Flåthen vil sende regninga til verdens fattige

Jeg er møkkalei av sutring over dyre CO2- kutt. Alle sutrer over at det blir dyrt og ingen setter i gang med å stanse de farlige klimaendringene. Hvis du trenger en liten oppsummering om dette med klimaendringene, har du to punkter her:

 1. Klimaendringene truer med å utradere livsgrunnlaget til millioner av de aller fattigste og undertrykte menneskene i verden i og utrydde arter og sårbar natur i et rasende tempo løpet av de neste 100 årene.
 2. Vi greier ikke å sette i gang tiltak for å stanse klimaendringene fordi ingen greier å bli enige om hvem som skal betale for utslippene og hvor mye det skal være greit å slippe ut av klimagasser.

Roar Flåthen har i dag gått ut og kritisert ”molbopolitikken”. Politikken det her er snakk om er Klimaforliket som alle partier på Stortinget untatt FrP har gått sammen om å koke i hop. Dette forliket forsøker både å gjøre noe med punkt 1) over ved å kutte utslipp, og gjøre noe med punkt 2) ved at Norge tar ansvar og tar store deler av kuttene i vårt eget land. Flåthen synes det er tåpelig å kutte norske utslipp fordi det er for dyrt. Han har to poeng:

 • A) kutt i Norge koster for mye i forhold til hvor mye du kan kutte for samme pris i utlandet,
 • B) krav om utslippskutt i Norge rammer Norsk industri slik at den legger ned og flytter til utlandet og slipper ut MER der enn den ville gjort i Norge slik at vi faktisk ØKER utslippene.

Han oppsummerer: ”Det viktigste er å kutte utslippene, ikke om det skjer hjemme eller ute.”

Hvem sa ”molbopolitikk”?

Fantastisk. Roar Flåthen forholder seg til klimaendringene slik FrP forholder seg til likestilling: ”I Norge er vi så likestilte at det nesten har blitt for mye og kvinnene har begynt å undertrykke menn. Nei, hvis noen skal likestilles må det være innvandrerkvinnene og de som bor i andre land, det er der tiltakene virkelig trengs.”

Selvrettferdiggjørende oppgulp

Det er alltid veldig deilig å kunne rettferdiggjøre det å være uansvarlig slik at man bare kan fortsette som før og la noen andre rydde opp etter seg. Problemet er at Roar Flåten glemmer punkt 2): Klimakrisen er forårsaket av et grunnleggende koordineringsproblem. Verdens land blir ikke enige om å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene og alle land setter gjennomgående for lave mål for utslippskutt hver for seg.

De fattige forblir fattige og de rike blir rikere

De rike landene slipper i dag ut veldig mye klimagasser  mens de fattige landene slipper ut mye mindre.  Hvis vi skal ha en rettferdig fordeling må de rike landene kutte ekstremt mye, noen land må kutte litt og de aller fattigste må få slippe ut mer enn de gjør i dag. Når landene møtes og skal forhandle om en felles avtale finner ikke de fattige landene seg i at de skal slippe ut mindre pr. innbygger enn de rike landene. Norge er et av verdens rikeste land, vi har tjent oss rike på å selge  klimaforurensende olje og gass til verden også greier vi ikke å kutte våre egne utslipp. Hvis vi skal være i nærheten av å kunne hindre farlige klimaendringer må rike land gå foran og vise at vi har vilje og evne til å kutte i utslippene. Først da vil resten av verden følge etter.

Solidaritet nå!

Hvorfor tenker LO bare på seg sjøl? Jeg er selv medlem av LO og i dag skammer jeg meg. Roar Flåthen representerer ikke meg. Jeg vil ha en arbeiderbevegelse som er med på å ta internasjonalt ansvar og viser solidaritet med arbeiderklassen i land som har en helt annen levestandard enn det vi har i rike Norge. Ja, regningen må betales. Det er kjipt å skulle dele regninga når noen lurer seg unna, men hvis vi ikke skjærer gjennom og betaler vår del nå, er det verdens fattigste som sitter igjen ved bordet og må ta hele kostnaden alene.

Bilder:

Roar Flåthen: (OLF, CC BY-SA 2.0)

No coins, it´s change I need: (adopt a negotiator, CC BY-ND 2.0)

Women of Islam: (Jonathan Schoonhoven, CC BY-NC-SA 2.0)

Delay Kills: (Oxfam International, CC BY-NC-ND 2.0)

Oljeplattform: (Stacy Lynn Baum, CC BY-NC-ND 2.0)

Flomofre: (chinadialogue.netCC BY-NC-SA 2.0)

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website

4 Comments

 1. Om en kan kutte x mengde til y pris ett sted. Og hjemme kan en kutte x mengde til y+z pris. Hvor vil det for miljøet være best, hvis en brukte samme mengde y?

  Dessuten er du nok ikke medlem i LO. LO har 22 medlemmer.

 2. Sunniva Author
  Sunniva 09/06/2011

  Hvis du kan bruke y kroner på å kutte (x + Q) mengde i utlandet der Q er en stokastisk variabel som kan være både positiv og negativ, og som du ikke vet sannsynlighetsfordelingen til, da er det kanskje best for miljøet å bruke y+z kroner på å kutte x mengde hjemme.

  USA er en stor aktør i verdens klimaforhandlinger og har ikke engang signert Kyoto- protokollen. USA vil ha full kontroll på egne utslippskutt og jobber derfor for at hvert enkelt land kan bestemme hvordan deres klimamål skal formuleres, hvilke systemer de skal bruke for å måle fremgang og sist men ikke minst, hvilke regler som skal gjelde for kvotehandel. Under klimaforhandlingene i Mexico i fjor fikk USA betydelig gjennomslag for sin linje. Det gjør at vi kan havne i en situasjon der det ikke er noen overnasjonal koordinering som sikrer globale utslippskutt som er store nok. Da er det ikke godt å vite om kvotehandel faktisk fører til utslippskutt – eller om de samme kvotene telles både to og tre ganger.

  Jeg er medlem i NTL, et LO- forbund med ca. 50 000 medlemmer.

 3. Javel. Q er da ikke en variabel som kun har funksjon utenfor det norske kongeriket. Spesielt med tanke når en påstår at elektrifisering av sokkelen vil senke utslippene globalt, noe som er en riktig så spenstig påstand.

  Ellers var foredraget om stokastisk artig.

 4. Sunniva Author
  Sunniva 10/06/2011

  Takk! Flott at du satte pris på det. :)