• Sykepleierkrisen og heltidskultur

    Helseminister Bent Høie mener at løsningen på sykepleierkrisen er å tenke nytt og annerledes og å få frem en heltidskultur. Et naturlig sted å starte da er å sørge for at det lyses ut flere hele og faste stillinger for sykepleiere enn det gjør i dag. Det er en kraftig økning i mangelen på sykepleiere. Ifølge […]

  • Eg veit eg er heldig, alt du treng er kjærleik?

    Denne gongen vil eg ta opp bekymringa mi kring psykisk helse og personar med nedsett funksjonsevne.  I fylgje Bufdir har halvparten av alle med nedsett funksjonsevne psykiske plager. Vidare Skriv Bufdir at nesten to av 10 av personar med nedsett funksjonsevne mottar kommunale pleie og omsorgstenester. Bufdir skriv og dette: Det er et offentlig ansvar […]

  • Ja til posesuppe. Nei til drittsekkar.

    Ei handsrekning til kvinner som vil ha både pensjonspoeng og orden på heimebane. av gjestebloggar Unni Berge Likestillinga har endra liva våre. Norske kvinner er yrkesaktive, tenar eigne pengar og får økonomisk sjølvstende. Pappapermen har endra mannsrolla og gjeve menn tid og nærleik med dei små barna sine. Like fullt: 36,8 prosent av dei sysselsatte […]

Aktuelt

Ideer