Rett til heltid – mulighet til deltid

Hadde du klart å håndtere gjelda hvis du bare fikk 7,5, 23 eller 42 prosent-stillinger? Hadde du fått endene til å møtes? Og ville du ha klart å planlegge fremtiden om du ikke visste om du fikk den nødvendige ekstravakten annenhver helg?

På søndag er det 1.mai og vi på MadDam markerer selvfølgelig dagen med å sette fokus på de sakene vi mener bør ha ekstra oppmerksomhet. Den viktigste kampsaken i år mener jeg er kampen for heltid. Les min kronikk om retten til heltid her, og kom gjerne med dine meninger!

Hadde du klart å håndtere gjelda hvis du bare fikk 7,5, 23 eller 42 prosent-stillinger? Hadde du fått endene til å møtes? Og ville du ha klart å planlegge fremtiden om du ikke visste om du fikk den nødvendige ekstravakten annenhver helg? Det er det nok ingen som klarer. Men dette er hverdagen for de som er rammet av tvungen deltid. Dette er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og lærere som i dag utgjør selve kjernen av den norske velferdsstaten. Lovfestet rett til heltid handler om å gi de som tar vare på oss når vi blir gamle, de som tar vare på våre besteforeldre, våre foreldre, søsken og barn, en sikker hverdag og forutsigbar framtid, og en lønn å leve av.

67.000 undersysselsatte søkte om mer arbeid i 2010

42 prosent av alle kvinnelige lønnsmottakere jobber deltid. Noen trives i deltidsstillinger, men for veldig mange er det ufrivillig. Ifølge Statistisk sentralbyrå søkte hele 67.000 undersysselsatte mer arbeid i 2010. I tillegg kommer alle de som ønsker en større stillingsbrøk, men som ikke søker aktivt. Tre fjerdedeler av disse er kvinner. Dette er damer som hver dag gjør en uvurderlig innsats for velferdsstaten, men som ikke får mulighet til å bidra fullt ut. Det er lærere som ønsker å gjøre skolen bedre for elevene sine, sykepleiere som hjelper oss når vi blir syke, og hjemmehjelpen som får hverdagen til å gå rundt for mange eldre. Alle ønsker å bidra med mer, men får ikke lov.

Tvungen deltid betyr økonomisk usikkerhet

Konsekvensene for de som blir rammet er store. Det er umulig å få lån, vanskelig å få penger nok til de daglige utgiftene og vanskelig å planlegge fremtiden. Ikke overraskende er tvungen deltid derfor en av de store årsakene til de store lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 42 % av en fulltidsjobb er ikke bare 42 % av arbeidsoppgavene, men også 42 % av lønna. I tillegg svekkes pensjonsrettighetene. Ikke bare blir du straffet når du er i arbeid, men etterpå også.

Tvungen deltid gjør tjenestene dårligere

Tvungen deltid går ikke bare utover de som blir rammet, men også de som mottar tjenestene. Pasienter må finne seg i å forholde seg til mange ulike sykepleiere, og eldre klarer ikke å huske navnet på alle hjemmehjelpene som steller dem. De ansatte får heller ikke muligheten til å bygge seg opp kunnskap og kompetanse om hvordan de best kan utføre jobben sin. På lang sikt kan utbredt bruk av deltid skade rekrutteringen. Det er ingen som utdanner seg til en 16% stilling. All den tid vi vet at vi trenger flere omsorgsarbeidere i tiden framover, kan tvungen deltid bli kostbart.

Å bekjempe tvungen deltid handler om vilje

Det hevdes at man ikke klarer seg uten et arbeidsliv fullt av deltidsstillinger. Turnuser går ikke opp, og helgevakter kan ikke fordeles. Men hvordan kan det ha seg at mens 90 prosent av norske kulturskolelærere er deltidsansatt, har 70 prosent av kulturskolelærerne på Island 100 prosent-stilling? Hvorfor er arbeidshverdagen til kulturskolelærere på Island så forskjellig fra arbeidshverdagen til kulturskolelærere i Norge? Og hvorfor har det seg at mens tvungen deltid er et stort problem for kvinnedominerte arbeidsplasser i velferdsstaten, er det ikke et problem i mannsdominerte arbeidsplassene i politiet og i industrien? Noen svarer at det handler om en annen kultur i de mannsdominerte arbeidsplassene. Jeg vil si at det handler om en ukultur på de kvinnedominerte arbeidsplassene.

I kommunevalget sier vi nei til tvungen deltid!

For to uker siden vedtok SV å lovfeste rett til heltid. Heltid skal være en rett, deltid en mulighet. Dette er en viktig seier. Å sikre hele og faste stillinger er også en viktig sak i høstens kommunevalg. Ikke bare er kommunen en stor arbeidsgiver, men under halvparten av kommunale ansatte har fulle stillinger. Norske kommuner er derfor en av de arbeidsgiverne i Norge som er ansvarlig for mest tvungen deltid. Sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke be de kvinnene som bærer velferdsstaten om å godta at de ikke skal få ta alle sine krefter i bruk. Norske kommuner bør ta en vårrengjøring i sine ansettelser. Og vi bør bruke stemmeretten vår i årets kommunevalg for å gjøre noe med det. Vi stemmer ikke på noen som ikke går til kamp mot ufrivillig deltid.

Innlegget ble publisert i Namdalsavisa 15.april 2011

Om forfatteren

Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Jeg er 28 år og brenner for solidaritet, rettferdighet og miljø. Jeg er fast representant for SV i bystyre i Oslo, der jeg jobber for en by der det er mindre forskjeller på folk. En rettferdig boligpolitikk, et arbeidsliv der alle har ett på hele og faste stillinger og likestilling er tre av mine kampsaker.

Visit Website

65 Comments

 1. Hei Ingvild, Magne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG.

 2. Ulan Bator 29/04/2011

  Dette er ikke bare ett kvinneproblem, det er ett arbeidstakerproblem.
  Tror det er mye mer tjent å fokusere mer på det istedet, pr def har vi likestilling i dette landet. Det er ikke kvinnene som tvinges til å jobbe deltid. Det er sykepleiere, lærere osv. på tide at dere holder tunga rett i munnen, og tar opp sakene med tillitsvalgte, organisasjoner og lag, samt å arbeide mer systematisk opp mot politikerne.

 3. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 29/04/2011

  Hei Magne

  Veldig koselig at du la det ut der. VG hadde også et mye kulere bilde enn det jeg har rettigheter på:)

  Ingvild

 4. MArte 29/04/2011

  Endelig noen som tar dette opp! Er utdannet helsefagarbeider, jobber i en 25% fast helgestilling, og sliter rumpa av meg for å få endene til å møtes. Sosial liv er det bare å glemme. Ledelsen på jobben, mener at vi deltidsansatte må finne oss i å ta de ledige helg- og kveldsvaktene, hvis vi i det hele tatt skal være prioritert. Dvs, at mens alle har fri, jobber jeg (ulovlig) ofte både fire og fem helger på rad, selv om jeg allerede jobber fast annenhver helg. Jeg er dessverre en kroniker, (astma og allergi) Noe som fører til høyere sykefravær enn normalt, da jeg lett blir syk. Dessverre kan jeg ikke være syk, for de deltidsansatte som erhyppige syke blir nedprioritert (noe jeg forsåvidt forstår). Men de dagene jeg går på jobb, og egentlig burde vært hjemme går utover pasientene og kollegaer, allikevel av frykt for å ikke få betalt regningene, stiller jeg opp hver bidige gang jeg blir spurt/ringt etter.

  Vi trenger en endring!!! Og vi trenger tro og forståelse av mennesker som ikke er helsepersonell! Dette skal ikke kunne fortsette!!!
  (Hvis ikke, så finner dere meg snart på kassa på rimi)

 5. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 29/04/2011

  Hei Ulan Bator

  Det er selvfølgelig også menn som rammes av dette. Men når hele 3 av 4 av de som rammes, og at det først og fremst er et problem for kvinnedominerte yrker er dette et likestillingsspørsmål.
  Kvinner rammes mye hardere enn menn!

  Ingvild

 6. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 29/04/2011

  Hei Marte

  Leit å høre at det er så ille på din arbeidsplass.
  Grunnen til at jeg skriver om det og mener det er vårens viktigste kampsak er nettopp at jeg har hørt lignende historier fra veldig mange andre damer i samme situasjon som deg.
  Håper vi får gjort noe med dette, for sånn kan vi ikke ha det!

  Ingvild

 7. Ulan Bator 29/04/2011

  Er uenig at dette er ett likestilligsspørsmål, og mener at det er ett arbeidstakerspørsmål. Hvis du ser objektivt på saken så vil du kanskje se det du og?
  Jeg mener at du er mer tjent med å fokusere på yrkegruppene som blir rammet enn likestillingsspørsmålet, jeg er sikker på at du da lettere leder både menn og kvinner for saken du brenner for, enn bare å lede kvinnene.. er ikke det mer effektivt ? Jeg skjønner forøvrig at det er kanskje en vei du av prinsipp ikke vil gå, og jeg er enig i at kvinner rammes oftere hardere, og at det oppleves urettferdig. Men skal du ha en forsker til å analysere dette, så tror jeg at forskeren vil være enig i at det er ett arbeidstakerproblem/tariffproblem.. så hvorfor da fokusere på noe som er feil? Jeg skal forøvrig trekke meg fra videre debatt, jeg vil egentlig ikke ødelegge saken din for den er jeg ening i, jeg er bare uenig i fremførelsen og kommunikasjonen, fordi den stiller saken i hva jeg mener er feil lys.

 8. MArte 29/04/2011

  Enig i det du sier. Men er likevel enig i at det er mer kvinnene dette går utover enn menn. Har ikke noen statestikk på dette, men i min kommune er det et veldig mindre tall menn i helsesektoren, men en del flere i f.eks lærer yrket. Menn blir raskere ledere og søker ofte høyere opp i systemet. De fleste menn jeg har jobbet med, utdanner seg enten videre til et annet profesjon, til ledere ell liknende..
  Men som sagt; enig i hva du mener.

 9. Ulf Larsen 29/04/2011

  Dette er et urealistisk krav og det er også negativt for en rekke arbeidstakere som faktisk ønsker å jobbe deltid.

  Arbeidskjøper og arbeidstaker må ha en viss frihet til å avtale ansettelser, dersom det fjernes på papiret så vil det enten omgås, eller både næringsliv, forbrukere og arbeidstakere vil lide under det.

 10. Menn i kvinnedominerte yrker har også uønsket deltid. Dette er ikke en kvinnesak, det er en samfunnssak.

 11. Noe mere kommunistisk vås en dette har jeg ikke hørt på lenge. Staten ‘passer’ på oss fra vugge til grav i dette landet allerede. Kanskje hvis det var flere arbeidsgivere (enn bare stat og kommune) hadde flere hatt muligheten til å jobbe fulltid. Det er tydligvis stor etterspørsel etter helsearbeidere. Ett større mangfold av private aktører ville ha løst dette ‘problemet’. Hurra for Norge, den siste Sovjetstat.

 12. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 29/04/2011

  Hei

  Vi to kan godt være enig om å være uenige her, for vi er jo hjertens enig i at saken er viktig. Alle bør ha rett til heltid, deltid en mulighet.

  Ingvild

 13. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 29/04/2011

  Hei Marte

  Som jeg skriver i innlegget rapporter SSB at av de 67.000 undersysselsatte som søkte mer arbeid i 2010 var tre fjerdedeler av disse er kvinner.
  At folk som vil jobbe mer ikke får hele stillinger er også først og fremst et problem i kvinnedominerte yrker. Derfor er det klart at dette er et problem som først og fremst kvinner rammes av, men det er ikke mindre ille for de mennene som også rammes.
  Det viktigste er derfor å gi folk som ønsker å jobbe mer muligheten til å gjøre det. Derfor bør vi kreve lovfestet rett til heltid. Alle bør ha rett til en heltidsstilling!

  Ingvild

 14. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 29/04/2011

  Hei

  Som jeg skrev til MArte : rapporterer SSB at av de 67.000 undersysselsatte som søkte mer arbeid i 2010 var tre fjerdedeler av disse er kvinner.
  At folk som vil jobbe mer ikke får hele stillinger er også først og fremst et problem i kvinnedominerte yrker. Derfor er det klart at dette er et problem som først og fremst kvinner rammes av, men det er ikke mindre ille for de mennene som også rammes.
  Det viktigste er derfor å gi folk som ønsker å jobbe mer muligheten til å gjøre det. Derfor bør vi kreve lovfestet rett til heltid. Alle bør ha rett til en heltidsstilling!

 15. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 29/04/2011

  Ingen har vært imot folk som ønsker å jobbe deltid. Det må være greit. Jeg selv er student og jobber deltid.
  Problemet er alle de som ønsker seg heltidsstillinger, men kun får 23,4 %-, 7,5 %-stillinger eller andre kreative deltidstillinger.
  Jeg vil at alle som ønsker å jobbe mer, alle som ønsker å bidra må få lov til det.
  Det er også økonomisk katastrofe for de som rammes av ufrivillig deltid. Man får ikke lån, kan ikke planlegge fremtiden og sliter å få endene til å møtes.
  Å la disse folkene som ønsker å bidra mer til samfunnet få lov til det tror jeg vil alle kan være enige om.

 16. Andreas 29/04/2011

  For en totalitær vinkling. Det er ingen som har rett på heltid eller deltid eller noe arbeid i det hele tatt. Økonomi styrer arbeidsmarkedet, du kan ikke simpelten se bort fra dette å komme med et slikt autoritært utsagn. Dette er straka vegen mot enda mer kommunisme. Et evig problem med venstresiden er at de kommer med stadig flere normative lover som ikke tar hensyn til realitetene.

  Dette minner meg om hva den greske filosofen Antisthenes sa: “He brought a caustic sense of humor to his teaching, once urging the Athenian assembly, which voted to make people generals, also to vote to make asses into horses. Et eksempel på denne perverse formen for likhet som venstresiden står får finner man i den fantastiske filmen “Harrison Bergeron” en fremtidsdystopi i venstresidens ånd.

 17. jonna 30/04/2011

  Hei!

  Er enig med deg at dette er et problem, men at det er et kvinneproblem er jeg ikke ening med deg i. Du nevner flere ganger her at siden 3 av 4 er kvinner så er dette et kvinneproblem, noe som jeg synes er en veldig feil vinkling. Det betyr isåfall at hvis du er mann og sykepleier så har de i dine øyne ikke et problem eller så er de kvinner.

  Og ingen har rett til heltidsstillig, ei heller arbeid generellt! Det er noe en kan gjøre seg fortjent til. Nordmenn er for bortskjemte. Skal ha, skal ha.

 18. Torulf Aune 30/04/2011

  Jeg er enig i at ufrivillig deltid er et problem. Men “alle har rett til heltid” blir for dumt å skrive. Ingen har rett til heltid. Det blir ikke sant selv om noen skriver det.

 19. linda 30/04/2011

  Jeg mener at ingen har rett til en full stilling, det er noe en gjør seg fortjent til. Forøvrig er det en kjent sak at 100 % stillinger gjerne har blitt delt opp i mindre stillinger for å få en “kabal” til å gå opp, ex til helgebemmanning i helsevesenet. Hilsen sykepleier! Nb: er forørig eneste sykepleier på min avdeling i 100 % st, men synes det er viktig å kjempe en kamp for andre, i neste omgang kan det være en selv som blir rammet!

 20. Lillie 30/04/2011

  “Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.”

  Det handler ikke om at ikke folk er flinke nok til å fortjene full stilling. Det er altså ikke noe galt med insatsen. Det handler om at det er en fordel for ledelsen, at folk er ydmyke, og klare til å jobbe når ledelsen trenger din arbeidsinnsats.

  Dette er blodig urettferdig, da nok alle ledere som ønker det, har så stor stilling de vil ha, når de vil ha det.

  En annen ting er at alle disse deltidsansatte, ikke har en sjanse å få mere enn minstepensjon, samme hvor mye ekstra de jobber. Det er nemlig ikke bare summen du tjener som er avgjørende for hva pensjonsgrunnlaget blir. Har du ikke fast stilling, eller engasjement over 70 prosent hvert år blir du minstepensjonist okke som.

  Ha en riktig fin første mai-feiring, folkens!!

 21. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 30/04/2011

  Bra sagt Lillie! Hjertens enig med deg!

 22. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 30/04/2011

  Men er det sånn at det er bare en på din avdeling som gjør seg fortjent til 100%-stilling? Ser poenget med utfordringene til få turnusen til å gå opp. Men det betyr ikke at veldig mange blir tvunget til deltidsstillinger. For eksempel tviler jeg på at arbeidsplassen din må la alle unntatt deg gå i deltidsstillinger for å få turnusen til å gå opp.
  Det er også veldig merkelig at mens man klarer å få turnusen til å gå opp i mannsdominerte yrker som industrien og politiet, er tvungen deltid et stort problem på kvinnedominerte arbeidsplasser.

 23. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 30/04/2011

  Hei Jonna

  Som jeg skrev til MArte : rapporterer SSB at av de 67.000 undersysselsatte som søkte mer arbeid i 2010 var tre fjerdedeler av disse er kvinner.
  At folk som vil jobbe mer ikke får hele stillinger er også først og fremst et problem i kvinnedominerte yrker. Derfor er det klart at dette er et problem som først og fremst kvinner rammes av, men det er ikke mindre ille for de mennene som også rammes.
  Det viktigste er derfor å gi folk som ønsker å jobbe mer muligheten til å gjøre det. Derfor bør vi kreve lovfestet rett til heltid. Alle bør ha rett til en heltidsstilling!

 24. Problemet er vel egentlig enkel prosentregning er det ikke? Dersom man har 50 arbeidsplasser til sykepleiere og man har 75 søkere, vil jo det si seg selv at man ikke kan tilby alle fulltidsstillinger, videre følger det også at et lovfestet krav til full stilling dersom man ønsker det vil betyr færre tilgjengelige stillinger, da mange deltidsstillinger vil falle bort. Det blir rett og slett en annen form for fordeling ved at de med Ansiennitet vil ta heltidsstillinger dersom de ønsker de, og de unge med mindre ansiennitet vil bli sagt opp da man ikke kan tilby disse heltidsarbeid.
  Man må jo også her ta opp kvinners yrkesvalg, da dette er et tema som sjelden blir tatt opp, vi hører jo til stadighet at kvinner tjener mindre enn menn og at kvinner har ”tvungen deltid” mye oftere, men dette har vel kanskje noe med at kvinner har en tendens til å utdanne seg til de samme over-populerte og underbetalte yrker. Resultatet av tvungen heltid vil jo bli at det blir færre stillinger tilgjengelig noe som igjen vil føre til høyere arbeidsledighet hos kvinner.

  Dette blir nok et eksempel på at SV har en politikk som er rent teoretisk og ikke kan gjennomføres i praksis. Kvinner må selv ta ansvar og bytte jobb, kanskje ta noen kurs eller etterutdanning slik at de kan få sin heltidsstilling der den eksisterer, fremfor å tvinge gjennom heltidsstillinger der det ikke er nødvendig eller praktisk gjennomførbart.

 25. Nurse Betty 30/04/2011

  Norge mangler allerede arbeidskraft i denne sektoren, og det behovet blir ikke mindre. Kjipt om sykepleiere finner seg noe annet å gjøre, da får vi seriøse problemer i helse og omsorg. Deltidsstillinger er jo praktisk for arbeidsgiveren, men det er utrolig kjipt å ikke vite hvor stor neste lønning blir.

 26. lars 30/04/2011

  Konsekvensen av et slikt forslag er selvfølgelig mindre produksjon, altså, generelt dyrere varer for alle, mindre velferd for folk flest; men nu er jo dette nødvendigvis så med folk som tror folk skal være likestilte.

  Absurd tankegang som leder til de aller mest motbydelige konsekvenser.

 27. Simen Lund 30/04/2011

  Dette kan løses på en enkel måte mens man venter på heltid, finn deg en ekstra jobb. I mange andre land er det helt vanlig å jobbe to jobber for å fylle en hel arbeidsuke. Det å kreve heltid er helt absurd. Kanksje jeg skal kreve at jeg slipper å betale tilbake lånet til Lånekassen. Man må ta personlig ansvar for sitt eget liv. Enig med Ole Petter, den siste Sovjetstat.

 28. linda 30/04/2011

  Det kan du godt tvile på, men hvorfor er det da helgene vi har problemer med å dekke? Ingen er vel mer interessert enn vi som jobber i disse yrkene hvor deltidsstillinger er vanlig, enn å endre dette? Fortjent, ordet kvalifisert da? Slutt på diskusjonen fra min side, men enig med at dette er en viktig sak!

 29. Mann 30/04/2011

  Syns jeg aner en skjult tvang her.

  9 av 10 som jobber deltid gjør det frivillig.

  Altså er det å tvinge arbeidstagere til å jobbe mer det eneste som vil ha noen nevneverdig effekt på sikt, f.eks. å tvinge kvinner i helsesektoren til å jobbe mer helg.

 30. Nettopp. Alle bør ha rett til/folk som ønsker. Riktig nok rammer det flest kvinner, fordi det er mest utbredt i kvinnedominerte yrker, men det gjør det ikke til en kvinnesak. Det er en samfunssak. Å vinkle det mot kvinner, gjør mer skade enn gavn.

  Jeg er selv kvinne i kvinnedominert yrke, og synes vinklingen er pyton.

 31. Mellomleder 30/04/2011

  Løsningen er enkel. Kvinner må være villige til å jobbe mer ubekvem arbeidstid. Det er helgene som bestemmer antall stillinger i de fleste turnuser. Er helgebemanningen 3+3 d/a i helgene trengs 12 for å dekke annenhver helg, 18 for å dekke hver 3. helg og 24 for å dekke hver 4. helg. har man da lønnsmidler til f.eks 12 årsverk sier det seg selv at 18 personer KAN ikke få 100% stilling. Jeg tror menn i mye større grad aksepterer den arbeidsplanen de får, også om det betyr arbeid på 3 av 5 lørdager eller springskift.

 32. Gaylord Fuckhershitpipetohell Jr. 30/04/2011

  Dere kan sitte her og pjatte og ønske så mye dere bare vil. Det er Jens og resten av puddingene på tinget som bestemmer uansett. God 1. og 17.Mai…Have a nice day…stupid assholes…Præhæhæhæ!

 33. Hei. Som småbedriftseier vil dette ødelegge virksomheten min, og tvinge meg til å si opp de som har jobb (på deltid), inkludert de som har full stilling. Dette fordi at sesongvariasjoner, endring i ordremengde, svingninger i markedet, “finanskrise” etc etc gjør at jeg rett og slett ikke har arbeid til alle på full tid. Noen ganger har jeg derimot behov for flere samtidig, så det vil ikke gå opp om jeg hadde for eksempel 8 fulltidsansatte. Jeg er nødt til å ha 2 fulltidsansatte og et større antall deltidsansatte for å kunne drive virksomheten.
  En lovpålagt rett til fulltidsstilling vil føre til at færre kommer seg i arbeid, fordi forpliktelsene med å ansette et menneske på fulltid blir for store for mange små- og mellomstore bedrifter. Og denne gruppen arbeidsgivere sysselsetter jo tross alt en stor del av Norge.
  Jeg har full forståelse for at det kan være frustrerende å kun jobbe 16% stilling når man ønsker å jobbe fullt, men det er jo alltids muligheter å skifte bransje/yrke/stilling dersom det ikke finnes ledige fulltidsstillinger. Jeg tror spørsmålet i bunn og grunn handler om hva den enkelte ønsker selv.
  Mvh Arbeidsgiveren

 34. Bella Miss Arisca 30/04/2011

  Hvordan kan man ha RETT PÅ HELTID? Det er helt absurd? Hva hvis det ikke er jobb til deg? Start et eget firma, så skal dere se hvordan dere med ett blir “den store stygge ulven” – En arbeidsplass er ingen sosial- eller velferdskontor. Grow up, sosialistiske kvinner…

 35. Bella Miss Arisca 30/04/2011

  Skal man gi folk jobb (er dere klare over hvor DYRT DET ER?) når man ikke trenger dem FOR AT DE SKAL FÅ BEDRE PENSJON? Hører dere dere selv, eller?…

 36. Hedda Gabler 01/05/2011

  Dette er jo en problemstilling som fullstendig er snudd på hodet. For det første har ingen RETT på en heltidsstilling. For det andre er hovedårsaken til at det er blitt slik i helse- og omsorgssektoren fagforeninger med et fokus på kun rettigheter – ikke løsninger. Gjennom mange år er derfor regelverket blitt så komplekst og arbeidsgiverne så bundet på hender og føtter at diverse prosentstillinger blir eneste løsning.
  Ethvert forsøk på å diskutere alternative løsninger lokalt er blitt motarbeidet med nebb og klør.

  Jeg vil påstå at en firkantet fagforening uten evne eller vilje til å tenke praktisk og samarbeidsmodeller er bakgrunnen til både “Adecco-tilstander” og latterlige brøkstillinger.

 37. john doe 01/05/2011

  Gjør noe med arbeidslivsbestemmelsene slik at man lettere kan ansette uten å grue for å havne i fella i årevis om det skulle vise seg at bedriften ikke har økonomi/bruk for eller det viser seg at personen er inkompetent i stillingen. Slik det er idag er det livsfarlig å ansette, et regelverk de samme organisasjonene som hyler opp opp rett til fulltidsansettelse har tvunget gjennom. Et system som holder de unge ute fra arbeidsmarkedet samtidig som det sikrer de gamle og fete.

  På toppen av det kommer problemet med en stor del av de kvinnelige arbeidstakerne. Et stort antall av de ønsker ikke en A4jobb med 8 timers arbeidsdag. Enten fordi det ikke passer med samvær med barn eller man prioriterer slik at man ikke ønsker å jobbe fullt. Når da flere som har fastansettelse senker stillingsprosenten sin blir det igjen noen mindre stillinger som må fylles opp. Man har også et ansvar i det offentlige og bedrifter ellers å ikke ansette personer i stillinger som er unødvendige. Har man kun bruk for 30 % er det ikke plass til en på 100. Enkel matematikk. Når da fagforeningene jobber steinhardt for å motarbeide de som vil ha samt har testet “nordsjø-turnus”, så dreper man også effektivt et av de beste virkemidlene for å gi folk en mulighet til å disponere sin egen tid samtidig som de tjener mer per time og bedriften/det offentlige kan få kabalen til å gå opp.

  Og til slutt, et lite sukk, hvis man ønsker seg inn i helsesektoren må man vite at det man bytter inn mot en meningsfylt arbeidsdag og ikke minst et sikkert arbeidsliv med lassevis av fordeler (pensjon, lån, fridager, permisjoner osv) er det at man ikke kan forvente en 8-16 jobb.

 38. Flott innlegg!
  Jeg jobber for tiden som assistent i helsesektoren og holder på å utdanne meg til helsefagarbeider. Jeg har ca 20% faststilling, 27% vikariat som går ut i juni, som er litt kjipt, men ingenting verken jeg eller arbeidsgiver kan gjøre med det. Er likevel en av de “heldige” da sjefen min bryr seg om oss med deltidsstillinger som ønsker mer arbeid. Hun går gjerne gjennom vaktboken med meg 1-2 uker på forhånd for å “finne” vakter til meg. Jeg har på denne måten klart å jobbe nogenlunde “fullt” og har ikke måttet stresse over økonomien og uroet meg for når jeg skal få de høyst nødvendige vaktene for å få alt til å gå rundt.

  Derimot så bor jeg sammen med (romkamerat, ikke partner) en som jobber i samme yrke, samme sektor og område (annen enhet), har til og med vært i “gamet” et par år lengre enn meg. Hans hverdag består av mye usikkerhet. Hans enhet driver en typisk flo/fjære policy. Noen uker blir han omtrent nedringt med tilbud om vakter, så kan han plutselig ikke høre ord på et par uker, før han igjen blir nedringt. Han kan ofte oppleve å bli tilbudt på dagen (det kan jeg også, men som regel har jeg i tillegg fått et par vakter på forhånd sånn at jeg klarer meg) maks et par dager på forhånd. Jeg synes det er forferdelig at vi to skal oppleve en slikk natt og dag forskjell med tanke på at vi er på rundt samme alder, jobber i samme sone og har de samme “kvalifikasjonene” (bestått medisinkurs og førerkort). Skulle ønske flere sjefer var som min og forsto virkelig hvor mye bedre det er for arbeidsplassen om man tar vare på sine deltidsansatte og gjør det en kan for å gi de en mest mulig forutsigbar hverdag (noe vi faktisk jobber hardt for for å gi brukerne våre…)

 39. blomman 01/05/2011

  hej. jag tycker att det ær vældigt dåligt med deltids stållningarna. skulle kunna tænka mig ett jobba med mænniskor som behøver hjælp. tex gammla men har inte møjlighet till det. har fått jobb tillbud på en liten stællning med kommentaren att det ær inget problem att jobba fullt før att jag får extra vakter. halå vem vill ha ett sånt liv. aldrig kænna sig sæker om man kommer att ha nog pengar næsta månad. en gång blev jag tillbudt en 50 % stællning , dom kunde ge mig en 100 % men ville inte det før då hade dom ingen att ringa till om det blev sjuk frånvaro. jag kommer i allafall aldrig sætta mig i den situationen , att vara beroende av extra vakter. jag tycker det ær synd att yrken som ær så viktiga ska ha så dåliga førutsættningar att man inte vill jobba med det.

 40. Anonym 01/05/2011

  Jeg skulle ønske LO synes dette var like viktig for de som også jobber i LO.

 41. Men hvorfor gidder noen å jobbe i ett yrke som sliter dem ut og som er usikkert økonomisk? Handler ikke dette om at for mange godtar det slik som det er ved å ta disse stillingene?

 42. Ja ja 01/05/2011

  Dette er ikke et likestillingproblem, det er et kvinneproblem.
  Løsningen er enkel. Slutt å ta stillinger dere egentlig ikke ønsker. Slutt å velg omsorgsyrker og begynn å jobb med de “harde” fagene.

 43. Ja til heltid.
  Det var hovedparolen i Kristiansand i dag, og det er en utrolig viktig sak du skriver om her. Typisk også er at ufrivillig deltid kun eksisterer i typiske kvinnedominerte yrker, brannfolk og politifolk jobeer alle heltid.

  Vi er mange som støtter denne kampen, og den skal vinnes!
  PS: http://kvinnebygg.net/2009/kvinnerdelt/

 44. Kjell I 02/05/2011

  Slutt å prat piss, arbeidsmarkedet er like tøft for menn som kvinenr, enda dere kan bli gravide så er prosenten for oss som dere ganske så lik skal jeg si deg. På meg virker det mest som at du er sur for noe du som kvinne har fått erfare selv og ønsker sympati med resten av hønene

 45. For noe dusteri. Kan ikke arbeidsgiver tilby 100%, bytt jobb! Eller er det forventet at alt skal gå med underskudd fordi folk ikke gidder å bytte jobb?

  Stem for privatisering, så får dere langt bedre rettigheter for sykepleiere. Men så langt tenker dere vel ikke, her er det bare “skal ha” som gjelder.

 46. Line P. 02/05/2011

  Alle velger ikke stilling etter høyest mulig lønn. Jeg valgte etter interesser, jeg har alltid hatt lyst å jobbe med mennesker og synes det er utrolig givende å jobbe i eldreomsorgen. Det er givende når jeg får bruke kompetansen min, når jeg får dra på kurs og initiere til faglig arbeid på sykehjemmet jeg jobber på. Og så ser jeg at hele sektoren er preget av utslitte og overarbeidede damer, mange av kollegene mine får ikke fast jobb og brukerne våre merker jo dette. Dette er ikke et individproblem som kan løses med at damer ikke velger å bli sykepleiere eller helsefagarbeidere. Dette er måten veldig mange sykehjem drives i Norge. Du løser jo ingenting ved å si til de folka som syns dette i utgangspunktet er spennende og givende (!!!) arbeidsoppgaver at de kan skylde seg selv. Så er vel også damer for lite tøffe, da. Vi godtar for mye, og når vi ikke godtar det så blir det tvungen lønnsnemd.

  Og dette handler ikke om at arbeidsgiver ikke KAN tilby 100 % jobb. For noe tull. Og forresten til dem som tror det er bedre i private institusjoner så har de åpenbart ikke fulgt med på nyhetene siste måned. Vi må ha slutt på rovdriften av helsepersonell. Ja til heltidsstillinger for alle som ønsker det – kommunene trenger kvalifisert helsepersonell! Om man ikke behandler folk ordenlig snart får man problemer når eldrebølgen kommer..

 47. Lars-Christian Holst-Hansen 02/05/2011

  Ingvild skriver “rett til heltid”, og du presterer å omskrive det på VG-nett sine sider til “Rett på heltid”. Har man rett på heltid så har man rett hele tiden. Altså ikke en uvesentlig grammatisk blunder du gjorde her.

  LCHH

 48. Selvfølgelig kan arbeidsgivere tilby 100% stillinger, men det koster dem dyrt, derfor velger mange å ha deltidstillinger i stedenfor. Og hvis man ikke velger ett yrke ut i fra lønn, hvorfor maser man da om 100% stillinger og at man sliter økonomiskt?

  Jeg har en 80% stilling og trives godt med det. Skulle jeg hatt mer inntekt kunne jeg fint tatt meg en ekstra jobb ved siden av. Ser ikke problemet!

 49. Lord-S 03/05/2011

  Hei jeg har en mening å lufte her,jeg synes kvinner i Norge er svake,dere har ikke egne meninger,,,dere jatter med menna og er ofte ganske undertrykte.Dere burde våkne opp sånn seriøst-
  Kvinne 26 år

 50. Lord-S 03/05/2011

  Jo forresten dere er dårlige mødre også,dere har null oppdragelse ferdigheter,sønnene deres kan ikke behandle kvinner bra,og mangler vanlig folkeskikk.Mange av døtrene deres vil blii glamour modeller eller wanna be prostiuerte.Dere har ikke lært barna deres forskjell på rett og galt.Og barna deres drikker som sviner når de kommer opp i tenårene,og dere foreldre ser bare bort.Utrolig ansvarsløse kvinner,dere er handpuppets of men-hjernvaska med poltikk og innskjult likestillings agenda

 51. Ingrid
  Ingrid T 03/05/2011

  Det hadde vært utrolig mer overbevisende om du hadde argumentert skikkelig for ditt syn. Ingvild legger frem tall og sier dette i stor grad er et problem på arbeidsplasser med overvekt av kvinner, dersom dette ikke er riktig kan du komme med motargumenter. Før du gjør det får ikke meningen mye virkning.

  Hilsen en av hønene

 52. Olav 03/05/2011

  Det blir fryktelig feil å late som om dette er kvinnekamp når det er et arbeidstakerproblem. Etter min mening er en av grunnene til at sykepleierne ikke har gjort det så bra deres overfokusering på kjønn. Krev høyere lønn pga av utdanning og et krevende yrke, og ikke fordi dere er kvinner. Kom med ordentlige argumenter istedenfor å falle tilbake på kvinnekampen i en tid da kvinnekampen forlengst er over.

  Forøvrig vil det slå dårlig ut å kreve en “rett” til heltidsstillinger. Det er ikke sikkert at arbeidsgiver har jobb til en 100% stilling.

 53. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Hei Ane

  Det er selvfølgelig ikke noe problem for de som trives i en deltidsstilling. Deltidsstillinger bør også være en mulighet for alle de som ønsker det. Problemet er alle de som ønsker heltid og ikke får det. Mange av de som har det søker også flere jobber. Kulturskolelærerne rapporterer om enkelte kulturskolelærere som har hele 6 deltidsstillinger! Når hele 90 prosent av alle norske kulturskolelærere er deltidsansatt skjønner man at dette er et større problem en for enkelte personer. Det er også mange som ikke får nok deltidssillinger til å dekke en 100 % stilling.

  Ingvild

 54. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Enig med deg Line!

 55. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Hei CMH

  Line P. svarer deg veldig bra her!

  Ingvild

 56. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Kjell

  Jeg har statistikken på min side som sier at det faktisk er sånn at hele 3/4 av deltidsansatte som ønsker mer jobb er kvinner. Det er et fakta man ikke kan motstride.

  Ingvild

 57. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Hei Lene

  Bra at det var hovedparole i Kristiandsand! Viktig å ta opp denne kampen på 1.mai.

  Ingvild

 58. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Hei Ane

  Jeg er enig i at man ikke skal godta så dårlige arbeidsbetingelser. Derfor driver de ansatte gjennom sine fagforeningene en kamp for heltidsstillinger nå.

  Ingvild

 59. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Hei

  Hyggelig med svensk bidrag på bloggen vår. Jeg er enig med deg.

  Ingvild

 60. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Hei Guro

  Flott å få konkrete eksempler fra arbeidslivet til folk.
  Jeg legger merke til at det er veldig mange gode innlegg her som konkretiserer innlegget mitt sånn som ditt gjør.
  Flott at flere engasjerer seg i denne kampen!

  Ingvild

 61. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Hei alle sammen. Takk for veldig mange gode innspill og debattinnlegg. Det har kommet veldig mange gode kommentarer og jeg har desverre ikke fått tid til å svare på alle enda. Skal gjøre det så fort jeg får tid.

  Ingvild

 62. Hei Ingvild
  En viktig debatt du tar tak i her, og et stort problem for veldig mange arbeidstakere. Selv er jeg nestleder i Musikernes fellesorganisasjon, og organiserer blant annet majoriteten av våre kulturskolelærere. Der er det slik at over 90 % av de ansatte i kulturkolene går i deltidsstiling. Til sammenligning så har over 70 % av kulturskolelærerne på Island hel stilling. Dette burde vært mulig her i landet også.
  mvh Hans Ole

 63. Ingvild Reymert Author
  Ingvild R 03/05/2011

  Hei Hans

  Kjipe tall fra Musikernes fellesorganisasjon. Men bra at dere holder trykket oppe i denne saken. Heia dere!

  Ingvild

 64. Martin 03/05/2011

  tjener greit i kassa på rimi:)

 65. Hannah 12/05/2011

  Vel – det er egentlig bare å ta arbeidsgiver (stat eller kommune) på alvor, grabbe til deg den største stillingen du kan få og sørge for å ha et stort nettverk med potensielle andre oppdragsgivere. Gjør deg mest mulig UTILGJENGELIG for den arbeidsplassen der du er fast ansatt ved å konsekvent ta ekstravakter alle andre steder, foretrekk alltid det som er best betalt.

  Legg alltid inn en skikkelig innsats slik at alle oppdragsgivere for ekstravakter vet hva du er god for – og signaliser til hovedarbeidsgiver at du er på leting etter bedre jaktmarker.

  Som sagt er sykepleiere mangelvare, og det er arbeidstakers marked. Så ta konsekvensen av det. Vakter er det nok av.