Driter de unge i klimaspørsmål?

Fredag sa regjeringen nei til konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen . Jubelen var stor hos miljøbevegelsen, SV og andre oljemotstandere, mens oljenæringen, Frp og Høyre ga tydelig utrykk for at de var svært misfornøyd med avgjørelsen.

I hissige miljødebatter hevder miljøbevegelsen til stadighet at miljø- og klimaspørsmålene er et spørsmål om våre barns og de kommende generasjoners fremtid. Men hva mener egentlig de unge lovende om miljøspørsmål? Er de like bekymret som Lars Haltbrekken er på vegne av dem? Eller er de egentlig mest interessert i hva som skjer i neste episode av Paradis Hotel?

Jeg tenkte derfor jeg skulle se på resultatene fra skolevalgundersøkelsen. Skolevalgundersøkelsen er en seriøs undersøkelse som på tross av å bli arrangert i  tilknytting til de mer sirkusaktige skoledebattene gir et klart bilde av at videregående elever har tilnærmet like stabile og konsistente holdninger som resten av befolkningen. Et av spørsmålene spør hvorvidt klima- og miljøspørsmål er viktig for deres partivalg. I figuren under ser du hva elevene har svart.

Hele 37,6 prosent mener miljø- og kilmaspørsmål er svært viktig for deres stemmegivning. Nå er dette spørsmålet dårlig formulert siden det ikke legger opp til en prioritering av ulike saker. En elev kan derfor si at både miljø, utenrikspolitikk, innvandringspolitikk, økonomisk politikk, distrikspolitikk, skolepolitikk, eldreomsorgog Paradise Hotel er viktig for deres stemmegivning uten å måtte velge noe vekk. De kan faktisk si at alt er viktig uten å egentlig foreta noen form for prioritering! Tallene kan derfor være noe høye og vi bør derfor sammenligne med hva de samme personene har oppgitt når de blir spurt om andre saksområder. I figuren under ser du hvor mange av elevene som har oppgitt at andre politikkområder er svært viktig for deres stemmegivning.

 

Som vi ser miljøpolitikk seg bare slått av skolepolitikk og innvandringspolitikk. Det er derfor noe sant i det miljøbevegelsen hevder. Miljøspørsmål er viktige for unge!

Om forfatteren

Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Jeg er 28 år og brenner for solidaritet, rettferdighet og miljø. Jeg er fast representant for SV i bystyre i Oslo, der jeg jobber for en by der det er mindre forskjeller på folk. En rettferdig boligpolitikk, et arbeidsliv der alle har ett på hele og faste stillinger og likestilling er tre av mine kampsaker.

Visit Website

Comments are closed.