Kropp, skam og tvang

Tenk deg at du ble gravid. Hele livet ditt blir snudd opp ned.  Hvis du ikke hadde planlagt det må du ta en beslutning: Skal du beholde barnet? I Norge er dette et valg du kan ta. I andre land tar de valget for deg.

Abort er forbudt i flere land

Chile, Nicaragua, Oman og Malta har verdens strengeste abortlover, der er det ulovlig å ta abort uansett grunn, altså selv om livet ditt står i fare. I USA demonstrerer pro-life bevegelsen daglig mot leger som utfører aborter og helsepersonell er blitt drept. I 1984 stoppet Ronald Reagan all bistand til organisasjoner som ikke tok avstand til abort i sitt internasjonale arbeid. Noe av det første Bill Clinton gjorde var å oppheve regelen, mens George Bush brukte sin første dag til å gjeninnføre den. Regelen har igjen blitt opphevet av Obama.

Når er det greit å ta abort?

Jeg har blitt spurt av abortmotstandere hvor jeg definerer grensen for liv. Når er det greit å ta abort og når er det uetisk? Slik jeg ser det må alle, uansett om de er for eller mot abort sette den grensen. Når kan en kvinne ta abort? Er det greit når livet hennes står i fare? Syns du det er greit at hun tar abort når hun har blitt voldtatt (må hun da anmelde voldtekten først og må hun få medhold i retten?). Hvis hun er syk eller ikke kan ta vare på barnet? På hvilket tidspunkt slutter du å fordømme henne for valgene hun tar?

Retten til abort handler om retten til å bestemme over sin egen kropp. Vi kan være uenig i kvinners grunner til å ta abort, men vi bør være enig i at de skal få bestemme over sine egne liv. For meg blir det å sammenligne et befruktet egg med et barn veldig merkelig. Når setter abortmotstanderne grensen for liv? Ved befruktning? To uker senere? Det er på tide å slutte å moralisere over andres valg.

Herre over dine egne valg

En fin pro-life film som avslutning. Utdeling av fosterføtter-pins. – Avslutning i undervisningsopplegget “”Herre over mine egne valg”” for katolsk ungdom i Norge.

Den katolske kirke i Norge har laget undervisningsopplegg for ungdom om abort. I skissene som ligger på nettet skal ungdommene diskutere abort i lys av menneskerettigheter og den katolske kirkes katekisme. I katekismen står det at straffen for å ta abort er bannlysning. Jeg lurer på om de lar ungdommene diskutere unge jenter i Kongo, som etter å ha blitt voldtatt ikke tør å ta abort fordi det er synd. Men når den katolske kirken i Brasil, med støtte fra Vatikanet, klarer å støte ut moren og legen til et 9-år gammelt voldtektsoffer, og lar voldtektsmannen (stefaren) få bli i kirken, så sier det noe om kvinnesynet i katolisismen. Jeg er ikke sikker på hvor mye jeg respekterer den religiøse respekten for liv slik det demonstreres i praksis.

Legers reservasjonsrett

Leger må dermed betrakte seg selv som lærere i moralske spørsmål knyttet til helse.  (..) man kan også se for seg at en leges uvilje mot å henvise til abort i seg selv kan være en vekker for enkelte. – Torbjørn Folstad

Når allmennleger i Norge reserverer seg mot å henvise til abort, gir de sine pasienter et dårligere helsetilbud. Hvis kvinner i tillegg får med seg en “moralsk vekker” på veien er dette alvorlig. Hvis en allmennlege ikke vil henvise til abort så har ikke vedkommende noe å gjøre i førstelinjetjenesten. Hva skal man kunne reservere seg mot som helsepersonell? Noen religioner er mot blodoverføringer, skal leger kunne reservere seg mot det også?

Argumenter for reservasjonsrett har blant annet argumentert med at det “innsnevrer personlige meninger og mangfold. (John Andreas Susegg i Studvest)” Jeg vil heller innsnevre anti-abortmangfoldet hos landets fastleger enn norske kvinners rett til å ta abort, uten fordømmelse.

Filmtips:

Vera Drake (2004), Mike Leigh

 

Bilder:

cuffed fallopiansAri Moore ( Some rights reserved)

Save the Born | DCMatt (Some rights reserved)

Om forfatteren

Ingvild

Ingvild

Bergenser som bor i Oslo. Jeg er interessert i teknologi, film og internett, i tillegg engasjeres jeg av eldreomsorg og internasjonal solidaritet. Jeg liker rufsete hunder, rødvin og (e)bøker man blir oppslukt av. Ypperlig på førstelinje IT-support (bytt browser) og trives med raske beslutninger.

Visit Website

One Comment

  1. Ingvild Author

    Fra FOKUS sine sider: Forrige uke demonstrerte tusener mot Tyrkias anti-abortplaner.

    “I følge Aftenposten har ordføreren i Ankara, Melih Gökçek, uttalt i forbindelse med saken, at kvinner som har blitt gravide etter voldtekt og som tenker på abort, heller burde vurdere å ta sitt eget liv.”

    Herregud, dette er så drøyt!