Venstresiden – på stedet hvil

Nesten daglig kan man høre og lese synspunkter om venstresiden. Disse kan vel kort deles inn i patologiske utsagn (venstresiden ligger nede, er på vei mot stupet, erklæres fallitt, elendig valg/meningsmålinger for hele venstresiden) og desperat-optimistiske utsagn (kommunikasjonsutfordring, hvor går venstresiden med påfølgende velmenende råd om fokus eller bredde, miljø eller arbeiderbevegelse osv osv).

I kontrast til dette, vil jeg be alle dere som tilhører venstresiden om å holde stø kurs. Hvorfor? Fordi vårt reelle demokrati trues. Hver eneste dag.

Av med keiserens nye klær

Hver dag legger interesseoganisasjoner frem nøye planlagte fremstøt. Jo mer som er klart på forhånd, jo større sannsynlighet for å få saken på trykk eller via eteren. Målet med oppslagene er ikke å informere, men å få leser/lytter til å være støtte opp om forslaget. Å fremme egne synspunkter er underordnet det å etablere nye sannheter. Innpakningen er altså viktigere enn innholdet

Senest i går (07.11.11) ble det sagt på P2s “Politisk kvarter” at lederlønninger var viktig for å få den rette lederen. Gjelder dette prinsippet kun for ledere? Bør det ikke også gjelde andre grupper det er utfordrende å få kvalifiserte søkere, som feks hjelpepleiere? Realfagslærere i barneskolen?

Selvsagt ikke. Poenget med innlegget er ikke at vi bør lønne viktige samfunnsgrupper, men at noen samfunnsgrupper bør lønnes høyere. Daglig trues vi av egoisme tyllet i retorikk. Politikere fra hele det politiske spekteret vandrer mellom politikk, presse og kommunikasjonsbyråer.

I juridisk forstand er demokrati at alle har rett til å stemme. I den virkelige verden handler det om en reell mulighet til å sette seg inn i hva de ulike partiene står for. Når Høyre på sitt landsmøte har forbud mot å snakke økonomi, er det en måte å hindre reelt demokrati. På samme måte er det direkte villedende å hevde at arbeidsgiverorganisasjoner ønsker flere midlertidige ansettelser fordi de ønsker flere i arbeid. Et mer fleksibelt arbeidsliv betyr for dem mer makt til arbeidsgiver, og dermed mindre til arbeidstakeren.

Åpenhet om penger til tåkeprat og tilgangskort

Det bør være tindrende klart hvem som betaler for påvirkning og hvem som utfører dette. For meg er det helt ubegripelig at vi skal ha et samfunn hvor retorikken skal vinne valg. Det bør derfor være

1) full åpenhet om hvor mye penger politiske partier, interesseorganisasjoner og selskaper bruker på kommunikasjonstiltak

Dette vil feks synliggjøre hvor mye oljebransjen bruker å skaffe seg tilgang til politikere, i motsetning til den summen naturvervorganisasjonene har mulighet til.

2) full åpenhet om hvem som er lobbyister og hvem de jobber for

Dette er den gode gamle øvelsen om å vise hvilken hatt man har på seg. Sykepleiere, byråkrater og butikkmedarbeider klarer fint å være profesjonelle i jobben sin. Det bør også kommunikasjonsfolket klare. Fordi det er mange som ansettes i kommunikasjonsbransjen nettopp på grunn av sitt nettverk, bør det være tydelig hvem som jobber med hvilke saker.

3) ta adgangskortet til folk som har sluttet

Det er helt vanlig prosedyre å levere tilgangskort når man forlater en arbeidsplass. Så hvorfor i alle dager har tidligere stortingsrepresentanter tilgang til Stortinget på livstid? Dette må da være en anakronisme som ved en feiltagelse ikke er fjernet?

Politikk fremfor retorikk

For de som står på venstresiden handler politikk om reell endring og ikke ord. Frihet betyr frihet for alle (ikke at noen skal braute seg frem på bekostning av andre), likestilling betyr reell valgfrihet (ikke fastlåste tradisjoner) og arbeidstaker bør ha trygge rammer (det er nå tross alt slik at arbeidsgiver bestemmer det meste). I bunn for all politikk ligger solidaritet, ikke ønske om makt for å fremme egeninteresser. Derfor må feminister, arbeidere, miljøvernere, fredsforkjempere og alle andre som tilhører venstresiden fortsatt holde stø kurs.Venstresiden har ikke tapt av noen dårlige valg eller tilbakeslag. Vi taper den dagen vi lar retorikk være viktigere enn politikk.

1. mai 2011 Oslo| Sosialistisk Ungdom (SU)| CC BY-ND 2.0

Lansering av Nøkkelhullsmerket|Helse- og omsorgsdepartementet|CC BY-ND2.0

The emperors new clothes|Al_HikesAZ|CC BY-NC 2.0

Om forfatteren

Susanne

Susanne

Partipolitisk uavhengig byråkrat som innerst inne er rabiat radikaler. Er Østkant-patriot, og lar seg lett hisse opp i diskusjoner om forskjellene i Oslo. Blir irritert av mannsjåvinister, kjærringprat, smalltalk, broilere, folk som ikke er prinsippielle, og de som vi fortjener å ha det bedre fordi vi tilfeldigvis ble født i Norge eller i en rik familie. Altså: folk flest. Blir blid av å røyke, drikke vin, gå på ski, få skryt og å være sammen med gode venner. Kaster ofte bort tiden på meningsløse dataspill.

Visit Website

Comments are closed.