Jobb

De klasseløse

Vi har ikke økonomisk selvstendighet i Norge før kvinner, i alle samfunnslag, kan velge sin sivilstatus uten at kronisk fattigdom […]

Tenk som en mann

Har kvinner dårlig økonomi fordi vi er dummere? Det har vært kvinnedag, og DNB har feiret. På sin Facebookside la […]

women at work

En takk til oldemor

På 1930-tallet arbeidet en kvinne som het Edel på brygga nedenfor huset der hun bodde med mann og fem barn, […]

gravo disk 2

Korttenkt diskriminering

I Aftenposten kom det nylig fram at over halvparten av gravide og småbarnsmødre og en femtedel av småbarnsfedre blir diskriminert […]

feminist

Et feministisk fyrtårn

Se for deg en mannsdominert arbeidsplass med høy andel tekniske stillinger. La oss si at kun én av fem ansatte […]

lego redigert

Et arbeidsliv for framtiden

Det er vår feil at vi ikke er flinke nok, smarte nok eller pene nok. Det er vanskelig å starte […]

seksualundervisning  redigert

Seksualundervisning

Elevene mine trodde vi skulle begynne med noe tilsvarende som bildet over illustrerer, da vi begynte med seksualundervisning i høst. […]

Katastrofeovelse

La sykepleierne jobbe heltid

Deltidsarbeid er ulønnsomt, både samfunnsmessig og for den enkelte. Nå øker andelen sykepleiere som ønsker å jobbe heltid, men arbeidsgiverne […]

1052892723_5f3862bb61_b_

Ny bok om ulikestilling i arbeidsmarkedet

Det norske likestillingsparadokset har og blir ofte diskutert. Hvorfor tar gutter og jenter så tradisjonelle valg når vi samtidig beskrives […]

White Nylon Shirt Collar

En gründerkvinnes opplevelse

Norge, likestillingens land. Men, står det virkelig så bra til som vi tror og ønsker? Kvinnelige gründere må ha egne […]

9039515825_c989dbff86_z

Utradering av likestillingsarbeidet?

Civita ønskjer ikkje at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal driva det viktige arbeidet med å vera pådrivar for likestilling. Spørsmålet […]

Untiteled_

På jakt etter nabokjærringa

I jakten på det gode liv, kan gode eksempler være langt nyttigere enn en haug med meninger, strategier og tiltak. Å […]