I alle ting kjærlighet – om krig i fredstid

Året er 1896. Nordmenn føler seg undertrykt, og unionen med Sverige er stadig mer upopulær.

Det er fortsatt 14 år til kvinner får stemmerett. Dette er noe Fredrikke Marie Qvam er opptatt av. Denne kvelden, 26. februar, er det frykten for krig som veier tyngst.  Den norske hæren har store mangler på materiell til å hjelpe syke og sårede. Samme kveld avholdes et kvinnemøte i Kristiania. Her blir Norske Kvinners sanitetsforening stiftet.

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

I krig for helse- og omsorg

Det er kanskje ingen stor overranskelse at det ikke ble krig mot Sverige. Allikevel var oppgavene innen helse og omsorg store. I 1899 erklærte sanitetskvinnene krig mot tuberkulosen. Deres arbeidsmetode bestod av opplysning og innsamling av midler.

Og disse tøffe damene har ikke gitt seg, men stadig funnet nye områder å erobre: I 1914 ble den første kontrollstasjon for mor og barn åpnet, som er forløperen til dagens helsestasjoner. I 1970 vant sanitetskvinnene en årelang kamp, nemlig at det ble lovpålagt at helsestasjoner er en kommunal oppgave.

I 1916 opprettet sanitetskvinnene forskningsfond for kreft.

Ved krigsutbruddet for 2.verdenskrig kunne sanitetsforeningene sette opp 159 feltsykehus og førstehjelpsstasjoner med til sammen 2000 senger rundt om i hele landet.

I nyere tid er det opprettet et eget fond for kvinnemedisinsk forskning (1996), og kvinners livskår ble satt på dagsorden fra 2002 .  Barn, unge og eldre er også organisasjonens satsingsområder.

Til kamp med fjær

Hvert år deler foreningen ut Fredrikkeprisen bestående av en statuell og  100.000 kroner. Vinnerne er personer som på en fremragende måte tar opp og synliggjør saker innenfor N.K.S. formål og strategiske områder. Pengene er ikke personlig, men skal brukes til et formål innenfor N.K.S. sine arbeidsfelt.

Kanskje aller mest kjent er fastelavensriset. Det var Norske Kvinners Sanitetsforening som innførte dette i Norge i 1946, og det er i dag en inntektskilde for foreningen.

Interessert i kvinnehelse, rødstrømper, forskning eller kvinnepolitikk?

Da bør du i så fall sjekke ut “Kvinnehelsedagene 2012” med et stort mangfold av temaer.

  • Hør årets Fredrikkeprisvinner fortelle om å bli skutt av sin egen mann
  • Streben etter det perfekte – på jobben, hjemme og ved eget utseende. Hva er prisen vi må betale?
  • Vold i nære relasjoner – den rammer blindt og brutalt i alle samfunns
  • Hva er status og hvor går veien for kvinnehelseforskning i Norge?

Dette foregår 23-24 mars. Siste dag er gratis.

Påmelding og program finner du til Kvinnehelsedagene 2012 finner du her.

Kilder: Wikipedia og www. sanitetskvinnene.no

Bilder:

NKNs første styre 1904|National library of Norway|Some rights reserved

Fastelaven is coming | botterli | Some rights reserved

Om forfatteren

Susanne

Susanne

Partipolitisk uavhengig byråkrat som innerst inne er rabiat radikaler. Er Østkant-patriot, og lar seg lett hisse opp i diskusjoner om forskjellene i Oslo. Blir irritert av mannsjåvinister, kjærringprat, smalltalk, broilere, folk som ikke er prinsippielle, og de som vi fortjener å ha det bedre fordi vi tilfeldigvis ble født i Norge eller i en rik familie. Altså: folk flest. Blir blid av å røyke, drikke vin, gå på ski, få skryt og å være sammen med gode venner. Kaster ofte bort tiden på meningsløse dataspill.

Visit Website

Comments are closed.