• Ta vare på kvinnene

    Eg synes det vert gale å nytte kvinners rett til å bestemme over eigen kropp, som eit forhandlingskort frå den sittande regjeringa. Regjeringa og KRF har starta i veldig gal ende. Sjå kven som er dei ekte heltane i samfunnet. Det er dei som kjemper ein hard kamp for borna sine kvar dag. Mine foreldre […]

  • Oppskrift for deg som blir gravid dersom abortloven endres

    Oppskrift for deg som blir gravid dersom abortlovens §2, tredje ledd, alternativ c om “stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom” erstattes med “barnet ikke er levedyktig”: 1) Vær ressurssterk og økonomisk i stand til å kjøpe den fosterdiagnostikken du ønsker og som staten har gjort forbudt gjennom bioteknologiloven. NIPT og tidlig ultralyd […]

  • Thoughts of a Brazilian in Norway on the 2018 elections

    As it has become unfortunately common, the Brazilian election by no means reflected a debate based on arguments that were carefully considered with the common goal of reaching a fruitful outcome. Social media creates silos in which polarization is accentuated and any moderate viewpoint is shut down. It has been a shouting match, and #EleSim […]

Aktuelt

Ideer