• Skeive med innvandrerbakgrunn

    Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner med innvandrerbakgrunn risikerer å bli utsatt for diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet på den ene siden, og på grunn av innvandrerbakgrunn på den andre siden.Dette er hovedfunnet fra et forskningsprosjekt som ble offentliggjort 4. desember. Som en av deltakerne så treffende formulerte det: «Jeg er homofil og […]

  • Dødsfarlig graviditet

    Når jeg skriver dette, skulle jeg egentlig vært ute i gatene og forsvart retten til fri abort. Ironisk nok er jeg ikke i form til det, fordi jeg er sykemeldt og prøver å komme til hektene igjen etter en graviditet som tok brått og dramatisk slutt før det ble en baby av det. En graviditet […]

  • Nei, abortlova er ikkje diskriminerande

    Abortlova er diskriminerande, har Erna Solberg påstått, som eit argument for å endra §2c. Påstanden har fått vind i segla og blir presentert om att og om att som om det var eit faktum. Det er på høg tid å ta føre seg dette argumentet og undersøkja om det stemmer. Jamfør Likestillings- og diskrimineringsloven er […]

Aktuelt

Ideer