Papirløse fortellinger

 

Ingen vet hvor mange de er. De færreste av oss vet hvem de er. Vi kaller dem papirløse.


Uten lovlige oppholdspapirer
Papirløse er mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlige oppholdspapirer. De er altså ikke papirløse i den forstand at de ikke har identifikasjonspapirer. Men de er i Norge uten å ha papirer på at vi – Staten Norge – syns det er greit.

 

SSB anslo i en rapport fra 2008 at det var i overkant 18 000 irregulære innvandrere i Norge. De understreket at tallene var veldig usikre, og at beregningene viste at det kan være snakk om mellom 10 000 og 32 000 mennesker. Mange har bodd i Norge i årevis. Anslagsvis har mellom 1500 og 3000 levd i Norge i over 5 år. Noen så lenge som 17 år.

 

Ulike skjebner
Ifølge SSB-rapporten er ca 12 000 av de 18 000 forhenværende asylsøkere som har fått endelig avslag. Mange av dem er såkalt ureturnerbare. Det vil si at sikkerhetssituasjonen i landet de skal sendes tilbake til er så alvorlig/usikker at Norge anser det for umulig å sende dem hjem.
Andre er mennesker som aldri har søkt asyl eller registrert seg hos norske myndigheter på noe annet vis. Andre har mistet eller ikke fått informasjon om oppholdstillatelsen sin. Noen har hatt lovlig opphold på grunn av jobb, men mistet jobben og dermed også oppholdstillatelsen. Noen papirløse har klart å etablere seg med egen leilighet og livnærer seg enten gjennom legalt eller svart arbeid. Fram til nylig har en del fått utstedt skattekort til tross for at de ikke har oppholdstillatelse. Andre overlever gjennom grov utnytting på arbeidsmarkedet, med lønn ned til 20 kroner timen og kummerlige boforhold på arbeidsstedet. Noen overlever ved å selge sex, enten ved å prostituere seg åpent, eller ved å bo hos noen som forventer seksuelle gjenytelser. Andre er hjemløse og bor og oppholder seg ute, og lever av å pante flasker eller lignende.

 

Felles usikkerhet
Felles for dem alle er at tilværelsen deres er preget av ekstrem usikkerhet og uforutsigbarhet. For mange også av ekstrem sosial nød. De er blant de svakeste og mest utsatte i vårt samfunn. Mange kommer fra verdens mest urolige områder, med opplevelser på netthinnen vi knapt kan forestille oss. De er nesten uten rettigheter. En høy andel lever med varige, og i en del tilfeller alvorlige, helseproblemer av både fysisk og psykisk art.

 

Norge er ”tøffest i gata”
Norge er blant de strengeste landene i EU i sin politikk overfor papirløse. Det store flertallet av EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, der man for eksempel har gitt papirløse som har bodd i landet over lang tid amnesti. Det handler først og fremst om humanitære hensyn. Om respekt for grunnleggende menneskeverd. Organisasjonene bak kampanjen Ingen mennesker er ulovlige skriver: ”Det finnes her et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land”. Hvorfor skal Norge være verst i klassen? Samtidig har også regularisering en annen begrunnelse: det mer pragmatiske hensynet til kontroll over arbeidsmarkedet og ønsket om å motvirke en stor, svart arbeidssektor med høy grad av utnyttelse av sårbare mennesker.

 

Papirløse fortellinger
De er på mange måter en ny underklasse. En usynlig underklasse.

Marco Demian Vitanza og Marius Havik ville gi de papirløse et ansikt, en scene. Den 7., 12. og 14. desember setter de opp forestillingen “Papirløse fortellinger” på Nationaltheateret. De skriver om forestillingen: “Det norske lovverket har skapt et system hvor noen mennesker blir behandlet som mennesker, og andre mennesker blir behandlet som nesten-mennesker, uten rettigheter, uten papirer. (…) Det er lett å usynliggjøre dem – hvis vi vil. PAPIRLØSE FORTELLINGER gjør akkurat det motsatte.”

Seks papirløse møter hver sin skuespiller, og i samarbeid har de laget en fortelling om den papirløses livssituasjon som de spiller for publikum. Fortellinger om møtet mellom mennesker bosatt i Norge – så like og så ulike.

Ta turen til Nationaltheateret og få en påminnelse om at mennesker uten papirene i orden, også er mennesker. Helt ekte mennesker.

 

Les mer om forestillingen her: http://www.facebook.com/events/248220208570930/
Lær mer om papirløse og deres situasjon på denne nettsiden: www.papirlose.no

Kilder:

Kirkens bymisjon: http://www.bymisjon.no/PageFiles/5736/Papirlose%20migranter%20rapport.pdf

NRK: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7478076:

www.papirlose.no

Bilde:

bedre_rettigheter_2, fotograf: Rødtnytt, (CC BY-SA 2.0).

Om forfatteren

Nora

Nora

Jeg er 28 år, jobber som daglig leder på SVs partikontor og er leder av Oslo SV. Jeg samler på mye rart og er glad i planter, våren på St.Hanshaugen, en god kopp kaffe og snille folk.

Visit Website

One Comment

  1. Husk å bestille billett til Papirløse fortellinger i Nationaltheatrets billettluke. Tlf: 815 00 811.
    http://nationaltheatret.no/Papirl%C3%B8se+fortellinger.b7C_wJHO1g.ips