• Womenstrike

  Direkte aksjon, redskap for å oppnå utopien

  Her forleden leste jeg tidsskrift Fett #2 som handlet om mobilisering og aktivisme. Hele tidsskriftet anbefales på det varmeste, men jeg ble spesielt begeistret for Ellen Emilie Henriksen sitt essay “Direkte aksjon og feminismens utopi”. En absolutt lovende refleksjon om hvordan den feministiske bevegelsen har behov både for formell organisering gjennom kvinneorganisasjoner og fagforeninger men […]

 • Det var lav representasjon av både kvinner og kvinnesaker i skolevalgkampen. Her representerer Emma Kåvik SV på Oslo Private Gymnas, der hun debatterte mot åtte menn. 
Foto: Mina Jørgensen Bergem, Oslo Sosialistisk Ungdom

  Prøv igjen

  Jeg er nettopp ferdig med min første skolevalgkamp i Oslo, og føler at det er noe som mangler. I 2013 og 2015 satt jeg i skoledebatter helt sør i Norge. Der var det en regel heller enn et unntak at jeg var eneste jente i panelet, så sånn sett har det vært fint å heller […]

 • erna solberg

  Utan vilje til likestilling

  I 2015 lanserte den blåblå regjeringa sin likestillingspolitikk, i form av meldinga Likestilling i praksis. Her slo dei fast at der er store likestillingsutfordringar i utdanning, arbeidsliv og familieliv, og når det gjeld rettstryggleik, trakassering og vald. Men i praksis ville dei ikkje gjera noko med det. Meldinga var legendarisk tannlaus – full av ulne og […]

Aktuelt

Ideer