• Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn

    Forskning og politikk på vold i nære relasjoner har de siste 40 årene hatt et tydelig fokus på kjønnsforskjeller, og de siste tiårene har det også vært fokusert mye på etnisitet. Andre forskjeller, for eksempel basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet, urfolkstilhørighet og funksjonsvariasjon har fått mindre oppmerksomhet. I et kapittel i boka “Vold i nære […]

  • Nominert til stortingsvalet av nominasjonsnemda for Vestland SV

    Ei jente frå landet med hjul under rompa som står på 8 plass på SV Vestland si stortingsliste Her er innlegget i si heilheit, det vart litt kutta i BA. BA publiserte dette fyrst, denne veka. For ei lita stund sidan fekk eg veldig gode nyhende. Eg fekk vite at eg var nominert av Vestland […]

  • Er du deprimert eller er du utsatt for nyliberalistisk sosial ulikhet?

    Denne høsten oppleves nok litt rotete og belastende for mange av oss. Etter 7 år med Solberg-regjeringen og den uventede gjesten Covid-19 som dukket opp våren 2020, har de økonomiske og sosiale forskjellene i Norge og verden over skutt i været. Mens milliardærer har tjent seg søkkrike på skattelettelser og statlige støtte etter starten av […]

Aktuelt

Ideer