• Svarinnlegg på ei vond kjensle i magen

      Jeg har siden 2003 laget festival på Sørlandet med venner. I 2008 la vi ned og tok pause frem til 2015 før det brakte løs på nytt med en investor som gikk konk nå i 2019 og tok med seg hele festivalen. Kjipe greier. Første runde fra 2003 til 2008 tenkte jeg nok lite […]

  • #NotInMyParliament-Kvinner, politikk og rettssikkerhet

    I lys av FN sin dag for bekjempelse av vold mot kvinner, setter Europarådets parlamentarikerforsmaling (PACE) i Helsinki søkelyset på kvinnelige representanters kår i politikken med kampanjen #NotInMyParliament. Kampanjens mål er å skape oppmerksomhet og bekjempe vold mot kvinnelige politikere. Mange kvinnelige politikere har kjent det på kroppen. At de mister reell innflytelse i demokratiet, […]

  • Ei vond kjensle i magen

    I dag er den internasjonale FN-dagen for personar med nedsett funksjonsevne. Til lukka med dagen alle medsøstre og brør! Me står saman!  I dag har over ein milliard menneske ein eller annan form for nedsett funksjonsevne. 80 prosent lev i utviklingsland. Nedsett funksjonsevne heng saman med fattigdom. I fylgje Senter for likestilling sine nettsider utgjer […]

Aktuelt

Ideer