Nå samler vi Oslo

Valgkampen starter veldig annerledes enn noen kunne ha forestilt seg. Mange er enda i sorg, ikke alle er klar for valgkamp, og mange spør hvordan valgkampen vil arte seg og hva som vil bli diskutert. Jeg vil fortsette å jobbe for det jeg alltid har jobbet for – et solidarisk, rettferdig og inkluderende Oslo, men viktigere enn før blir det å samle Oslo. For selv om vi har stått samlet i de siste ukene, er Oslo en delt by med store inntekts- og klasseforskjeller mellom Øst og Vest, der en gutt som vokser opp på østkanten forventes å leve 13 år kortere enn en gutt som vokser opp på vestkanten. Det er store forskjeller i byen vår, det er derfor denne valgkampen må handle om å samle Oslo. Dette gjør vi ved å satse på velferd og boligpolitikk, samtidig som vi sier nei til rasisme.

Like muligheter
De store inntekts- og klasseforskjellene i Oslo gir folk svært ulike utgangspunkt i livet. Hva foreldrene dine tjener spiller inn på hvordan du gjør det på skolen, det styrer muligheten til å komme inn på boligmarkedet og hvor god helse du har. Å sikre alle et godt og solid offentlig velferdstilbud reduserer ulikhetene, og gir folk like muligheter. Dessverre har ikke høyresida, som i 16 år har styrt Oslo, hatt som mål å redusere forskjellene. Høyres sosialbyråd Anniken Hauglie sa rett ut at «det var ikke hennes oppgave å redusere forskjellene i Oslo». Der er vi uenig! Nå er det tid for et velferdsløft. I de neste årene må vi ruste opp velferdstjenestene med flere lærere i skolen, gratis aktivitetsskole (SFO) og bedre eldreomsorg. Vi må også øke bevilgningene til bydelene og satse stort på kollektivtransport.

En bolig til alle
Boligprisene i Oslo er skyhøye. Mange har problemer med å betale lån og husleie og unge sliter med å komme inn på boligmarkedet. Det knallharde boligmarkedet skaper også segregering: Når inntektsnivået vårt bestemmer hvor vi kan bo blir forskjellene mellom ulike bydelene i Oslo store, mens mangfold internt i bydelene kan bli fortrengt. Tydeligst blir dette når noen skoler opp uten en eneste elev med minoritetsbakgrunn, mens andre skoler nesten bare har elever med minoritetsbakgrunn. En aktiv boligpolitikk med flere billige offentlige utleieboliger og studentboliger kan være med å hjelpe unge inn på boligmarkedet og dempe presset i markedet, samtidig som det gir flere muligheten til å bosette seg på ulike steder i byen.

Nei til rasisme
I de siste årene har stadig flere minoriteter opplevd økt diskriminering og fordommer i hverdagen, på skolen og i arbeidsmarkedet. Jobbsøkere med utenlandske navn opplever ikke å bli innkalt på jobbintervju selv om de er godt kvalifiserte. Minoritetsungdom nektes å komme inn på enkelte utesteder og i den offentlige debatten mistenkeliggjøres mennesker på bakgrunn av etnisitet, språk og religion.

Etter sommerens terrorangrep har vi igjen sett hvor skadelig fremmedfiendtlige og rasistiske holdninger kan være, og på nytt viser det hvor viktig det er å jobbe mot denne diskrimineringen. Å øke andelen minoriteter blant kommunale ansatte, ta en oppvask i utelivsbransjen, tilby gratis norskkurs til alle som ønsker det er noen tiltak kommunen kan iverksette. Å ta et oppgjør med egne holdninger er starten på arbeidet mot rasismen.

Men holdninger til innvandring og inkluderingsspørsmål handler også om klasse. Å satse på velferdsordninger og å skape en rettferdig boligpolitikk er derfor god integreringspolitikk samtidig som det reduserer forskjellene mellom folk. Slik skaper vi ikke bare større likhet mellom fattige og rike, men også mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen. Slik vil vi samle Oslo!

 

Ingvild S. Reymert
5.kandidat på bystyrelista til Oslo SV
(Innlegget ble publisert i Klassekampen lørdag 13.august i forbindelse med valgkampåpningen)

Les om meg på TV2s velgerprofil
Les mer om hva SV i Oslo går på valg for her

 

Noen innlegg og utspill jeg har skrevet i det siste:

Sats på studentene (utspill i Universitas)

Likestilling for fremtiden (leserinnlegg i Dagsavisen)

Kampen for europeiske velfersordninger (leserinnlegg i Namdalsavisa)

Vår kamp i Oslo (leserinnlegg i Klassekampen)

Om likelønn (leserinnlegg i Namdalsavisa)

 

 

 

 

 

 

Om forfatteren

Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Jeg er 28 år og brenner for solidaritet, rettferdighet og miljø. Jeg er fast representant for SV i bystyre i Oslo, der jeg jobber for en by der det er mindre forskjeller på folk. En rettferdig boligpolitikk, et arbeidsliv der alle har ett på hele og faste stillinger og likestilling er tre av mine kampsaker.

Visit Website

Comments are closed.