pUleKULTUR

I går kveld ble det kjent at Venstres nestleder, Helge Solum Larsen, er anmeldt for voldtekt og at han trekker seg fra alle verv. La oss håpe at denne tragedien kan gi rom for en tiltrengt debatt om makt, holdninger og kultur i organisasjonslivet.

Jeg vil gi ros til Trine Skei Grande. Den fortjener hun. Hun tar jenta på alvor og sier det som det er: uavhengig av om det var voldtekt eller ikke, så er det ikke greit at en nestleder i et parti har sex med en 17 år gammel jente fra ungdomspartiet. Det er å misbruke sin posisjon. Han burde vite bedre.

Når slikt skjer, rammer det nemlig ikke bare partiet det gjelder, eller personene som er involvert. Det går ut over politikken og politikere generelt. Politikk blir skittent, frastøtende og vi mister tillitten til- og respekten for våre tillitsvalgte.

Nå har vi altså nok et eksempel på maktmisbruk og muligens overgrep i politikksfæren. Hvorfor skjer dette, og hvordan skal vi forebygge det, er problemstillingene nå.

Jeg vil komme med noen eksempler fra min egen organisasjonshistorie.

Jeg har vært mer eller mindre engasjert i flere ungdomsorganisasjoner. Og én ting har slått meg: bevisstheten rundt posisjoner, roller, kjønn og makt, har noe å si. Men den kommer ikke sånn helt uten videre, den forutsetter at organisasjonen har et bevisst forhold til, og aktivt jobber med bevisstgjøring av sine medlemmer. Det forutsetter at ungdommen har et redskap, en maktanalyse, til for å forstå makthiererkier knyttet til kjønn, alder og posisjon. Det må altså til en bevisstgjøring og samtaler, i hele organisasjonen.

Ett eksempel; Sosialistisk Ungdom vs. Elevorganisasjonen.
Selv har jeg sittet i sentralstyret til EO. Jeg var såvidt innom SU i samme periode. Nok til at jeg ble kjent med organisasjonskulturen. Mens det i EO var helt greit (og derfor også vanlig) at sentralstyremedlemmer og landsstyremedlemmer klinte og pulte ”nedover i systemet”, var det en sterk bevissthet knyttet til at dette ikke er lov i SU.

I ettertid er det lett å le av SUs sterke regime mot “nedoverklining”. Noen lurte: hvordan er det mulig å få seg en kjæreste i en feministisk organisasjon der du får “the evil eyes” hvis du kliner med noen som har verv over eller under deg? Ja, det er en problemstilling av mindre alvorlighetsgrad når vi vet mulige konsekvenser av et fravær av holdningsskapende arbeid.

Det er lenge siden jeg var aktiv i elevbevegelsen, og det er ikke nødvendigvis slik at “slem gutt i ledelsen” går inn for å såre/utnytte “ung lokallagsjente”. Det handler likevel om bevissthet i forhold til egen posisjonen, og hvordan den lett (og ubevisst) kan misbrukes. Det har derfor noe å si at man tar disse rundene med seg selv i organisasjonen.

Nå vet vi ikke enda hva som har skjedd i Venstre, og jeg vil ikke beskylde de for å mangle denne bevisstheten. Det gjør det samtidig ikke “bortkastet” å vie plass og tid til å diskutere hvordan vi kan forebygge slik maktmisbruk.

Les også Antibloggerens bloggpost om Menn, makt og voldtekt.

Om forfatteren

Olivia

Olivia

Jeg er født i Rio og vokst opp på Lambertseter i Oslo. Studerer barnevern på HiOA. Aktiv i Oslo SV der jeg er vara til stortinget og fylkesstyremedlem, og i FO-studentene der jeg representerer barnevern i arbeidsutvalget. Jeg er ikke født feminist, men frelst i ung alder.

Visit Website

28 Comments

 1. Ingvild Reymert
  Ingvild Reymert 08/02/2012

  Godt innlegg Olivia. Med tanke på dagens oppslag er jeg stolt over at SU alltid har hatt en sterk tradisjon med fokus på forebygging av seksuell trakassering, med jente- og gutteformøter, selvforsvarskurs, ansvarspersoner på leire og konferanser som skal følge opp dersom seksuell trakassering skulle forekomme, og streng dispiplin på at vi “ikke puler nedover”. Det burde både andre partier og organisasjoner ha.

 2. Syns du har gode poenger. Hadde vært interessant med mer utdypning av hva det er som gjør at SU lykkes med å forhindre denne “nedpulingen”, for formelt sett hadde EO i den perioden du var der vel formelt den samme policyen? Hva kreves det av ledelsen i en organisasjon for at den skal klare å formidle disse holdningene?

  Jeg husker i det minste at da fire utskremte EO-folk besøkte SUs sommerleir i 2003 som eksterne verkstedleder, syns vi det var komisk å få den lange tordentalen om puling nedover. Ikke fordi det var noe komisk ved innholdet, men fordi vi anså innholdet som nokså åpenbart.

  Maktasymmetrien i mellom et landsstyremedlem og en elevrådsleder i EO (som altså er én ukjent 18-åring og en annen ukjent 18-åring) er ganske mye mindre enn asymmetrien mellom en nestleder i et politisk parti på 43 og et medlem av ungdomspartiet på 17. Det forsvarer ikke en mer løssluppen kultur i førstnevnte tilfelle, men det gjør at jeg ikke helt tror på at det er de samme strukturene og årsakene bak det første problemet og det andre, som er et presumptivt overgrep. Dette gjenspeiles også rettslig, i strl. § 193.

  Altså tror jeg du har rett i at skal man forhindre puling nedover i en ungdomsorganisasjon, handler det mye om kultur. Bare unntaksvis vil slike aktiviteter være åpenbart moralsk forkastelige overgrep; som oftest vil de først og fremst være problematiske for organisasjonen, fordi det truer med å erstatte demokratisk meritokrati med seksuelt motivert utvelgelse. Her er det klart at også voksne organisasjoner kan lære noe.

  Men saken i Rogaland, og de andre skandalene vi har sett som involverer voksenpartiene, handler ikke om hele organisasjonskulturer. De handler om enkeltpersoner, som gjør ting de ikke ville finne aksept for i organisasjonskulturen. Det er allerede åpenbart “forbudte” handlinger de begir seg inn på, og en kultur mot puling nedover kan ikke bidra med noe mer forebygging enn nettopp å etablere denne forbudtheten. Derfor tror jeg dette kan skje i alle partier og komme fra folk med alle slags ideologier, noe historien dessverre også viser.

  Altså: med unntak av ekstreme kulturer, som en åpenbar macho-kultur som fungerer som applausgruppe for overgrep, eventuelt en frykt-kultur som aktivt skjuler overgrep, er det ikke lett å se hvordan kultur direkte påvirker slike enkeltsaker.

  Jeg tror derimot at det som først og fremst har noe å si, er hvordan man håndterer saken når den først oppstår.

 3. Politikk blir skittent? Som om ikke “hore hore hore”/”jeg så mange nei til EØS plakater” fra Trettebergstuen og Simonsen klarer den brasen like så godt.

  Larsen begikk tabben med å skite i eget reir. Ellers er det meste opp i det blå, falsk anklagelse er en like plausibel forklaring forsåvidt.

 4. Jeg tror det er viktig å snakke om det. Da jeg var med i diverse politiske ungdomsbevegelser, så jeg mye at det du beskriver fra EO, og det var aldri snakk om at det kunne være et problem. Vi opplevde aldri så alvorlige ting som voldtekt, men jeg tror nok ikke alle i ledelsen og høyt oppe i systemet alltid var klar over hvilken makt de satt med.

 5. Olivia Author
  Olivia 08/02/2012

  Ja, men det jo jo en del av poenget mitt. Jeg tror det at SU snakker om strukturer, makt og posisjon (aka feminisme) gjør at de har både gutter og jenter som har et mer bevisst forhold til grensesetting og holdninger til kjønn og posisjoner. Det betyr ikke at det ikke kan forekomme også der.

  Mulig jeg misforstår deg, men det virker ikke som om du ser linken mellom voldtekt og menns holdninger til kvinner og grensesetting. Jeg mener at forebyggyng av slike holdninger kan være forebyggende mot voldtekt. Det er ikke slik at alle voldtektsmenn er mentalt ustabile, noen ganger handler det mer om grensesetting og forståelse av hva som er greit og ikke.

 6. Olivia Author
  Olivia 08/02/2012

  Norskgoy, her henger jeg overholde ikke med… Poenget mitt er at slike episoder er skadelig for poltikken og troverdigheten til politikere.

 7. Olivia Author
  Olivia 08/02/2012

  Ida, den var ikke til deg (som du sikker ser). Takk for tilbakemelding. Jeg er helt enig med deg. Dette er ikke unikt for EO eller min tid i EO, det er mange ungdomorg og voksenorg som har tillitsvalgte uten et bevisst forhold til posisjonen deres.

 8. Kari Henriksen 08/02/2012

  Hei! Enig i at det er viktig å forebygge maktmisbruk, kanskje særlig i politiske partier og på andre arenaer der voksne forbilder møter unge mennesker. Men for det første: Det er vel ikke nødvendigvis sånn at en manns handlinger er uttrykk for noen bestemt “kultur”. Det finnes drittsekker i de fleste leire. Du skriver riktignok at du ikke beskylder Venstre for å ha noen slik ukultur, men samtidig antyder du at det neppe kunne skjedd i SU. Jeg synes det framstår som litt nedlatende. For det andre: Det er vel ikke det å “pule eller kline nedover i systemet” som er hovedproblemet når en 43-åring er anmeldt for voldtekt av en 17-åring?

 9. Barbro Eide 09/02/2012

  Jeg synes det er på tide med en god nasjonal programserie om det psykososiale rundt seksualitet. F.eks tolkning av signaler hos motsatt kjønn, hva avsender mener, hva mottaker tror, og hva som er vanlige gode måter å sende og motta signaler på.
  Riktignok settes endel spenninger på spissen når helt unge folk er sammen med partitopper med makt og innflytelse, og med både seminarer og fester i samme pakke og hele døgnet.
  Men dette er ganske vanlige utfordringer: En ung person som beundrer og blir helt beruset av oppmerksomhet fra en med stjernestatus, som ønsker seg bekreftelse og anerkjennelse, og en med stjernestatus som tolker smigeren som et ønske om sex.
  Og det verste er at går en dypt nok i seg selv så er kanskje ingen av delene umulig å forestille seg. (Forestille seg, ikke handle på, altså). Feilen er at den voksne med stjernestatus ikke vet nok om unges måte å uttrykke seg og hva det egentlig handler om.
  Jeg refererer Alanis Morisette fra “hands clean”: You sexualize me, like a young thing would to a guardian…and I think I like it”

 10. Voldekt er å ikke respektere det motsatte kjønn, enkelt og greit og kan ikke bortforklares med feil tolkning av signaler og det er kun voldtektsmannen/kvinnen som bør stilles til ansvar. Hvis det spekuleres i skyldforhold eller at voldektsmannen/kvinnen er unnskyldt for ugjerningen så vil det starte en epedemi av voldtekter, er jeg redd for. Slike mennesker bør settes i fengsel med minimum 5 års strafferamme, mener jeg. Kanskje de da lærer?

 11. Dette er for simpelt. Voldtekt handler om flere nyanser. Alt fra rå vold til “søren jeg angrer dagen derpå”.

  Skal like å se deg får 5 år for den siste.

 12. En godt skrevet artikkel, liker budskapet, men overskriften var utrolig barnslig og usmakelig!

 13. John 09/02/2012

  Hvordan er det mulig å ikke pule enten nedover eller oppover? For å unngå det må alle være like gamle, tjene like mye og ha samme jobb. Og hva er galt med frivillig sex mellom en yngre person og en eldre?

  Et så idiotisk tankegods må jo være innført av en feministsosialistisk organisasjon.

 14. Jan Bjørnebo 09/02/2012

  Kanskje ingen som husker hvordan i AUF plutselig hele lederstrukturen bestod av kjærestepar?

  Det er ingen god ide, da man er avhengig i selv ungdomspolitiske organisasjoner at fokuset er på POLITIKKEN og ikke på kjønnet.

  John, du har nok neppe tenkt godt igjennom hva du sier, å si nei til en som er i maktposisjon i ditt eget parti sin lille flørt kan være temmelig skummelt for ditt videre liv i politikken. Det er ikke alle som tar nei for et nei, og da er det temmelig befriende å ha noen regler som forhindrer.

  All heder til SU som skjønte dette lenge før alle andre.

 15. Godt skrevet og samtidig første gang jeg ser noe si høyt at ikke alle har de samme retningslinjene å gå etter i ungdomsorganisasjoner. Selv om det kanskje ikke var akseptert i EO tror jeg det skjedde. Både åpenlyst og i det skjulte. Uten at det egentlig fikk de store konsekvensene. Kanskje legger det grunnlaget for noen holdninger vi ikke ønsker?

 16. Veldig bra innlegg fra deg Olivia.

 17. Lars Jensen 09/02/2012

  Jeg vil tro at en mellomting vil funke best i det lange løp. Mennesker er mennesker og vanskelig å styre 100%. Likevel kan noen strukturer eller normer påvirke i noen grad. Tror personlig at en strategi for bevisstgjøring vil fungere bedre enn regler som er laget for å brytes. SU sitt regelsett vil jo aldri kunne bli vedtatt i en mer liberal organisasjon (avhengig om det er lurt eller ikke). Venstre ville neppe gå for noe som er det motsatte av egen politikk. På sikt blir det jo uansett interessant å se hvem som lykkes best.

 18. Marie 09/02/2012

  Ingen ros til Skei Grande fra meg..

  Maktmisbruk, ja, men glemmer vi at saken dreier seg om en voldtektsanmeldelse, en kriminell handling? Og er det ikke slik at et menneske er uskyldig inntil det motsatte er bevist?

  Vi kan alle være enige om at en nestleder i Venstre ikke skal under noen omstendigheter, og i hvert fall ikke på et arrangement i regi av partiet, ha sex med et medlem av Unge Venstre under 18 år. Man skal heller ikke bryte norsk lov ved å servere alkohol til mindreårige.

  Den ene etter den andre venstre politikeren uttaler seg om maktmisbruk og tillitsbrudd.
  Men hvem er egentlig den svake part?
  Vi er alle godt kjent med at det finnes mange menn i maktposisjoner som manipulerer og utnytter sin stilling eller sitt verv til sin egen fordel, men det finnes også mange jenter som kommer med falske anklagelser der ulike motiver, ligger i grunn.
  Det er et faktum at mange jenter har anklaget menn for seksuelle overgrep som de ikke har begått, og det mener jeg er noe av det verste man kan anklage en mann for. Det utløser en mistro i nærmiljøet, som han aldri vil bli helt kvitt, selv etter frikjennelse.
  For ikke å snakke om hva han selv og hans familie og venner må gå gjennom i en slik prosess!
  Men det største sviket i en falsk anklagelse om voldtekt, er mot oss kvinner!!
  Konsekvensene er at færre kvinner, som har blitt voldtatt og misbrukt tør å melde i fra, fordi de er redd for ikke bli trodd. Da mener jeg ikke nødvendigvis i rettsapparatet, men i hele sirkuset rundt en slik sak.
  Mareritt!!! Ringvirkningene rundt noe så vondt, er enorme!

  Derfor mener jeg at det er like viktig at ledelsen i Venstre, med Skei Grande i spissen, ikke bør konkludere så tidlig med at Solum Larsen har voldtatt denne unge jenta.

  I et intervju med nrk: http://www.nrk.no/video/skei_grande_om_voldtektsanmeldelsen/69CA46ED74687F98/

  sier Skei Grande: at hun fikk om dette på søndag og at dette er det verst tenkelige og bare fælt.. Venstre har prøvd å gjøre alt de kan ift å stille medisinsk, juridisk bistand og den medmenneskelige omsorgen de klarer å gi den unge jenta.

  Det er jo ikke til å misforstå at hun oppfatter hendelsen som et overgrep, siden dette er det verst tenkelige og bare fælt.

  Pressen vil alltid hause opp slike saker, da er det Skei Grande’s oppgave å roe ned situasjonen, til de vet hva som faktisk har skjedd. Som leder av et parti hadde jeg venta med mistroen og tårene.

 19. Kjell S 09/02/2012

  Dette synes jeg i beste fall kan kalles synsing eller sludder og vas.
  Om man puler seg oppover eller nedover, til Høyre eller til Venstre burde vel være revnende likegyldig så lenge man ikke bruker sex som ett virkemiddel for å få makt eller makten som et virkemiddel for å få seg sex.
  Er det sjefen som puler seg nedover når han høvler over sekretæren eller er det sekretæren som puler seg oppover når hun har sex med sjefen? Begge deler er vel like kjente fenomener historisk sett.
  Og Trine Skei Grande skal ha ros for sin håndtering av saken, men jeg vil faktisk minne om at det ikke var hun, en kvinne, som håndterte dette fra starten av. Det var faktisk en mann, Per A. Torbjørnsen, som tok tak i dette og som håndterte dette riktig når de var oppe i situasjonen.
  Og det blir en liten parallell til å pule oppover/nedover denne artikkelen også. Du velger å gi ros til en kvinne … for de er jo sååå omsorgsfulle og snille og i det hele tatt. Menn derimot … de er overgripere.
  Ikke skill på oppover eller nedover. Ikke skill på menn og kvinner. Skill på gode og dårlige handlinger!

 20. Pål Thygesen 09/02/2012

  Jeg har også vært sentralstyremedelem i Elevorganisasjonen og husker at vi hadde masse fokus på å ikke “pule nedover”. Det var et kulturskifte på et tidspunkt.

  Kanskje du kunne tatt forbehold om dette så folk som lesere Dagbladet ikke blir redd for EO? Etter hva jeg hører er det i dag ikke en gang alkoholkultur i EO.

 21. Geir Bergersen 09/02/2012

  Sex er selvfølgelig politikk, også for gamle gubber som har passert 30-år. Menn bør generelt sett holde smekken igjen, holde seg edru og unngå seksualiserte relasjoner med kvinner. Å løfte dette inn som en del av organisasjonspraksisen og å politisere seksuell praksis er sikkert sunt og viktig, for å løfte unge jenter fram. Men troen på at det finnes enkle løsninger på dette er jeg derimot skeptisk til. Ligger det ikke en enorm makt i å vurdere og sanksjonere hva slags sexrelasjoner som er legale eller ikke, i forhold til organisasjonskulturen ?? Finnes det absolutt ingen asymetri i dette ?? (Hvem skal være dommeren, finnes det ingen gråsoner?? ) Det jeg prøver å si at å rettningslinjestyrte personlige relasjoner, neppe er en garanti mot overgrep. Til syvende og sist handler dette om hvem du vil være i et møte med annet menneske.. Det er et indviduelt etisk valg som vi tar dag for dag. Nestlederen i Venstre misbrukte en ung jentes tillitt, og forgrep seg på hvordan eldre menn skal håndtere personlig tilitt. Men å tro at lyst og begjær kan vedtektsfestes, og at seksuell praksis utover det som er forbudt i norsk lov, kan og bør reguleres tror jeg bare driver oss lengre vekk fra å ansvarliggjøre det etiske minefeltet en hver personlig seksuell forbindelse er…

 22. Olivia Author
  Olivia 09/02/2012

  Takk Ane:-)

 23. Olivia Author
  Olivia 09/02/2012

  kanskje det, men fanget oppmerksomhet…

 24. Olivia Author
  Olivia 09/02/2012

  Ja, det er mulig for en person i en viktig posisjon å ikke ha tilfelig sex med “noen under”. Det viktigste er å være bevisst på at det er folk som ser opp til deg, hvis du har leder. Det handler om å være bevisst sin rolle og ikke misbruke posisjonen sin.

 25. Olivia Author
  Olivia 09/02/2012

  Jeg håper i hvertfall at denne debatten kan bidra til at organisasjoner (unge og voksne), næringsliv og arbeidsplasser får en bevisstgjøring rundt posisjoner og maktmisbruk. Det i seg selv kan være forbyggende.

 26. Olivia Author
  Olivia 09/02/2012

  Hei, jeg mener ikke at dette ikke kan skje i SU. Men jeg tror deres arbeid har noe å si. Det har noe å si for bevisstheten, og jeg tror det kan være forebyggende.

  Klart det finnes drittsekker i alle leir, men jeg tror en kultur der man snakker om dette, der man er bevisste på posisjoner og snakker om maktmissbruk o.l. motvirker dette til en viss grad. Mye handler om grensesetting og rolleforstårelse. Men det vil aldri utelukke at det ikke skjer.

 27. Andreas2 11/02/2012

  Og hva skjer når lokallagslederen og et “vanlig” medlem har sex, etterfulgt av at den ene eller andre eller begge finner ut at; -dette kan vi ikke drive med. Hvem tror du det er minst sannsynlig at kommer på det neste medlemsmøtet, lederen eller det ordinære medlemmet?
  Det er forskjell mellom å innlede et forhold og å tilbringe en natt sammen. Det andre har en tendens til å skape en sjenanse i ettertid, særlig hos den som står lavest i organisasjonshierarkiet, og nedoverpuling har dermed ofte den leie tendensen til å støte ut de som ikke orker å bli minnet på et privat feilgrep hver gang de er på et partiarrangement.

 28. Andreas2 11/02/2012

  Insinuerer du at “søren jeg angrer dagen derpå” er av nyansene som hører til i kategorien voldtekt? Det tror jeg i så fall er en definisjon du er ganske alene om.

  Følger du din egen logikk så handler grov vold også om flere nyanser. Alt fra å bli kastet ned en trapp til “søren jeg falt ned en trapp, og anmelder en fyr som sto i nærheten”.

  Skal like å se DEG få 5 år for den siste.