Baker alle sykepleiere cupcakes?

Silje Naustvik fra Norsk Sykepleierforbund er dagens gjesteblogger:

Deltidsdebatten som preger mediene tegner et bilde av at deltid er trendy. Det gir oss tid til å bake cupcakes og holde huset plettfritt. Hvis det var sant, bør alle bli venn med en sykepleier for å sikre seg rykende ferske bakevarer, inntatt i plettfrie hjem. Sykepleiere jobber nemlig mye deltid.

Å være deltidsansatt sykepleier er ikke lukurativt. Derfor jobber også de fleste deltidsansatte betydelig mer ved å ta på seg ekstravakter. Ekstravakter på ubekvemme tider som helg og natt, ekstravakter som ikke nødvendigvis gir pensjonspoeng. Deltidsstillinger er et stort problem, fordi det gir dårligere inntekt, dårligere pensjon og mindre forutsigbarhet.

Helse- og omsorgssektoren er en kronisk underbemannet sektor. Bemanningen er på et absolutt minimum og det går ut over både ansatte og pasienter. Dagens grunnbemanning er så minimal at sykepleiere melder at de ikke får gjort grunnleggende sykepleie, som for eksempel å tilby dusj til pasienten. De melder om høyt arbeidspress og følelsen av utilstrekkelighet. Mange jobber deltid fordi de ikke har overskudd til å jobbe heltid. Og dette kategoriseres som frivillig deltid!

Her kommer en hemmelighet: Løsningen på deltidsfloken er tilstrekkelig grunnbemanning!

For å løse deltidsfloken må man derfor først og fremst se på bemanningen. Bemanningen må gi rom for pleie av høy faglig kvalitet og ta høyde for kjent fravær som sykefravær og ferieavvikling.

Økt bemanning vil gjøre at flere får mulighet til å jobbe heltid. Både fordi det vil være enklere å få turnusen til å gå opp med økt bemanning og fordi arbeidspresset blir lavere. Hvis flere jobber heltid vil det bli en mer stabil personalgruppe og det gir mulighet for å følge opp pasientene bedre og tettere. Min erfaring er at jeg har mulighet til å gi best pleie til pasientene når vi er en gruppe sykepleiere som kjenner pasienten godt. Da blir ikke viktig informasjon borte og pasienten slipper å forklare ting gang på gang.

Økt bemanning vil gi bedre og mer effektive tjenester, samt lavere sykefravær og høyere faglighet. Det er gjort flere forsøk på å øke grunnbemanningen som viser at sykefraværet går betydelig ned når det er flere på jobb. Bergan sykehjem økte grunnbemanningen og sykefraværet gikk ned med 50 prosent! Med andre ord en vinn – vinn situasjon. Tilstrekkelig bemanning, med riktig kompetanse, skaper gode fagmiljøet og mer effektive tjenester.

Økt bemanning vil gi bedre helsetjenester til befolkningen! Gjennom riktig bemanning vil sykepleiere og andre viktige yrkesgrupper i helsetjenesten kunne gi enda bedre helsetjenester. Å yte god sykepleie handler mye om relasjoner og tid til den enkelte pasientens ressurser og utfordringer. Å gi god sykepleie tar tid, en tid som i dag dessverre er mangelvare.

Det er ikke slik at sykepleiere flest velger å jobbe deltid for å ha mer tid til å bake cupcakes. Sykepleiere jobber deltid fordi det ikke er hele stillinger eller fordi det er for slitsomt å jobbe heltid.

Så spar meg for mølet om husmordrømmen, vi sykepleiere ønsker oss 100 prosent fast jobb!

 

Silje Naustvik er sykepleier av profesjon og jobber til vanlig på Oslo Universitetssykehus, lokalisasjon Radiumhospitalet.  Nå er hun så heldig å være leder for nesten 15 000 tydelige, modige og stolte sykepleiere i Oslo NSF.

 

Bilde 1: Muffins! av  Schwartzerkater (CC BY-NC-ND 2.0).

Bilde 2: Korrekt_antrukket_sykepleier_060312_web av Universitetssykehuset Nord-Norge (CC BY-ND 2.0).

Bilde 3: Fra Oslo NSF.

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

3 Comments

 1. Ellen 17/05/2012

  Hvorfor hevder da SSB at 80% av deltidsansatte sykepleiere jobber deltid frivillig? Sjekk denne lenken:

  http://www.spekter.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=355&I=4533&tabmid=575&mid=575a584

 2. Ellen 17/05/2012

  Sorry, den lenken funka ikke… Sjekk Spekter.no og let under Nyheter.

 3. Bente 03/10/2012

  Alle sykepleiere, og hjelpepleiere som ønsker seg fulltid burde ha muligheten til å få det.