Den virkelige velferdsfella

Kontantstøtta viser seg å være en skikkelig velferdsfelle. En utspekulert velferdsfelle som spesielt går etter kvinnene med lavest utdannelse og lavest lønn. Når kvinnene først har begynt å være hjemme er det vanskeligere å komme seg tilbake i jobb selv om kontantstøtten tar slutt. Det koster felleskapet dyrt og kvinnene risikerer å bli sinker i arbeidslivet.

Halvparten av mødrene som reduserte arbeidstiden sin som følge av kontantstøtten, var ikke tilbake i full jobb igjen da barnet var fire år og de ikke lenger hadde krav på kontantstøtte.

 

Utilsiktet effekt

Lavtlønnte taper mest

Kvinner tjener i gjennomsnitt 85% av det menn tjener i Norge. Noen av årsakene til dette lønnsgapet mellom kjønnene er at kvinner er mer hjemme med barn og at de jobber mer deltid. Dette er med på å sørge for at kvinner blir tapere i lønnsoppgjør på arbeidsplassen og gir kvinner lavere pensjon. Alt dette er gammelt nytt.

Les også:
Frivillig deltid er en illusjon          Baker alle sykepleiere cupcakes?

 

Forskningen til Drange er med på å sette dette i et enda mer interessant lys: Hun finner en overraskende forskjell mellom kvinner mellom høy utdannelse og/ eller høy lønn og kvinner med lav utdannelse og/ eller lav lønn. Når barnet er fire og fem år, er det stort sett bare mødrene uten høyere utdanning og uten god lønn som fremdeles er ute av arbeidslivet i større eller mindre grad. Mødrene med god lønn og god utdanning er tilbake i full jobb, forteller hun.

 

Det vil si at de kvinnene som fra før tjente minst sakker enda mer akterut og bidrar mindre til felleskapet enn de kunne ha gjort hvis velferdsordningene hadde vært innrettet annerledes. Ikke bare har kontantstøtten vært en betaling til  folk for at de skulle holde seg borte fra arbeidslivet i en periode, men det reduserer også arbeidstilbudet mye lenger enn det som var tilsiktet. På toppen av det hele er det med på å gjøre lavtlønnte kvinner til enda større lønnstapere enn de var i utgangspunktet.

Kanskje er kvinners deltidsarbeid den virkelige velferdsfella i Norge?

 

PS: Heldigvis har regjerningen besluttet å avvikle kontantstøtten også for toåringer  fom. august 2012. Dette har MadDam feiret tidligere. Hurra!

 

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website