Gratulerer med dagen!

I dag er det 1. mai, arbeidernes internasjonale dag. Dagen vi markerer kampen for et bedre, mer rettferdig og solidarisk samfunn. I 1890, første gang arbeiderbevegelsen markerte 1.mai, var kravet åtte timers arbeidsdag. I 2012 stiller Maddam seg bak parolen ”Lønnsløft for kvinnedominerte yrker”. Nå er det damenes tur.


Trailer til filmen Made In Dragenham, historien om starten på kampen for likelønn

Vi er på ingen måte de første som har tatt til orde for at det er damenes tur. Kvinner har i lang tid kjempet for bedre lønns- og arbeidsvilkår og kampen om likelønn streker seg langt tilbake i tid. Så tidlig som i 1889 marsjerte 300 kvinner fra fyrstikkfabrikkene Bryn og Grønvold opp Karl Johan med parolen ”Vi forlagner kun et øre mer”.

I 1951 fikk vi ILO konvensjon om lik lønn for arbeid av lik verdi for kvinner og menn. I 2011 er fortsatt lønnsgapet på samme nivå som det var for noen tiår tilbake. Likelønnskommisjonen forklarer lønnsforskjellene med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Utdanningslengde og alder kan i liten grad forklare lønnsgapet. Harstad-saken viste at selv om det ble stilt like høye krav til utdannelse og kompetanse betalte kommunen sykepleierne langt mindre enn ingeniørene. Likestillingsombudet vurderte i tillegg at de gjorde arbeid av lik verdi og at de hadde like mye ansvar. Likevel tjente de kvinnelige sykepleierne langt mindre enn de mannlige ingeniørene. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er først og fremst urettferdig. Det fører til at kvinner stiller økonomisk svakere i dagens samfunn og ofte er de som må trappe ned i stilling eller ta ut mer foreldrepermisjon fordi det er hun som tjener minst. Og i noen tilfeller gjør det at kvinner blir økonomisk uavhengig av menn, noe som er svært tragisk om mannen skulle vise seg å være voldelig. Likelønn handler derfor om frihet, rettferdighet og solidaritet. Tre ting vi marker 1.mai. Det var derfor lett for oss å bli enig om i dag.

Gratulerer med dagen søstre og kamerater!

Skrevet av Olivia Salles og Ingvild Reymert

Om forfatteren

admin

One Comment

  1. Endelig ett innlegg jeg kan relatere meg til som feminist og en sak jeg selv ville vært bak hvis jeg hadde deltatt i ett 1 mai tog. Jeg kjenner det er slike kamper jeg vil være med på å kjempe. Kamper som er verdt å kjempe for, for at likestillingen skal være likestillt og rettferdig uten at noen andre skal tape.

    For istedenfor å kreve at kvinner skal gå til mer mannsdominerte yrker må vi jobbe for at de kvinnedominerte yrkene skal ha lik verdi som de mannsdominerte. Jeg synes faktisk at man skulle fått mer betalt for å drive omsorgsarbeid enn å jobbe innen finans. Den ytelsen som blir gjort for menneskene som bygger opp landet, burde stå høyere i verdi enn den gjør.