• Tjuendedagen

    20. dag jul kommer som kjent Knut og jager jula ut. Men hvem var egentlig denne Knut? De siste åra har jeg hatt en følelse av at jula begynner tidligere og tidligere for hvert år, og avslutningen blir tilsvarende. Tradisjonelt varer imidlertid jula til et godt stykke uti januar. Den absolutt siste dagen i jula […]

  • Eit organisert angrep på seksuelle og reproduktive rettar

    “Me har eit kort tidsvindauge på mellom 10 og 20 år. Dersom me ikkje nyttar dette vindauget kan den vestlege sivilisasjonen ha utsletta seg sjølv”, står det i eit manifest produsert av den europeiske lobbyorganisasjonen Agenda Europe. Ein skulle tru det var klimakrisa dei refererte til, men det er det ikkje. Målsetninga er å gjeninnføra […]

  • Ingen smittekilde, ingen sensur

      Av: Hasti Hamidi, Umar Ashraf, Guro Sibeko, Lene Auestad, Luca Dalen Espseth, Axel Fjeld, Fakhra Salimi, Thomas Hylland Eriksen, Sofia Rana, Pia Maria Roll, Sonia Muñoz Llort, Elisabeth Stubberud, Sandra Fylkesnes, Linn W. Firdaous Nikkerud, Waad Althib Awad Alrady, Priyangika Samanthie, Stina Ihle Amankwah og Begard Reza.   Nei, muslimer er ingen «smittekilde». Og […]

Aktuelt

Ideer