Vold mot kvinner og eierskap

FOKUS-leder Gro Lindstad gjesteblogger direkte fra i UN Women-møte i New York:

For tre år siden jobbet jeg i UNIFEM (nå UN Women) i New York. Et av hovedområdene i strategien vår var vold mot kvinner. Mange mente at dette var området som burde har vært Tusenårsmål 9, men som aldri ble foreslått da disse ble opprettet. Arbeidet globalt for å bekjempe all vold mot kvinner avspises med småpenger fra verdens regjeringer og i FN- sammenheng fra organisasjonens medlemsland. FN har et eget fond med formål å eliminere all vold mot kvinner, og medlemslandene oppfordres til å frivillig bidra til fondet, slik at det kan dele ut midler til gode prosjekter og tiltak rundt om i verden. Det er en gang i året mulig for organisasjoner og grupper å søke på disse midlene. I 2009 hadde fondet 20 millioner amerikanske dollar (ca. 110 millioner norske kroner) til fordeling. Samtidig kom det inn svært gode søknader på totalt 500 millioner USD (ca.2,8 milliarder NOK).

Omtrent samtidig som jeg begynte i jobben min i UNIFEM opplevde jeg også å høre en del lands ledere og ansatte i utenriksdepartement og utviklingsfond som SIDA og Norad starte en ny ordbruk og vinkling på jobbing med vold mot kvinner. Det ble snakket tydeligere og tydeligere om å involvere menn og gutter, og når medlemsland skulle bidra med midler til prosjekter spurte de oftere og oftere om hvordan man ivaretok involvering av menn og gutter for å ende vold mot kvinner. FNs Generalsekretær opprettet en egen kampanje som heter Unite to end Violence against Women, og som del av kampanjen stiftet man et eget nettverk for mannlige ledere. Her sitter blant annet justisminister Knut Storberget. Nettverket har ennå til gode å finne sin rolle eller å finne ut hva de skal gjøre.

Denne uken befinner jeg meg på styremøte i UN Women, hvor Norge har styreplass og hvor jeg som daglig leder i FOKUS-Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, deltar som observatør i den norske delegasjonen. Dette er det andre styremøtet siden stiftelsen av UN Women, og hovedsaken på møtet er organisasjonens strategiske plan 2011-2013. På møtets første dag hadde flere av styremedlemmene innlegg hvor de snakket om viktigheten av å gjøre noe med vold mot kvinner. Så langt er alt bra og det er viktig at menn og gutter involverer seg, som fedre, ektefeller, brødre, kolleger og venner. Det må massive holdningsendringer til.

Samtidig hører jeg fra kvinneorganisasjoner i land i Sør, som vi jobber sammen med i FOKUS, at de også opplever denne nye trenden som et problem. Menn og gutter stifter egne organisasjoner for å jobbe med problematikk relatert til vold mot kvinner fremfor å gå inn i organisasjoner som allerede eksisterer og er drevet av kvinner selv. Fordi donorer er opptatt av å inkludere menn og gutter i arbeidet gis økonomisk støtte til nye organisasjoner. På et område hvor man i utgangspunktet har lite midler og manglende økonomisk satsing opplever eksisterende organisasjoner at de konkurrerer med menn om midler til det arbeidet de har drevet over tid. I sin iver etter å gripe nye vinklinger for å drive helhetlig forebygging og rettighetsarbeid burde FNs medlemsland skjønne at de må være tydeligere i sine definisjoner. Menn og gutter bør oppfordres til å gå inn i eksisterende organisasjoner sammen med kvinner. Det vil gi satsingen større troverdighet og synlighet, og mer mangfoldige organisasjoner og grupper som sammen kan presse på for at en global epidemi får mer enn småpenger.

 

Gro Lindstad blogger også om UN Women-møtet på egen blogg.

Photo credit: Norway Mission/Emma Kwesiga Lydersen. Norway UN.

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

One Comment

Trackbacks for this post

  1. […] og rettferdiggjort objekt; i sexindustrien, som en målskive for skjønnhetsindustrien, som et territorium i krig og som en internasjonal […]