• 7 grunner til at (også) Norge trenger en samtykkebasert voldtektslovgiving

  September startet ut med en historisk dag her i Danmark. Regjeringen presenterte et lovforslag om å endre voldtektslovgivningen til å bli samtykkebasert. En lov som blir sammenlignet med en like stor seier for likeverd og likestilling som retten til fri abort. Det er på høy tid at også Norge endrer voldtektsbestemmelsen i straffeloven, og anerkjenner […]

 • Kvinner som tier, menn som snakker

  Kvinner er underrepresentert i den offentlige debatten, de stiller færre spørsmål under akademiske forelesninger og snakker generelt mindre enn menn i store forsamlinger. Denne tendensen ble for meg enda mer tydelig da digitale møter fikk sin storhetstid.    Korona-tiden har ført med seg mye nytt inn i hverdagen, en av tingene er digitale møter. Det […]

 • Vi er alle ufullstendige

  Transpersoner er personer som føler seg som, identifiserer seg med, eller rettere sagt er et annet kjønn enn det kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Kategorien transpersoner omfatter både transmenn, transkvinner og ikkebinære folk. Jeg er selv transperson, og har engasjert meg i debatter om transpersoners rettigheter og vår plass i samfunnet. I slike debatter […]

Aktuelt

 • Klimakrise og likestilling

  Tidlegare i år lanserte Spire – ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet – kampanjen «klimakamp er kvinnekamp». Her på Maddam har mellom anna Sonia, Ingrid og Sunniva sett fokus på tilhøvet mellom klima, […]

  Lønn som fortjent, ikke applaus!

  Kvinner på Tvers er et samarbeid mellom mange fagforeninger og kvinneorganisasjoner og har årlig siden 1994 holdt en konferanse med temaer som angår kvinner i arbeidslivet. I år ble konferansen […]

Ideer