• Norske medier behandler overklasserasister med silkehansker

    I VG denne helgen kunne man lese om en helt vanlig mann som heter Edvard som tilfeldigvis ble sammen med en dame, Maria Høili, som er milliardærarving. Det var et koseintervju med denne vanlige mannen og hans kjære som tydeligvis er en ganske profilert riking. Høili har en Youtubekanal og har hatt eget program på […]

  • Adios til matpakkene

    Me er vel alle einige om at barnehagane bør drivast sånn at dei ivaretar barnas beste. Kvifor sørgar me då ikkje for at alle barna får sunn og god mat, uansett kven foreldra deira er? Det er nokre år sidan no. Me satt rundt spisebordet i småbarnsavdelinga i ein barnehage. Fire uopna matboksar låg på […]

  • Du kan aldri vera trygg – ny politikk for tilbakekall av flyktningstatus

    16. mai kom Justis- og beredskapsdepartementet med ein ny instruks til UDI som fører til ei drastisk endring av norsk asylpraksis. Dette har skjedd heilt utan offentleg debatt eller behandling i Stortinget. Endringa betyr at UDIskal tilbakekalla opphaldsløyvet dersom situasjonen i heimlandet betrar seg. Dette inneber at alle som har fått asyl i Noreg – og som fram til […]

Aktuelt

Ideer