Lønnsom borger?

I dag kan forretningsmannen Jens Ulltveit-Moe fortelle oss at innvandrere ikke er lønnsomme, det er faktisk ”et rent nettotap”. Det er på tide at vi er ærlige med oss selv. Vi har lenge vært romantiske. Vi har naivt og godtroende (som nordmenn jo er) gått rundt i den tro at vi kan være humane, og samtidig tjene på det. Vi tar feil. Det er ikke høyresiden som er den store trusselen mot Den Norske Velferdsmodellen. Det er heller ikke slutten på oljen eller eldrebølgen slik mange av oss har gått rundt og trodd. Det er innvandrerne (fra sørlige strøk).

”Ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap”, sier Ulltveit-Moe til VG i dag. Forretningsmannen kommenterer en nylig fremlagt rapport av Brochmann-utvalget. Velferd- og migrasjonsutvalget er satt ned av regjeringen for å vurdere hvilke konsekvenser økt migrasjon og internasjonal mobilitet kan ha for den norske velferdsmodellen.

Det er godt vi har investorer som tar ansvar i et land med så mange myter. En av de mange mytene er at innvandring er nødvendig for Norge. Investoren oppklarer: de vestlige innvandrerne er lønnsomme. Det er de ikke-vestlige som utgjør den økonomiske belastningen. Legg til side det faktum at Norge har folkerettslige forpliktelser til å ta i mot mennesker på flukt fra krig. Kriger vi også deltar i militært. Det er produktivitet og skatteevne som er viktig. Og vi vet jo hvor de jobber: Renhold, aldershjem, sykehus, i butikker og som bussjåfører. Alle de jobbene hvite vestlige ikke vil ha. Det er for øvrig ikke veldig lønnsomme yrker. Som bare bekrefter investorens analyse.

La oss ta for oss flere mennesker og regne på dem. La oss starte med funksjonshemmede, barnvernsbarn, eldre pleietrengende, foreldre i permisjon, gravide kvinner, sykmeldte, kronisk syke, bønder og nordlendinger. Jeg har mine mistanker om at ikke alle disse er lønnsomme. Kjære Ulltvet-Moe; Vi trenger flere analyser. Jeg tror det er en jobb for deg.  Det er på tide å knuse mytene. Det er på tide å slutte med snillismen. Vi kan ikke ha et land fullt av ulønnsomme borgere.

 

Bilde: Non EU migrant workers protest, Dublin, Ireland, June 2nd 2010 (1) av Tom Szustek(CC BY-ND 2.0)

Om forfatteren

Olivia

Olivia

Jeg er født i Rio og vokst opp på Lambertseter i Oslo. Studerer barnevern på HiOA. Aktiv i Oslo SV der jeg er vara til stortinget og fylkesstyremedlem, og i FO-studentene der jeg representerer barnevern i arbeidsutvalget. Jeg er ikke født feminist, men frelst i ung alder.

Visit Website

9 Comments

 1. Åshild 23/05/2011

  Jeg tror vi kan starte med alle som jobber i det offentlige.De er ikke særlige lønnsomme de..

 2. Margrethe 23/05/2011

  Mener Ulltveit-Moe at ikke produktiviteten går ned når vi vasser i vår egen dritt? Hans analyse er forkastelig fra et mellommenneskelig perspektiv, men som du sier, disse jobbene er det vanskelig å få nordmenn og vestlige innvandrere til å ta, har han tatt med i beregningen at vi ville slite med å få utført noen av de mest vitale oppgavene i et moderne samfunn? Har han satt en prislapp på den lønns og statusøkningen som hadde måttet til for å få andre til å ta seg av det?

 3. Vel, de er nå norske statsborgere. Dermed kommer spørsmålet, hvorfor er ønske så stort å ta inn mennesker som man må vite ikke kan tilføre samfunnet noe, og som man historisk vet vil havne på statlige overføringer? Det er dårlig butikk å ta inn folk slik at de får stillinger i det offentlige som f.eks samfunnsvitere. Tar man inn leger/sykepleiere/helsearbeidere er saken en annen.

  For å gjøre det litt mer rettferdig så kan du jo selv frivillig skatte ekstra slik at en person fra et annet land kan leve på trygd, som du jo er villig til å betale for.

 4. Åshild Tungen 23/05/2011

  Et system der du selv bestemmer hva skatten skal gå til er en interessant og underholdende tanke. Jeg kan se for meg lange kvelder med spennede fordeling av penger….

  Men, jeg tror at hovedpoenget i dette innlegget var at en ikke kan ha et “butikkperspektiv” på folk. Og i motsetting til seg tror jeg at alle mennesker bidrar med noe i samfunnet, uansett.

 5. Dette er enkel matematikk. Enten det dreier seg om penger, eller ressurser. Dessuten er det enkel psykologi i tillegg.

  Mennesker verdsettes etter hva de gir et felleskap. En som kun tar vil alltid bli utstøtt av en gruppe fordi gruppen kan ikke overleve hvis de som kun tar blir for mange. Det være seg på samfunnsnivå til vennegjeng.

  For den brutale sannhet er at det ikke vil være noe samfunn igjen om man ikke balanserer inntekt mot utgifter.

 6. Olivia Author
  Olivia 24/05/2011

  Jeg syns ledern i Dagbladet sier det godt i dag; “Det farligste vi kan gjøre er å verdifastsette mennesker med kalkulator”. For det første har Ulltveit-Moe et unøyansert utspill. Det han gjør er å generalisere en gruppe. Utfordringen ligger i å integrere og gi alle mulighet for arbeid og deltakelse.

  For det andre har Norge, som andre land, en folkerettslige forpliktelser til å ta i mot mennesker på flukt fra krig.

  Å være human er ikke nødvendigvis økonomisk lønnsomt, men det er heller ikke poenget.

 7. Olivia Author
  Olivia 24/05/2011

  Hei Margrethe, ja, jeg er enig. Vil tro at han ikke har en spesielt god dag i dag. Ser det er mange aviser, politikere og kommentatorer som svarer han i dag. God sak i Dagsavisen.
  Olivia

 8. @Olivia May 24, 2011

  Det gjøres allerede jo allerede. For hvis ikke så kunne jo alle som sultet ha kommet til Norge. Og da følger man opp med spørsmålet; hvorfor fremmer ingen noe slikt forslag mon tro?