Likestilling er ikke luksus

Teksten er skrevet av gjesteblogger Anne-Karin Nygård, generalsekretær for Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Her skriver hun om når de og Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) arrangerte en parallellsesjon under FNs kvinnekommisjon i New York.

Likestilling er ikke luksus. Tittelen er hentet fra en artikkel i Dagsavisen 11. desember 2011 av Iselin Stalheim Møller. Dette kunne like gjerne vært tittelen på FNs kvinneforsamling i år. Hvert år arrangeres det møter i New York for å følge opp arbeidet med FNs kvinnekommisjon,  The Commission on the Status of Women(CSW) . CSWs overordnede mål er å fremme kvinners sosiale, økonomiske, politiske og utdanningsmessige rettigheter i alle FNs medlemsland.

Tema for årets møte var ”Rural Women”. Fortsatt er det slik mange steder at jentene blir sett på som svake og mindre intelligente. De blir fra barndommen av fortalt at de er mindre verdt enn guttene. Og som det ble sagt: ”The face of powerty is women”. Mange er analfabeter. Kvinnene er bønder og sørger for dyrene og matproduksjon. Mange opplever nå at deres landområder blir kjøpt opp av store firmaer, og de mister sitt livsgrunnlag.

Generalsekretær i WHAE Birikit Terefe, generalsekretær i N.K.S. Anne-Karin Nygård og daglig leder i Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) Gro Lindstad er foredragsholdere i seminaret . Fokus har gitt økonomisk støtte til arbeidet i Etiopia.

Dette er noe av det som var i fokus på kvinnekommisjonen. Tusenvis av kvinner møtes for å dele erfaringer og for å forhandle frem enighet/vedtak og resolusjoner som skal bidra til at verden blir et bedre sted å leve for alle kvinner. Det er nå en felles forståelse av at om en skal lykkes, må kvinner inn i formelle beslutningsprosesser. Kvinner utgjør 40 prosent av verdens arbeidsstyrke, men kun 20 prosent av verdens parlamentsmedlemmer er kvinner. I arbeidet med å ”empowering women” er det lange tradisjoner for å utvikle kvinnenettverk og mikrofinans. Dette er viktige tiltak som gir både kvinnene og deres familier et bedre liv.

Om man virkelig vil endre på strukturelle forhold må kvinnene ut på ”highway”, som det ble understreket på FNs kvinnekommisjon i fjor. En måte å bidra til at kvinnene kommer inn i mer formelle strukturer er deltakelse gjennom organisasjoner. Derfor har Norske Kvinners Sanitetsforening sammen med etiopiske kvinner etablert Womens Health Assosiation of Ethiopia. Dette er en myndighetsgodkjent, uavhengig kvinneorganisasjon som skal arbeide med å bedre kvinners helse og livsvilkår. Det er en nasjonal organisasjon som i løpet av 2012 vil ha lokalforeninger i syv av elleve regioner i Etiopia. Dette er en modell som kan forandre livet til mange kvinner og barn. N.K.S. og WHAE arrangerte derfor en sesjon sammen under årets kvinnekommisjon.  Arbeidet som gjøres er likestilling i praksis. Skal en oppnå at kvinnene skal delta i organisasjoner og på andre formelle arenaer må en sørge for at basisbehovene er dekket: tilstrekkelig med mat, helsetilbud, utdanning og et liv uten vold. De må komme ut av å ”leve en dag av gangen”. Å sørge for at kvinner får tilgang til disse ”goder” er veien for å bygge et samfunn. Og som generalskretæren i WHAE sa under vårt sideevent i FN:

                            Give Us Opportunity and We Will Prosper

 

Hovedbilde: Birikit Terefe (Women’s Health Association of Ethiopia) og gjesteblogger Anne-Karin Nygård (Norske Kvinners Sanitetsforening) i New York på FNs kvinnekommisjon

Bilde 2: Generalsekretær i WHAE Birikit Terefe, generalsekretær i N.K.S. Anne-Karin Nygård og daglig leder i Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) Gro Lindstad er foredragsholdere i seminaret. Fokus har gitt økonomisk støtte til arbeidet i Etiopia.

Bildene er private.

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.