med lønnsutviklingen når noen får barn – korrigert for bakgrunn og utdannelse – så det kan jo gi svar selv om det ikke er foretatt systematiske undersøkelser av par.
  De fleste er på ingen måte alle, og som nevnt dette kan være svært vanskelig for de som er ufrivillig i deltid. Det må likevel være mulig å påpeke at det er negativt at det er såvidt store forskjeller mellom kjønnene hva gjelder arbeid og inntekt selv om mange velger å jobbe deltid? Mange velger kontantstøtte også, jeg mener likevel det er et negativt virkemiddel.

 10. Ellen 03/09/2012

  Ingrid: Det interessante, synes jeg, er å se om det faktisk stemmer at kvinner som velger
  å jobbe redusert gjør det av økonomiske årsaker. Selv om kvinner i Norge generelt tjener
  85% av det menn tjener, så er det ikke sikkert at kvinner i parforhold i utgangspunktet før
  de får barn bare tjener 85% av det mennene deres tjener. Altså: Er det en myte at kvinner
  velger å være hjemme fordi de er den som tjener minst i parforholdet, eller er det faktisk sånn?
   

 11. Blablabla 05/03/2013

  Lønnsgapet er omtrent lik null i de tilfeller der menn og kvinner har de samme individuelle ressursene og egenskapene, jobber i samme bransje, sektor, yrke og bedrift, og dersom de i tillegg har samme lederansvar (1).
  Dette betyr at man allerede nå har friheten til å velge likelønn ved å velge høytlønnede yrker fremfor lavtlønnende. Dette vil også medføre at lønnen i lavtlønnsyrkene som opplever redusert tilgang på arbeidskraft nødvendigvis må heves for å tiltrekke seg kvalifiserte hoder. Vinn-vinn.

  Kvinner: velg annerledes…

  (1) NOU 2008:6 Kjønn og lønn Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

 12. Arne Belinda 06/03/2013

  Er det slik at kvinner som oppgir at de frivillig jobber deltid egentlig er hjernevasket og rundlurt av patriarkatet, og dermed ikke skjønner sitt eget beste?