• Adios til matpakkene

    Me er vel alle einige om at barnehagane bør drivast sånn at dei ivaretar barnas beste. Kvifor sørgar me då ikkje for at alle barna får sunn og god mat, uansett kven foreldra deira er? Det er nokre år sidan no. Me satt rundt spisebordet i småbarnsavdelinga i ein barnehage. Fire uopna matboksar låg på […]

  • Du kan aldri vera trygg – ny politikk for tilbakekall av flyktningstatus

    16. mai kom Justis- og beredskapsdepartementet med ein ny instruks til UDI som fører til ei drastisk endring av norsk asylpraksis. Dette har skjedd heilt utan offentleg debatt eller behandling i Stortinget. Endringa betyr at UDIskal tilbakekalla opphaldsløyvet dersom situasjonen i heimlandet betrar seg. Dette inneber at alle som har fått asyl i Noreg – og som fram til […]

  • Tvilsomme matvaner og manglende selvkontroll

    Det var min tur å skrive for maddam.no i dag. Jeg har hatt tidenes skrivesperre i tillegg til å ha vært opptatt med jobb, partiforpliktelser og andre ting som fyller hverdagen. Vanligvis tar man for seg dagsaktuelle tema som ofte er kvinnerelaterte. Mine medskribenter er oppegående og innsiktsfulle kvinner, jeg lærer masse av å lese […]

Aktuelt

Ideer