Por favor – sett kvinnesak på dagsorden!

Kjersti Kanestrøm Lie er dagens gjesteblogger:

”Hvis det var menn som fødte barn, ville abort vært lovlig”

, sier Odaymara Cuesta fra hip-hopgruppa Krudas Cubensi fra Cuba. Hun er en av de mange kvinnene vi møtte på vår reise, i jakten på å forstå den latinamerikanske feminismen og for å lage en radioserie om den.

Gjennom seks uker reiste vi fra Mexico, gjennom Guatemala til El Salvador og videre til Honduras. Vi oppsøkte kvinner fra ulike sjikt av samfunnet, med ulike utgangspunkt og med ulike tanker om løsninger på sine problemer. Felles for dem var at de alle var opptatt av likestilling og opptatt av å bedre kvinners rettigheter.

De fire landene vi besøkte har mange fellestrekk. Vi kjenner dem gjennom norsk media som voldsherjede og udemokratiske og med en historie fylt av kupp og borgerkrig.

En kvinnelig arbeider på maquilafabrikken (tekstilfabrikk) Cazadores i San Salvador, El Salvador, får sjekket vesken sin på vei ut etter endt arbeidsdag. Maquilaindustrien er kjent for svært dårlige arbeidsforhold og lønnsvilkår. De aller fleste ansatte er kvinner.

Men vi hører sjelden om historiene fra grasrota, der folk organiserer seg og engasjerer seg for å endre samfunnet til det bedre. I et samfunn der demokratiet lever harde kår og der vold er en kontinuerlig trussel, lar ikke folk seg kue. “Sandra” er en av de mange kvinnene vi ble kjent med på vår reise. Hun var en av mange kvinnelige guerilliasoldater under den 12 år lange blodige borgerkrigen i El Salvador.

En lang vei å gå

Vi påstår i vår radioserie at kvinner historisk sett er de store taperne i Latin-Amerika. Men i denne serien møter vi ikke kvinnelige tapere – tvert imot. Vi møter kvinner som kjemper hver dag for å bedre kvinners situasjon på helt ulike arenaer og som til dels lykkes i sin kamp.

Likevel, til tross for at det har dukket opp flere progressive regjeringer på det latinamerikanske kontinentet, som har et større fokus på jevn fordeling av velferdsgoder enn tidligere, er det en lang vei å gå før utjevninga er rettferdig.

Få regjeringer setter kvinnesak på dagsorden og dermed går den skeive fordelinga ofte utover kvinnene.

Kampanje mot vold mot kvinner i Suchitoto, El Salvador. Disse stensilene ble trykket på husvegger etter at de som bodde der gav sitt samtykke. "I dette huset vil vi ha et liv fritt for vold mot kvinner".

Utfordringer i kø

– I El Salvador kom venstresida til makta for aller første gang i 2009, men på kvinnefronten har ikke den nye regjeringa vært stort bedre enn den til dels ekstreme høyresida som har styrt i uminnelige tider. Fremdeles er kun 21,4 % av representantene i parlamentet kvinner. I regjeringen er andelen bare 17,3 %. På landsbasis er det 262 kommuner, men bare 29 av ordførerne er kvinner. Kvinneandelen i politikken er på stedet hvil.

– Når menn styrer politikken, settes sjelden ”kvinnesaker” på dagsorden. Det er en av flere årsaker til at det fremdeles nulltoleranse for abort i syv latinamerikanske land og strenge abortrestriksjoner i mange flere.

– Med høy arbeidsledighet og en norm som sier at kvinner styrer hus og hjem, mens mannen tjener pengene, hjelper økte lønninger og pensjoner i offentlig sektor lite for kvinnene, som ikke har en jobb å gå til. Og de kvinnene som får seg jobb blir ofte ansatt i ”kvinneyrker”, med dertil lave lønninger.

I maquilaindustrien er om lag 85 prosent av de ansatte kvinner. En bransje der arbeidsforholdene er elendige, fagforening et fyord og der graviditet kan bety kroken på døra.

– Vold mot kvinner er et høyaktuelt tema i landene vi besøkte. Ifølge FN toppet Honduras i 2010 statistikken over flest drepte i verden, med sjokkerende 82,1 drap per 100 000 innbyggere. I El Salvador var tallet 66 og i Guatemala 41.

Av disse drapene er det mange kvinnelige ofre. Fenomenet “femicidios” (kvinnedrap) preger alle landene vi besøkte, og blir ofte nevnt i sammenheng med gjengkriminalitet, narkotrafikk og prostitusjon. Statistikk fra kvinneinstituttet ISDEMU, i El Salvador, viser at 116 kvinner er blitt myrdet i løpet av årets to første måneder, i et land på størrelse med Nord-Trøndelag fylke.

"Sandra" er en av de mange kvinnene vi ble kjent med på vår reise. Hun var en av mange kvinnelige guerilliasoldater under den 12 år lange blodige borgerkrigen i El Salvador.

Hør vår radioserie

Vi startet med å jakte på den latinamerikanske feminismen, men endte med å møte kvinnekamp på ulike arenaer der begrepet feminisme i seg selv ikke nødvendigvis er mest relevant, men der utfordringene er mange og kvinnene er sterke og målbevisste.

Gjennom fem episoder kan du treffe en rekke sterke kvinner som hver dag arbeider for en bedre hverdag, på sine respektive arenaer.

  • Episode 1: Hva er feminisme og hva er machisme?
  • Episode 2: Maquilaindustrien og fagforening – kan de forsones?
  • Episode 3: Kvinnerevolusjon i musikken.
  • Episode 4: Abort og vold mot kvinner.
  • Episode 5: Kvinner i konflikt – er de glemt?

Kjersti Kanestrøm Lie jobber som journalist og har flere års erfaring fra radiOrakel. Hun har også mange år bak seg som aktivist i Latin-Amerikagruppene i Norge. Kjersti har tatt bildene i dette innlegget.

Hun har laget radioserie sammen med:

Ingrid Fadnes. Hun jobber som freelancejournalist og skal være koordinator for Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigader i Chiapas fra og med januar 2012.

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.