• En mann forsvarer seg i pressen

    I Heidi Helene Sveens bok Det var ikke voldtekt. Ti menn forsvarer seg i retten. skriver hun om hvordan menn forsvarer seg og blir forsvart i voldtektssaker. Den viktigste måten er at mannen og de som forsvarer han insisterer på at han ikke er en sånn type mann, siden han er både snill og skikkelig. […]

  • Å gjennomføre det umulige tar bare litt lengre tid

    Jeanette Solstad Remø er transaktivist og juridisk kvinne. Jeanette har vært med i det norske transmiljøet siden 1986, og har hatt lederverv i Forbundet for Transpersoner og i Menneskerettsalliansen. Hun har sittet i Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg, i transpolitisk utvalg i FRI, og hatt rollen som frontfigur i Amnesty Internationals kampanje “Lack of Legal Gender […]

  • Eit forståeleg sinne

    Føremålet med denne teksten er ikkje å komme med ein analyse av det som skjer i USA og resten av verda når det gjeld politivald og Black Lives Matter- bevegelsen. Det er så mykje debatt som går føre seg rundt rolla til politiet, sosiale problem, historie og statuar, at det er lett å gløyme at […]

Aktuelt

Ideer