• Gamle sangar om igjen – kvotespørsmålet i foreldrepermisjonsordninga

    Foreldrepengar og fedrekvote må vera det kjønns- og likestillingspolitiske spørsmålet som har ført til mest debatt dei siste 25 åra. Første juli i år vart kvota endra for sjuande gong sidan ho vart innførd i 1993. Her er ei oversikt over dei faktiske endringane i kvotene (oversikta inkluderer ikkje andre endringar, t.d. auke i total […]

  • Mor slit med å navigere i bornas univers

    Eg er usikker om det var betre før, med dei mediekanalane me hadde då. Men no er dei vala born og ungdom har – så mange fleire. Det er vanskeleg for mor å navigere seg blant bornas appar og TV-kanalar. Eg samanliknar mine valmoglegheiter i barn og ungdomstid med dottera mi sine.  Før turna dottera […]

Aktuelt

Ideer