Voldtekt og rasisme

Det snakkes mye om rasisme i disse dager, og det med god grunn etter de dypt tragiske hendelsene 22 juli. Avissider skrives opp og ned om hvor de rasistiske holdningene kommer fra, og hvem som har skylda. Et annet ekko i mediene denne høsten har vært overfallsvoldtekter. I løpet av høsten har vi konstatert følgende:  voldtektsmannen er hovedsakelig ”ikke-vestlig”,  han har ”kulturproblemer” (i form av dårlig kvinnesyn), og/eller psykiske problemer.

”Disse to diskusjonene har ingenting med hverandre å gjøre”, sier du? ”nei vel” svarer jeg.

 

Hvorfor voldtar den “ikke vestlige” mannen?

Jeg kjenner et ubehag, langt ned i magen, over at hver gang jeg hører ordet voldtekt kommer spørsmålet om etnisitet opp. Det vi er interessert i å vite, er om han er ”norsk”. Siden menn med ”ikke-vestlig” bakgrunn er overrepresentert på statistikken over overfallsvoldtekter, trigges en diskusjon om “ikke vestlig kultur”. Vi må til bunns i hvorfor ”ikke vestlige” menn voldtar, da kunnskap er utgangspunktet for tiltak. Er psykiske helseproblemer diagnosen, er obligatorisk psykisk helsesjekk medisinen. Er “uhelbredelig” kvinnefiendtlig ”ikke-vestlig” kultur diagnosen, er løsningen utsending eller innesperring på asylmottak.

 

Hvem er voldtektsmannen?

Vi vet vi at de fleste voldtekter skjer i nære relasjoner, de skjer på fest og hjemme på soverommet, og ikke hovedsakelig på veien hjem fra byen. De fleste voldtekter anmeldes heller ikke. Terskelen for å anmelde sin kjæreste, sin bestevenn eller studiekompisen for voldtekt er betydelig høyere enn for å anmelde en fremmed for overfallsvoldtekt. Utgangspunktet for debatten om ”hvem voldtektsmannen er”, er derfor i seg selv høyst problematisk, da de fleste voldtekter med all sannsynlighet begås av blendahvite etnisk norske menn.

 

Voldtektsdebatt på ulike premisser

I en debatt om vold mot kvinner har spørsmålet om kvinnesyn og kultur en sentral plass.  Jeg reagerer derfor ikke først og fremst på at vi snakker om sammenhengen mellom kultur, kvinnesyn og voldtekt i ”ikke-vestlig kultur”. Det jeg reagerer på, er at vi ikke behandler voldtekter som skjer i ”etnisk norsk kultur” etter like prinsipper.

Voldtekter som skjer blant ungdommer og/eller på fylla, avgrenses til å handle om ”ungdomskultur” eller ”drikkekultur”. Det handler om at de unge drikker for mye, at kvinner er for fulle, at menn ikke forstår forskjellen på ”ja-signaler” og ”nei-signaler” og at ”ingen” veit hvor grensene går. Løsningen er derfor seksualundervisning. Det handler, derimot, ikke om kvinnesyn og kjønnsmakt eller for den saks skyld problematiske sider av vår norske og gjennompornofiserte kultur der ”grumsete” holdninger til kvinner lever i beste velgående. Og alle de tusenvis av relasjonsvoldektene, som skjer i hvert eneste år, hver eneste dag  (og ikke bare blant tenåringer på fylla ), hører vi svært lite om.

Det er denne avstanden, mellom hvordan vi tilnærmer oss ”den andres kultur” versus ”vår egen”, som har rasistiske undertoner. Det er komfortabelt å kaste stein i glasshus, og å gjøre dårlig kultur og kvinnesyn til et problem som ”de” har. Nei, vi har bare drita ungdommer som ikke forstår bedre, ”vi”? 

 

Nye oss og vi markører

Hvis vi skal operere med et skille mellom ”oss” og ”de”, vil jeg ta til orde for noen nye ” de og oss markører”.  Fra nå av skiller vi mellom de som har et dårlig kvinnesyn og de som ikke har det, mellom de som har psykiske problemer og de som ikke har det, mellom de som er kriminelle og de som ikke er det, og mellom de som voldtar (sine venninner, kollegaer, kjærester, samboere, ektefeller og/eller fremmede) og de som ikke gjør det.

 

Alvorlighetsgradshierarkiet

Så kan vi gjerne snakke om kultur. Men vi skylder vi ofrene og alvorlighetsgraden av alle voldtekter en debatt om som også inkluderer et kritisk blikk på egen kultur og eget kvinnesyn. Vi skylder også voldtektsofrene at vi tar hver eneste voldtekt like alvorlig, uavhengig av hvor og av hvem den har blitt utført. Det ikke finnes noen alvorlighetsgradshierarki, der noen voldtekter er ”verre” enn andre. Voldtekter er ødeleggende for alle som utsettes for det, men vi vier altså 99% av oppmerksomheten til i underkant av 1% av alle voldtektene som skjer – et anslag basert på at 110 overfallsvoldtekter er anmeldt i år, og et estimat på at det begås mellom 8000-16000 voldtekter hvert år. Siden den ene prosenten begås av “ikke-vestlige menn”, bidrar også denne fremstillingen til å skape et svært kunstig skille mellom “ikke vestlige” og “oss” som har lite feste i virkeligheten.

 

Og ikke misforstå meg, jeg mener ikke at vi skal snakke mindre om overfallsvoldtekter. Vi skal snakke mer om relasjonsvoldtektene.

 

Voldtektspolitikk på like premisser. Jeg håper det faller i smak. 

Jeg etterlyser derfor at Libe Riber Mohn også tar til orde for en psykisk helsesjekk av alle de tusenvis av menn og kjærester i dette landet som voldtar sine partnere og venninner. Jeg etterlyser også at FrP tar til orde for at alle de 8000-16000 mennene som er i faresonen for å voldta kvinner, sperres inne på lukkede mottak, og får sin oppholdstillatelse inndratt dersom de likevel skulle voldta. Det er fordi likestilling og et godt kvinnesyn er en verdi som kjennetegner ”oss”. De som ikke kan innrette seg, hører ikke til. Frp må gjerne begynne med sine egne. Hva med Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll som har blitt anmeldt for voldtekt denne høsten? Saken er riktignok henlagt (fordi den var foreldet), men med FrPs engasjement for voldtekt og etniske norske kvinner ve og vel, antar jeg at de likevel vil til bunns i saken? Jeg foreslår derfor av han sperres inne inntil saken er avklart (fordi han kan utgjøre en fare for norske kvinner), og at han mister oppholdstillatelsen dersom han blir funnet skyldig.

 

Begrepsavklaring:

”Ikke-vestlig kultur”: en fellesbetegnelse på alle kulturer i Sør-Amerika, Mellom Amerika, Midtøsten,  Afrika, og Asia.  Kulturene er nesten identiske med hverandre og kan derfor behandles som en. Kulturen kjennetegnes ofte av å være kriminell og av å ha et forferdelig kvinnesyn (i motsetning til oss).

 

 

Bilde:Rape__by_little_pretty, by cool_kunal_india@zapak.com´s photostream(CC BY-SA 2.0)


Om forfatteren

Malin

Malin

For meg handler feminisme om rettferdighet og frihet. Å skrive om feminisme er viktig, både for meg personlig, men også fordi jeg håper det kan bidra til mer debatt, refleksjon og kjønnsrettferdighet.

Visit Website

29 Comments

 1. Blendahvite voldtar mest.
  Selvsagt, siden de onde blendahvite er nå i kraftig flertall enda. Men rapporten til Oslo politi er fremdeles et bevis på at blendahvite er underrepresentert i alle kategorier som politiet operer med [1]. Så kan man sikkert hevde at dette er fordi Oslo er mer multikulturelt enn resten av Norge, og det kan kanskje være en del av forklaringen. Men det forklarer ikke andelen ikkevestlige kvinner som overnatter på krisesenterene [2].

  Tar man med i tillegg falske anklager så blir jo bildet enda “dårligere” for de som ønsker at man skal opprettholde tanken om at det skjer 16000 voldteker og voldtektsforsøk hvert år. Som NOU2008:04 beskrev som “konservative” anslag. De mener at det altså er langt høyere.

  Seksualundervisning.
  Ofte et “ess” som trekkes frem. Vel, for det første vil noe slikt i skoleverket ikke nå de ikkevestlige, for opplagt nok. De er aldri innom det norske skolevesenet.

  Så, om en ikke er villig til å ta med det etniske i denne diskusjonen spiller man seg altså ut på sidelinjen, og diskuterer om en situasjon som ikke stemmer med virkligheten.

  Henning Skumsvoll
  For 160.000 var ikke Bente Helland så veldig voldtatt allikevel. Men som Tove Smaadahl sa det for lenge siden; ingen kvinner lyver om voldtekt. Man bare husker “voldtekt” bedre når den som “voldtar” vinner nærmere 8 mill på lotto.

  Men det er vel de onde menn som i sin kraft av patriarkatet som gjør at man ikke tror et fnugg på Bente Helland. Politijurist Ingrid Thorsen, er en ond mann. Dessuten bommer du krafig da saken ikke er foreldet, dvs trakasseringsanklagene er foreldet. Voldtektsanklagen er ikke[3]. Den er frafalt fordi den ikke anses som voldtekt etter loven.

  Så den som bør sperres inne er forsåvidt deg, fordi du med viten og vilje bedriver falsk anklage. Men ingen fare. §208 i straffeloven beskytter kvinner for slikt[4].

  [1] https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf (side 53)
  [2]http://www.krisesenter.com/statistikk/PDFdocs/rapportering_krisesentrene2010.pdf (side 17)
  [3] http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-009.html#67
  [4] http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-023.html#208

 2. Malin Author
  Malin 05/12/2011

  thoresen sier også: “Det er viktig for oss å påpeke at det behøver ikke være noe motsetningsforhold mellom det at politiet har henlagt denne saken og at fornærmede likevel har opplevd dette som et overgrep. Politiet vurderer jo straffbarheten av handlingen, og vilkårene for det straffbare, men politiet tar ikke stilling til hvorvidt handlingen er klanderverdig.”
  Helland mener fremdeles at hun har blitt utsatt for klandreverdige forhold, og aksepterer ikke henleggelsen (som skjedde iløpet av et døgn). Jeg mener derfor at saken ikke er avgjort enda. Siden mye tyder på at at henning S kan ha et dårlig kvinnesyn, og muligens seksuelt trakasserer kvinner, så mener jeg at han etter kriteriene er i faresonen for å være en overgriper. For å være på den sikre siden mener jeg derfor at han burde sperres inne i sitt hjem, til vi har kommet helt til bunns i saken. det er slik frp vil behandle ikke vestlige.

  når det gjelder etnisk norske menn eller ikke-vestlige, så vet vi faktisk ikke hvorvidt den ene eller den andre er overrepresentert. Det er bare spekulering, men jeg blir ikke overrasket om norske menn stiller like godt i “klassen” som de ikke vestlige. Det er fordi de færreste voldtekter anmeldes og fordi de færreste kvinner som utsettes for relasjonsvoldtekt er å finne på krisesenteret.De er kanskje heller å finne på en oversikt over fysiske og psykiske sykdommer, eller mer korrekt psykosomatiske plager og posttraumatisk stress. Vi vet jo at det er flere kvinner enn menn som er sykemeldt, så kanskje 10 000 av dem er periodevis sykemeldt fordi de har blitt utsatt for overgrep. ikke vet jeg.

  om det så skulle vise seg at “ikke vestlige” voldtar mer enn etnisk norske, står likevel
  hovedpoenget i dette innlegget ved lag: alle voldtekter og voldtektsforbrytere må tas på alvor og behandeles etter rettferdige og like prinsipper. diskuter gjerne kultur, kvinnesyn og voldtekt, men gjør det også i vår egen kultur!

 3. Og det er forbudt å være klandreverdig? Skumsvoll har vært utro. Det er som kjent ikke straffbart. Så det er to parter som er klandreverdig. Ei som hopper i sengs med en gift mann, og den gifte mannens svik ovenfor sin partner. Men fremdeles finnes det intet straffbart i dette, og det er i allefall ikke straffbart og bør ei heller være det.

  Utsatt for klandreverdige forhold? Fra voldtekt til klandreverdig altså. Samtidig som andre kvinner i Frp-Kristiansand stiller seg undrende til Bente Helland sin versjon av Skumsvoll sin karakter. Så, hvem er det å tro? Alle de andre kvinnene eller Bente Helland, det er jo et dilemma. For enten lyver Bente Helland, eller så lyver de andre kvinnene. Catch-22 for deg uansett.

  Eneste måten du kan “redde” deg angående ikkevestlige er om du antar at ”blendahvite” kvinner anmelder ikkevestlige i større grad enn “blendahvite”. Så enten er du rasist, eller så er de kvinner som anmelder rasister. Nok en catch-22 for deg.

 4. Malin Author
  Malin 05/12/2011

  du er tydeligvis ikke interessert i å diskutere budskapet i dette innlegget norskgoy, og jeg er ikke interessert i å
  kverulere om utroskap og skillelinjer mellom klandreverdighet og straffbarhet, når det kommer til Hellands opplevelse av
  skumsvoll. poenget mitt står like soleklart, og det gidder jeg ikke gjenta for deg, da jeg har presisert det to ganger nå.

 5. Feigt. Men slik går det når man ikke får bruke sine propagandatriks uten motmæle.

 6. generasjonx 05/12/2011

  Det er absolutt ingen motsetning i å stadfeste at overgrep i majoritetsbefolkningen er like alvorlige som overgrep av “ikke-vestlige”. Overgrep bærer ingen hudfarge eller etnisitet, det er det man må løfte frem. “Din påstand” der ikke-vestlige er overreprsentert i statistikken som helhet, gir ingen mening sett mot teksten sitt hovedpoeng. Diskursen i norsk offentlighet enten det gjelder norske politiske partier eller aviser “løfter” frem ikke-vestlige voldtektsforbrytere. Det som derimot er underrepresentert i avisene er alle de overgrepene som skjer innad i majoritetsbefolkningen.

  Det å påstå at seksualundervisning eller andre virkemidler ikke har noen effekt spiller deg enda tydligere ut på sidelinja. For det stemmer ikke med virkeligheten. La oss komme oss inn på banen igjen. Skolen som integreringsarena inkluderer alle minoriter. Påstanden om at alle minoritetsbarn holder seg unna skolen bygger på flott vis oppunder din stigmatisering av minoritetene som villmenn. Sannheten er at mange minoritetsbarn er utdanningsvinnere i den norske skolen. Det er fordi så mange av de vet de må jobbe dobbel så hardt for å lykkes ut ifra sine forutsetninger.

  Seksualundervisning for begge kjønn – uavhengig av etnisitet som er uvesentlig markør- er derfor viktig for å få norske barn til å respektere hverandres grenser og seksualitet. Så la oss heller diskutere et samfunn med utgangspunkt i virkeligheten og ikke froskeperspektivet du her forfekter.
  Det er ikke slik at en ”ikke-vestlig” mann gjør et tydeligere overgrep. Den norske gutten som ikke forsto at jente som var drita ikke vil ha sex med han er i like stor grad en overgriper.

 7. @generasjonx 5 desember

  Min påstand? Påstanden er ikke min. Den er den norske politi (avd Oslo) sin påstand. Som er da en oversikt over anmeldte saker. Altså kvantifiserte, etterprøvbare tall og faktum. At de kan være falske er ikke tatt opp engang. Så om man antar alle disse anmeldte faktisk er sanne så må du, og artikkelskribent omgå et alvorlig problem; nemlig at ikkenorske er overrepresentert statistisk, og i flere kategorier faktisk i absolutte tall også.
  16000 er et tall som da går ofte igjennom, og som draes opp i media. Tallet er selvsagt tatt fra luften uten noe som helst fundament bortsett fra at man syntes det klang veldig bra. Det er opplagt at hudfarge har null betydning. Men om man skal prøve å late som at man setter igang tiltak så er det alltid en fordel å vite hva og hvor man skal sette igang tiltak. Det vil være fånyttes, å bruke tall man faktisk har og påstå at disse er irrellevante slik at man kan bruke mørketall, som nettopp er mørketall. Man vet intet om disse. Og hvis du ikke vil anklage de som anmelder for å være rasister så bør man anta at de som anmelder gjør dette i en lik mengde og forhold som eventuelle mørketall.

  Det er nå ikke innvandrere på 12 år som voldtar. De som anmeldes for voldtekt er i en alder når de ankommer dette land der de aldri er innom skoleverket.

  Den norske gutten er også dritas (forsåvidt alle i festkategorien). Så hvem er overgriper mener du? La dine fordommer flyte over.

 8. Ingrid
  Ingrid 05/12/2011

  Norskgoy:
  Poenget i artikkelen er at media fremstiller det slik at det kun er “de andre” som voldtar og begår overgrep – dette er ikke riktig selv om noen grupper er overrepresentert på (spesielt overfallls) statistikken. At du ikke kan ta det poenget er faktisk helt ufattelig. jeg driter i om noen nasjonaliteter eller asylsøkere er overrepresentert i Oslo statistikken når norske gutter og menn også begår overgrep.

  Ved å alltid se på de andre så ser man ikke lenger på seg selv.
  I tillegg så anmeldes “relasjonsvoldtekter” mindre – overfallsvoldteker er mye “enklere” å anmelde uansett hvem man er.

  Når det kommer til nasjonalitet på krisesenter så er mitt inntrykk etter noen foredrag at det i stor grad er en norsk mann i det forholdet, hva det har å si synes jeg er underordnet, men det synes kanskje ikke du?

  At gutten er drita gjør vel i denne sammenheng ingenting – alkoholpåvirkning (eller annen rus) har virkelig ingenting å si. Du skal hverken voldta eller bli voldtatt sjøl om du er full – om du er i “faren” for å voldta når du er full bør du heller holde deg hjemme.

 9. Malin Author
  Malin 05/12/2011

  gode innspill og refleksjoner, generasjon x og ingrid. norskgoy demonstrerer hvor viktig dette innlegget og en nyansering
  i denne debatten er, så takk til deg også norskgoy. Vi kan faktisk ikke vite hvem som voldtar mest,
  og det er faktisk av underordnet betydning i dette innlegget. all den tid etnisk norske menn voldtar, utøver seksuell trakassering
  eller annen form for vold mot kvinner, i er det behov for en debatt om hvorfor. den automatiske koblingen som gjøres mellom kultur,
  kvinnesyn og vold mot kvinner i ikke vestlig miljøer mener jeg tidvis er unaynsert, samtidig som fraværet av de samme koblingene,
  når vi snakker om “norsk kultur”, er påfallende. dette er problemets kjerne.

 10. generasjonx 06/12/2011

  Jeg lovet meg selv å ikke svare på denne, men nå gjør jeg det likevel. Jeg kommer til å angre siden jeg kaster bort tiden.

  Interessant at du henger deg opp i et poeng isteden fr å svare på posten min som helhet. Det later også til at du nedtoner argumentasjonen din etter eget forgodtbefinnende. Jeg kommenterer din opprinnelige post. Grunnen til at jeg trakk frem skolevesenet:

  “Seksualundervisning.
  Ofte et “ess” som trekkes frem. Vel, for det første vil noe slikt i skoleverket ikke nå de ikkevestlige, for opplagt nok. De er aldri innom det norske skolevesenet.”

  Jeg synes det var verdt å kommentere. Jeg orker ikke gå teksten din etter sømmene for å finne flere poenger av samme art. For å gjøre et poeng ettertrykkelig klart. Jeg tok utgangspunkt i det artikkelforfatteren tar opp til diskusjon og 1-2-3 så er du over på at denne posten må ta innover seg “overrepresentasjonen” av “ikke-vestlige” i kriminalstatistikker.

  Det kommer jeg ikke til å gjøre. Statistikk som denne har for stor feilmargin og uten å ta inn mørketall er den ikke statistisk signifikant. Datamaterialet representerer kun anmeldte voldtekter som leder til siktelse og det er det som er sentralt. Hvis du resonnerer litt videre fra anmeldte voldteker er du på vei inn i poenget i poenget mitt. Ved også å se nærmere på variablene og da spesielt dikotomien norsk/ikke-norsk. Den inkluderer da i praksis alt fra mennesker med to utenlandskfødte foreldre som har vokst opp i norge hele livet til en person som nylig har ankommet landet. Dette tydeliggjør også problemet med begrepet ikke-vestlig i skjæringspunktet identitet, etnisitet og nasjonalitet i et globalt samfunn. Datasettet som vi analyserer kan altså ikke brukes i en slik tabloid vinkling.

  Det er jo på et vis rørende at overgrep engasjerer deg – spesielt overgrep begått av i”kke-vestlige”, men jeg ser bare vikarierende motiver hele veien i argumentasjonen din. Hvis du hadde tatt tak i poenget som artikkelforfatteren vil diskutere hadde du startet i riktig ende. Så sett deg ned, les teksten en gang til, da har du et utgangspunkt for å kommentere.

  Og forresten, som kommentar til din anklage om propaganda og feighet. Hvis du hadde skrevet konstruktivt, invitert til debatt hadde folk som meg gått inn i diskusjon med glede og diskutert til sola står opp. Men hvis jeg vil ha usakelige diskusjoner som denne tar jeg heller turen bort på document.no

 11. @ Ingrid Dec 5, 2011

  Vel, tallene fra Oslo politi er da ikke til å misforstå. Det er ikke kun i overfallsvoldtektene utenlandske er i overvekt. Det er i alle kategoriene som politi opererer med. Fra rapporten som kom i mai 2011, side 55 [1], deles det opp i følgende kategorier; Festrelatert, Relasjon, Sårbarhet, Overfall og Annet.

  Er det galt å påpeke at “de andre” står for 2/3 av alle disse kategoriene samlet, når “de andre” er under 1/3 av befolkningen? [2]. videre kan man jo hevde at man heller vil fokusere på den store majoritet av befolkningen slik at man kan redusere 1/3 av anmeldte forhold, så er det realt nok om man faktisk innrømmer det. Særlig smart ressursutnytting er det iallefall ikke. Men det er jo nok av penger å hente fra et statsapparat som snart vil kalle de som er utsatt for voldtekt og uønsket tilnærmelser for “overlevende”, det tar jo noe tid før kulturen “over there” havner her i landet.

  Angående krisesenter så er det flott at du tar opp “harry mann fra bygda banker sin thaikone”, som selvsagt eksisterer. Tallene fra krisesenterene selv motsier det du hevder dog, selv om de også prøver seg med noen krumspring videre i teksten for å “skjule” at det faktisk er en sterk overvekt på momentet “de andre”. Side 29, kap 4.7.3, gir altså et annet bilde enn det du påstår [3]. Følgende står som første bolk i 4.7.3;
  På spørsmålet om overgripers opprinnelse var det mulig å sette flere kryss i 2010, og analysene viser at halvparten av beboerne rapporterte om en overgriper med innvandrerbakgrunn.

  Å stille kritiske spørsmål under foredrag har alltid en verdi.

  Angående rus, og siden §192 i straffeloven skal være “kjønnsnøytral” har man ikke anledning til å definere mannen som overgriper pr def. Eller finnes det en dypere logikk som tilsier at kvinnen alltid må være offeret, når begge er rusa?
  At man ikke skal, eller skal bli er kun et retorisk knep som ikke har noe med realitetene å gjøre. Verden er matrialistisk. Det som skjer skjer. Og det må man forholde seg til, og ta aksjon ut ifra. Å argumentere ut i fra hvordan man ønsker seg at realiteten er vil medføre at sjansen for å gjennomføre effektive tiltak synker som en stein.

  [1] https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf
  [2] http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo#Demografi
  [3] http://www.krisesenter.com/statistikk/PDFdocs/rapportering_krisesentrene2010.pdf

 12. @Malin Dec 5, 2011
  Så hva er da din konklusjon at blant ~1/3 av befolkningen i Oslo begår 2/3 av anmeldte handlinger?

  Og hvem som anmelder og hvem som er den anmeldte vet man veldig godt forsåvidt. Om man skal få ned totalen, om det skulle faktisk være ønsket, vil det være liten hjelp i å gå inn med tiltak på UiO f.eks eller i en lagerbedrift. Rent statistisk er en overgriper en utenlandsk person som ikke er i arbeid. Lik det eller ei.

 13. @generasjonx Dec 6, 2011

  Det kommer jeg ikke til å gjøre. Statistikk som denne har for stor feilmargin og uten å ta inn mørketall er den ikke statistisk signifikant. Datamaterialet representerer kun anmeldte voldtekter som leder til siktelse og det er det som er sentralt. Hvis du resonnerer litt videre fra anmeldte voldteker er du på vei inn i poenget i poenget mitt. Ved også å se nærmere på variablene og da spesielt dikotomien norsk/ikke-norsk. Den inkluderer da i praksis alt fra mennesker med to utenlandskfødte foreldre som har vokst opp i norge hele livet til en person som nylig har ankommet landet. Dette tydeliggjør også problemet med begrepet ikke-vestlig i skjæringspunktet identitet, etnisitet og nasjonalitet i et globalt samfunn. Datasettet som vi analyserer kan altså ikke brukes i en slik tabloid vinkling.

  Vel, mørketall bør for din del være nogenlunde jevnt fordelt over anmeldte og ”mørketall” som man antar eksisterer. Ikke at jeg har noen forhåpninger overhode at du vil forstå hva du faktisk her skriver; at norske kvinner (som er rundt 80% av de som anmelder) i større grad anmelder utenlandske enn norske. Og opp av pandoras boks dukker da altså ditt stempel ”rasist” ovenfor de som anmelder.

  Jeg gratulerer. Og taksonomi er et flott fag.

  Det er jo på et vis rørende at overgrep engasjerer deg – spesielt overgrep begått av i”kke-vestlige”, men jeg ser bare vikarierende motiver hele veien i argumentasjonen din. Hvis du hadde tatt tak i poenget som artikkelforfatteren vil diskutere hadde du startet i riktig ende. Så sett deg ned, les teksten en gang til, da har du et utgangspunkt for å kommentere.

  Takk for oppfordringen. Alltid hyggelig med mennesker som mener at andre ikke kan lese. Skulle nesten tro du har vært på kurs hos Karita Bekkemellem.

  Og forresten, som kommentar til din anklage om propaganda og feighet. Hvis du hadde skrevet konstruktivt, invitert til debatt hadde folk som meg gått inn i diskusjon med glede og diskutert til sola står opp. Men hvis jeg vil ha usakelige diskusjoner som denne tar jeg heller turen bort på document.no

  Du trenger ikke min tillatelse til å gå til document.no og Hans Rustad for så vidt, så ingen tvinger deg til å la være. Men det ville vært hyggelig å fokusere på de fakta som foreligger pr dags dato. Og ikke å argumentere som om mørketall er skjevt fordelt ved å påpeke at de som faktisk anmelder er en gjeng med rasister. Men for all del, hva enn som måtte gjør deg lykkelig.

 14. Ingrid
  Ingrid 06/12/2011

  Men problemet er vel ikke – norskgoy – at vi ikke vet at enkelte grupper er overrepresenterte – problemet er at nå virker det som (og også for deg) som at norske menn aldri aldri voldtar eller begår overgrep. Vi mentalt “frikjenner” alle som ser ut som oss – og det fører til en effektiv skjuling av det store antallet overgrep på landsbasis.

  Vi er – i åpenbar motsetning til deg – for å hindre voldtekt fra alle ikke bare de som er fra utlandet. Du baserer din enorme generalisering på et svært spinkelt tallmateriale fra Oslo. De er ikke korrigert for noe annet enn opprinnelse og gjør at man egentlig ikke kan slutte noe ut av de. Gjelder det alle innvandrerne, gjelder det de som kom for 5 år siden – gjelder det de som har vært her siden 70-tallet – gjelder det iranere eller somaliere?

  Dersom vi ikke vet det så bidrar du relativt effektivt til at alle ser stygt på folk som er mørke i huden uten at det trenger å være noen grunn til dette i det hele tatt. Det fremmer ubegrunnet hat og rasisme (i tillegg til en svært slitsom – vi skal beskytte våre kvinner holdning).

  Til straffeloven— Du svarte på et scenario skrevet av generasjonx angående en fyllevoldtekt med gutt-jente konstellasjonen. Det var dette jeg svarte på. Kvinner kan også (selvfølgelig) begå overgrep – det anmeldes riktignok bare svært sjelden. Straffeloven er faktisk kjønnsnøytral – og alle uansett skal ha beskyttelse mot overgrep. Min siste setning ser du kanskje også er kjønnsnøytral;)

 15. generasjonx 06/12/2011

  Nok en gang. Jeg kommer ikke til å kommentere posten din noe videre. Ta utgangspunkt i det jeg skriver isteden for å trolle rundt med feilslutninger.

 16. Malin Author
  Malin 06/12/2011

  min konklusjon er følgende, og følg godt med!

  1. dersom (noe jeg ikke tror er tilfellet) statistikken viser et riktig bilde over “hvem voldtektsmannen er”, står vi fremdeles igjen
  med at 1/3 av voldtektene begås av etnisk norske. regner vi det om til tall kan der være snakk om at ca 5000 voldtekter i
  året som begås av etnisk norske menn. med et så høyt tall trengs det en grundig debatt om hvorfor tusenvis av etnisk norske menn
  voldtar, som også inkluderer en debatt om vår kultur og vårt kvinnersyn.

  2. jeg er glad for at du er så presis at du skiver at overgriperen er utenlandsk og ikke er i arbeid. ovenfor skrev jeg at den automatiske
  koblingen som gjøres mellom kultur og vold mot kvinner når overgriperen er “ikke vestlige”, er unyansert. du peker her på to faktorer
  som kan være medvirkende årsak til voldtekt: ikke vestlig bakgrunn OG å stå utenfor arbeidslivet. Forskning viser at svært mange av overgriperne
  faktisk er menn som står utenfor samfunnet, eller arbeidslivet (uavhengig av hudfarge). At det kan være én sammenheng mellom sosial posisjon og voldtekt,
  er derfor sannsynlig. Jeg mener derfor at vi burde inkludere disse faktorene når vi vil til bunns i hvem overgriperen er, istedenfor å
  skylde alt på kulturforskjeller. Jeg mener ikke at sosial posisjon utelukkende forklarer voldtekt, men at det kan være medvirkende faktorer.
  Veiene til overgrep er sammensatt og mangesidig, da det både handler om kultur, mental helsetilstand og sosiale forhold
  osv. det er derfor ikke riktig å skylde alt på kultur, og svært uheldig for “vår” forståelse av oss selv, versus den andre, fordi det
  underbygger fordommer og rasistiske holdninger hos svært mange. denne rasismen får igjen ringvirkninger
  for tusenvis av uskyldige “ikke vestlige” menn som lever i dette samfunnet.

  Og så kommer du til å overlesse meg med statistikk som viser at “innvandrere flest” er arbeidsledige og har psykiske problemer.
  Ja, det kan hende at de er overrepresentert på en slik statistikk, ikke vet jeg. Men isåfall burde vi tillegge disse
  forklaringsfaktorene mer vekt. Gjør vi det, ser vi nye skiller mellom “oss og dem” som jeg skriver i innlegget mitt. da skiller
  vi heller mellm de som har et dårlig kvinnesyn og de som ikke har det, mellom de som har psykiske problemer og de som ikke har det, mellom de som er kriminelle
  og de som ikke er det, og mellom de som voldtar (sine venninner, kollegaer, kjærester, samboere, ektefeller og/eller fremmede) og de som ikke gjør det”.
  Osv osv.

 17. Malin Author
  Malin 06/12/2011

  Og By the Way norskgoy, du gjentar at feilmarginene da må handle om at kvinner anmelder flere menn som er ikke-vestlige,
  og at disse kvinnene isåfall er rasister.Jeg aner ikke om det er en sammenheng der, men jeg har aldri ment, sagt eller påstått at
  kvinner er mindre rasistiske enn menn. jeg ser derfor ikke bort fra at “ikke-vestlige” menn ameldes oftere, nettopp fordi vi mates med
  koblingen Ikke-vestlig og voldtekt konstant. Terskelen for å anmelde en ikke-vestlig mann man datet (og som voldtok),
  KAN være lavere enn for anmelde studiekompisen på master i samfunnsgeografi for å ha voldtatt på eksamensfesten.
  Dette er spekulalsjoner, men jeg ser altså ikke bort fra at terskel for å anmelde “ikke vestlige” er lavere, nei. så godt poeng (!), noen
  burde komme til bunns i nettopp det. For isåfall understreker det nok en gang behovet for å snakke mer om voldtekt i vår
  kultur, slik at terskelen for å anmelde også der blir lavere.

 18. @Malin Dec 6, 2011 ” Og By the Way norskgoy”
  Tallene er da såpass klare at det er to muligheter (hvis en antar alle anmeldelser er sanne); enten utfører utenlandske menn voldtekter i større grad enn deres andel i befolkningen eller så anmelder kvinner, som i all hovedsak er etnisk norske i større grad utenlandske menn enn norske. Og dette er intet nytt pr 2010, som er de siste tallene, men tallene et gjentakende mønster flere år bakover.

  Implikasjonene for de som anser utenlandske ”som uskyldige” og ønsket om å blåse opp tall som dekker §192 i straffeloven medfører at man står i et gedigent paradoks. Tallene stemmer altså overhode ikke med det en fremfører av argumenter. Så også her i denne artikkelen.

  Men hyggelig å se det rimelig rett ut at det er ikke voldtekt som er problemet, men at man impliserer at utenlandske menn voldtar. Litt som Kalvig/Ottar i Stavanger under taxivoldtektene da hun mente at det var ikke de som voldtok som hadde skyld, men den ”hvite mann” som ikke tok i mot de utenlandske. Mot slik en logikk kan man forgjeves prøve å forstå grunnlaget for å fremføre.

  ”daterape” ja, når kommer 1 av 4 påstanden?

  @Malin Dec 6, 2011 ”min konklusjon er følgende, og følg godt med!”

  1. Du er altså ikke interessert i få ned tall på voldtekter. Så lenge tallene impliserer at det er utenlandske som står bak. Og du eier frekkhetens nådegave og anklage andre for rasisme. 10000 voldtekter, om en skal ta tallene i NOU2008:04 for god fisk, er dermed utført av utenlandske personer om man generaliserer ut i fra Oslotallene.

  Du vil få ned i gruppen ”5000”, mens du vil la ”10000” ligge i fred fordi du føler det er rasistisk å gjøre noe med denne. Struts er et ord og bilde som dukker opp.

  2.Og da er det kanskje ikke så smart å ta inn utenlandske analfabeter? Det er jo noen som må lære de ordet ”nei”.

 19. @Ingrid Dec 6, 2011 ” Men problemet er vel ikke”

  Men problemet er vel ikke – norskgoy – at vi ikke vet at enkelte grupper er overrepresenterte – problemet er at nå virker det som (og også for deg) som at norske menn aldri aldri voldtar eller begår overgrep. Vi mentalt “frikjenner” alle som ser ut som oss – og det fører til en effektiv skjuling av det store antallet overgrep på landsbasis.

  Jo, man vet. At du ikke er villig til å vite er noe annet. Anmeldte saker er en god indikasjon på hvordan det står til med de berømte mørketall. Og det bør borge for noen stunder med fingeren godt plantet i jorden.

  For hvilket mål har du? Å få ned antall voldtekter?

  Hvis det siste spørsmålet kan antas å få et positivt svar bør en videre spørre seg selv; hvilke tiltak vil få ned tallene på en mest mulig effektiv måte.

  Din anklage om at norske menn og kvinner ikke “voldtar” tar jeg på kappen for din ideologiske vrangforestilling.

  Vi er – i åpenbar motsetning til deg – for å hindre voldtekt fra alle ikke bare de som er fra utlandet. Du baserer din enorme generalisering på et svært spinkelt tallmateriale fra Oslo. De er ikke korrigert for noe annet enn opprinnelse og gjør at man egentlig ikke kan slutte noe ut av de. Gjelder det alle innvandrerne, gjelder det de som kom for 5 år siden – gjelder det de som har vært her siden 70-tallet – gjelder det iranere eller somaliere?

  Nei du er ikke interessert i å få ned tall for voldtekter. Du er interessert å beskytte en gruppe som du mener trenger din beskyttelse; utenlandske personer. Å få ned voldtektstall er sekundært. Kostnaden er derimot at dine tiltak, hvis de virker, får ned antall voldtekter langt mindre grad enn om du hadde fokusert på der tallene sier at de skjer.

  For min del bryr jeg meg nada om en Bahai fra Iran voldtar blir sendt direkte til Evinfengselet. Selv om det er svært liten sannsynlighet for at denne vil utføre en voldtektshandling. På samme måte som jeg også ville sparket somalieren ut over Mogadishu med en lapp som sa at han hadde konvertert til jødedommen.

  Og før du anklager meg for å komme med spinkelt tallmateriale så bør du jaggu lese din bibel NOU2008:04 og spørre deg det eksakt samme spørsmålet. Mitt tallmaterial er i alle fall kvantifiserbart og etterprøvbart for hele tiåret som er bak oss.

  https://www.politi.no/oslo/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/Tema_166.xhtml

  Dersom vi ikke vet det så bidrar du relativt effektivt til at alle ser stygt på folk som er mørke i huden uten at det trenger å være noen grunn til dette i det hele tatt. Det fremmer ubegrunnet hat og rasisme (i tillegg til en svært slitsom – vi skal beskytte våre kvinner holdning).

  Hvordan kan du si at du ikke vet? Du har iallefall nå tall for 10 år bakover fra Oslo politi liggende rett foran dine øyne.

  At du ser stygt på andre mennesker er ikke min oppgave å rette på. Mine øyne er rettet på tallene. Og tall er fremdeles, sist jeg sjekket iallefall, rimelig universielle. Og ditt eget hat får du kontrollere selv.

  Beskytte våre kvinner? Hvor har du det fra? Kvinner bør da klare seg selv. Og derfor er jeg også for at §208 i straffeloven kun skal gjelde barn. Kalles ansvarliggjøring. Problemet er vel heller alle dine fordommer flommer over.

  Til straffeloven— Du svarte på et scenario skrevet av generasjonx angående en fyllevoldtekt med gutt-jente konstellasjonen. Det var dette jeg svarte på. Kvinner kan også (selvfølgelig) begå overgrep – det anmeldes riktignok bare svært sjelden. Straffeloven er faktisk kjønnsnøytral – og alle uansett skal ha beskyttelse mot overgrep. Min siste setning ser du kanskje også er kjønnsnøytral;)

  Jeg venter spent på dine mørketall.

 20. Malin Author
  Malin 09/12/2011

  Norskgoy: Jeg har ikke sagt at vi ikke skal jobbe med voldtektene i ikke-vestlige miljøer. jeg skriver i innlegget mitt av vi ikke skal
  snakke mindre om overfallsvoldtektene, men mer om relasjonsvoldtektene. her presiserer jeg at fokuset på relasjonsvoldtektene
  ikke skal gå på bekostning av overfallsvoldtekter. jeg skriver også i innlegget at jeg mener at en diskusjon om kultur, kvinnesyn og
  vold mot kvinner har en sentral plass i denne debatten. jeg reagerer derfor ikke på at vi snakker om dette i ikke vestlige miljøet
  (til tross for at jeg mener vi med fordel kunne være litt mer nyanserte og presise), jeg reagerer på at vi ikke også snakker kultur og
  kvinnesyn i “etnisk norske tilfeller”.

  jeg vil også anbefale deg å roe ned gemyttene litt norskgoy. jeg har ikke beskyldt deg for verken det ene eller det andre,
  jeg går heller ikke til personangrep på deg, eller tillegger deg meninger du ikke har. hvis du er interessert i en kontruktiv diskusjon burde
  du klare å oppføre deg og skille mellom person og sak. Det er greit at du er uenig og vil “korrigere”, men det
  passer seg ikke å skrive at jeg er feig, ikke intereressert i å få ned voldtektstallene, frekk, at jeg burde sperres inne, kommer
  med falske anklager, driver med propagandatriks, er en struts osv osv. Dette sømmer seg faktisk ikke.

  Hvis det er slik at du ikke kan fordra oss feminister og ikke heller er interessert i å høre på det vi sier eller mener, så
  er det kanskje dette bortkastet tid, norskgoy.

 21. Ingrid
  Ingrid 09/12/2011

  Oi Norskgoy – nå begynner du å bli rent mannevond.

  Du misforstår det jeg skriver på en måte som gjør at jeg rett og slett blir sur.

  Jeg vil først ta spørsmålet om tallmaterialet. Selv om du viser til anmeldelsestall så er ikke disse korrigert for noe. Hva du vil gjøre med folk får være opp til deg selv, men dersom vi ikke vet mer enn at noen voldtekter er begått av personer med norsk opprinnelse og at noen er begått av personer med utenlandsk opprinnelse så er det umulig å gjennomføre noen bedre rettede tiltak som du så ivrig etterspør. Innvandringsstopp er på mange måter ikke et virkemiddel som er rasjonelt å bruke. Jeg har personlig tro på holdningsopplæring – både i skolen, men også gjennom andre foraer. Grenser og forståelse av grenser tror jeg er viktig ikke bare for å unngå voldtekt, men også derfor.

  Til spørsmålet om hvor mange voldtekter som blir begått: NOUen du viser til anslår det slik at det er mellom 8000 til 15000 voldekter og voldektsforsøkt i året – anmeldelsestallene i Oslo vil derfor helt klart ikke et godt bilde på hva som er voldekter i Norge. De gir derimot ett godt bilde av anmeldelsetallene for voldtekt. Tall gir et bilde på det de gir – altså kun anmeldelsestallene. (Det finnes løgn, forbannet løgn og statistikk). I følge NOUen som du nevner anslår de at rundt 8 – 12 % av voldektene anmeldes. Dette er basert på flere større undersøkelser.

  Du har vel fortsatt ikke gitt noen gode forslag til å få ned voldekter selv.

  Jeg tror ikke du forsto hva jeg mente når du siterer det nest siste avsnittet. Les det en gang til så kanskje du skjønner at jeg er litt lei av en borgervern holdning som har vært litt i media i det siste – nettopp fordi det bidrar til en beskyttende machokultur som jeg ikke kan utstå.

  Jeg tror at alle kan begå overgrep – og at det er veldig rart å tro at kvinner ikke begår overgrep kun fordi det ikke anmeldes. Uten å gå i dybden så er denne artikkelen noe å lese. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=144379&a=2

 22. @Ingrid Dec 9, 2011

  Oi Norskgoy – nå begynner du å bli rent mannevond.
  Du misforstår det jeg skriver på en måte som gjør at jeg rett og slett blir sur.

  Du verden. Kan et avbrekk fra nett være en mulig aksjon å ta?

  Jeg vil først ta spørsmålet om tallmaterialet. Selv om du viser til anmeldelsestall så er ikke disse korrigert for noe. Hva du vil gjøre med folk får være opp til deg selv, men dersom vi ikke vet mer enn at noen voldtekter er begått av personer med norsk opprinnelse og at noen er begått av personer med utenlandsk opprinnelse så er det umulig å gjennomføre noen bedre rettede tiltak som du så ivrig etterspør. Innvandringsstopp er på mange måter ikke et virkemiddel som er rasjonelt å bruke. Jeg har personlig tro på holdningsopplæring – både i skolen, men også gjennom andre foraer. Grenser og forståelse av grenser tror jeg er viktig ikke bare for å unngå voldtekt, men også derfor.

  Korriger så meget du måtte ønske, men i såfall legg ved grunnlaget for korreksjonen. Det fremstår uansett som et smule pinlig forsvar, vil jeg påstå, av en irrasjonal “jeg vil redde innvandrere” fremfor å faktisk ta inn over seg at innvandrere er vesentlig overrepresentert i alle kategorier, og i absolutte tall i noen kategorier. Totalt med alle kategorier er de faktisk i flertall. Det gjelder da tall fra Oslo. Man skal bra korrigere om man faktisk skal få dette bildet noe vesentlig forandret. Tall fra de 3 største byene etter Oslo skulle ikke forundre meg å gi nogenlunde samme tall. Men man kan jo være like vage og runde i kantene som NOU2008:04, og gi tall fra de byene som går i alle retninger.

  Og når man igjen ser at det er de som kommer til landet nytter det svært lite med opplæring i skole og andre fora. Det første er av liten verdi fordi de aldri er innom den arenaen. Og den holdningsopplæring som hjelper er forsåvidt denne som ble brukt i Stavanger under taxivoldtektene (og falske anmeldelser) der følgende trussel fremføres på asylmottak; gjøres noe minste muffins blir det uttransportering med ekspressfart uansett hva det måtte medføre for den enkelte ved hjemsendelse.

  Videre. For fremtiden bør landet stenge for personer som ikke innehar noen som helst yrkestrening/erfaring/utdanning. Ellers kan du sikkert bruke all din energi på holdningsskapende arbeid i skolen.

  Til spørsmålet om hvor mange voldtekter som blir begått: NOUen du viser til anslår det slik at det er mellom 8000 til 15000 voldekter og voldektsforsøkt i året – anmeldelsestallen e i Oslo vil derfor helt klart ikke et godt bilde på hva som er voldekter i Norge. De gir derimot ett godt bilde av anmeldelsetallene for voldtekt. Tall gir et bilde på det de gir – altså kun anmeldelsestallene. (Det finnes løgn, forbannet løgn og statistikk). I følge NOUen som du nevner anslår de at rundt 8 – 12 % av voldektene anmeldes. Dette er basert på flere større undersøkelser.

  Den sier også at det er et konservativt anslag. Dvs at NOUen mener at det er langt flere. Det er selvsagt humbug med store kneløft, og uten noe som helst grunnlag som basis for å hevde. Spesielt om man tar det vanlige taktikken når de fleste slike spørreundersøkelser lages; “har du noen gang opplevd uønsket tilnærmelser”, og hvem har ikke det, og putter det inn i kategorien “voldtekt og voldtektsforsøk”. Men de nevner en dansk undersøkelse, tror jeg det var i en bisetning, som sier det kan være rundt 2000. Den sier de er en teit undersøkelse, og forkaster like kjapt som de bringte den opp. Man er altså på det nivået.

  Du har vel fortsatt ikke gitt noen gode forslag til å få ned voldekter selv.

  Jovisst, ett tiltak er beskrevet ovenfor. Som er ovenfor utenlandske borgere. Ellers kan man ta vekk §208 i straffeloven, og kun la den gjelde barn (dvs under 16). Straffeforfølge automatisk de som inngir falske anmeldelser med den samme strafferamme som den som ble anklaget stod ovenfor (gjelder også incestanklager). Ellers vil det å forby alkohol og legalisere cannabis være en god hjelp. Utopi den siste selvsagt her i dette land, men vil sannsynlighvis være det mest effektive tiltaket av alle tiltak. Legaliser og reguler sexarbeid, inklusiv det å kjøpe. Det ville igjen gjort det mulig for kvinner, menn og transseksuelle i yrket til å kunne samarbeide med politi/yrkesstolthet for å luke vekk locolocodelen.

  Arenaer der aggresivitet og vold får utløp under kontrollerte former er også områder en bør titte på. Dvs både feminine og maskuline former.

  Jeg tror ikke du forsto hva jeg mente når du siterer det nest siste avsnittet. Les det en gang til så kanskje du skjønner at jeg er litt lei av en borgervern holdning som har vært litt i media i det siste – nettopp fordi det bidrar til en beskyttende machokultur som jeg ikke kan utstå.

  Det kan jeg godt forstå. Spørsmålet er om du kan forstå den andre veien. Dvs feminisering av livet til den maskuline delen av befolkningen. Forstår du den så er vi på god vei til å møtes på gjensidigforståelsesveien et sted.

  Jeg tror at alle kan begå overgrep – og at det er veldig rart å tro at kvinner ikke begår overgrep kun fordi det ikke anmeldes. Uten å gå i dybden så er denne artikkelen noe å lese. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=144379&a=2

  Spennende artikkel (en kjapp overlesning til nå dog). For å gi tilbake en like spennende, spesielt i disse “nobel fredspris for kvinnerettigheter”; http://www.guardian.co.uk/society/2011/jul/17/the-rape-of-men

 23. ja norske menn voldtar også, men di kommer fra en kultur der voldtekt er en uting.
  Mange asylsøkere kommer fra kulturer der voldtekt ikke er en stor sak. Og enda verre, der det blir brukt som en strategisk taktikk i det militære.

  Så når du påstår at mennesker som har vokst opp i en kultur der det er uaktseptabelt og voldta, voldtar like mye om ikke mer, enn mennesker som kommer fra en kultur der det er “sosialt akseptert”,
  viser du en fantastisk ignorant holdning til virkligheten.

  Det er sikkert helt riktig at det er store mørketall på “blendahvite” voldtekter, men er nok like store mørketall på “asfaltsvarte(?)” også.

  Voldtekt skal vær og er, en uting. Norge er ett av di ledende landene på dette.

  Og for å bekrefte det for deg, ja det jeg skriver er rasistisk.
  Når du peker på forskjeller i raser blir det som regel det.
  Deal with it.

 24. Fredrik Weisethaunet 14/12/2011

  To korte poeng. Det første er at generaliseringer ikke tjener noen, uavhengig av om det er snakk om etnisk norske eller etnisk pakistanske eller en hvilken som helst annen etnisk gruppe.

  Vi vet at majoriteten av norske menn ikke voldtar, det samme gjelder også majoriteten av menn med innvandrerbakgrunn.

  Jeg mener oppriktig talt det er skammelig å hevde hverken det ene eller det andre. Menn som voldtar er syke. Normale, oppegående menn voldtar ikke. Jeg kjenner ikke en mann som synes voldtekt er greit, og jeg har ikke noe ansvar for voldtekter i kraft av hva jeg har mellom bena.

  Vi må slutte å ha denne tøysedebatten, hvor den ene siden roper om at jentene må kle på seg, og den andre om at menn må ta kollektivt ansvar og “skjerpe” seg. Begge deler er like flåsete. Kvinner må få gå slik de vil, kle seg slik de vil og ferdes hvor de vil.

  Samtidig tjener man ingenting på å fremstille mannlig seksualitet som grunnleggende kynisk, brutal og usympatisk. Sånn er ikke vanlige menn. vanlige menn er kjærlige, omsorgsfulle og vennlige. Voldtektsmannen er unntaket, og det er jævlig viktig å huske.

  Vi trenger en debatt om hva som skaper voldtektsmenn, og hva som gjør at så mange underutvikler empatiske evner. Før vi har den debatten, vil problemet aldri bli løst.

  Men du har rett, justert for folketall, er faktisk hvite overrepresentert på voldtektsstatistikken. Men den foregår på soverommet…

 25. Ja det var det jeg prøvde å få fram med min ikke fullt så stødige norsk kunnskaper.
  Du formes av ditt miljø. Så da er eneste logiske framgangsmåte mot dette problemet og få fram gode verdier i miljøet. Jeg ser rett å slett ikke noe annen praktisk løsning. Soveromspoliti tror jeg ikke hadde fungert.

  Men så lenge det er mennesker vil vi nok ha dette problemet, isåfal på ett eller annet nivå.
  Med tanke på at seksuele følelser er sterke og det seksuele “spillet” er komplisert for mange. Så med ett stort anntall mennesker kommer det nok alltid til å komme avik eller freaks om du vil.

 26. http://www.nettavisen.no/nyheter/article3307664.ece

  Man kan undre på hvor lang tid, og flere tall som må til.

 27. Joachim 06/02/2012

  Siden artikkelforfatteren tillater seg å be oss drite i statistikk under banneret av av hun ønsker mer datagrunnlag(noe som i seg selv er nobelt nok), og peke på enkeltsaker på høyresiden(Gud, så oppfinnsomt), så tillater jeg meg å gjøre det samme. Her er tre kjekke innvandrerungdommer som påstår de snakker “sannheten”.

  http://www.youtube.com/watch?v=3HNcgPR1hW8

 28. John 07/02/2012

  Nok en gang en feministsosialist som debatterer ut fra hun mener hvordan verden bør være, snarer enn hvordan den ER.

  Man velger å se bort fra de tallmateriale som faktisk foreligger (som forteller en sannhet som ikke ideologisk ønsket), og fantaserer om et fiktivt mørketall (som forteller den idologiske sannhet).

  Sitat: “de fleste voldtekter med all sannsynlighet begås av blendahvite etnisk norske menn.”

  Det er en påstand det ikke finnes noe som helst belegg for. Fakta er at de aller fleste voldtekter beviselig begås av utenlandske menn.

 29. Joachim 07/02/2012

  Jeg skjønner artikkelforfatterens poeng, og det er absolutt interessant å vite mer, både iforhold til voldtekter generelt, men også mtp. på integreringspolitikk. Men hun skal trå veldig varsomt med å dra konklusjoner for her. Det er en undertone i det hun sier som både beskylder en gruppe folk for rasisme og for handlinger uten at hun egentlig har belegg for det. Og det får meg nok en gang til å tenke at feminister er noen paranoide, selvgode moralister.